mình thấy đi kiếm chiến báo vượt tháp thật cực khổ, nhất là các tầng 120 trở lên, tình cở kiếm đc cái này của Tàu khựa post lên cho ae tham khảo, link rất ít die, mình chủ yếu đi theo cái này
http://www.07073.com/wly/slt/shuguo/#zb

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: