Mình cài lại win nên mất luôn ZingPlay, giờ mình vào chơi cờ tướng nhưng không được, yêu cầu cho phép down lại zingplay

---------- Post added at 09:51 AM ---------- Previous post was at 09:47 AM ----------

Bổ sung thêm là mổi lần nhấp vô chơi cờ tướng chẳng hạn thì phía dưới trình duyệt xuất hiện tải về một file là zingplayWA_1.0.0.8(6).crx, chẳng biết nó là cái gì