Hướng dẫn xem ảnh ở imgur, photobucket, imageshack, deviantart


Nhiều Event có dùng các host imgur, photobucket, imageshack, deviantart để up ảnh là chủ yếu nhưng bị nhà mạng chặn, sau đây là cách khắc phục.

Control panel -> Network and internet -> Network and sharing center -> tìm phần local area conection -> properties -> nhấp đúp vào internet protocol version 4 (TCP/IPv4) -> Use the following DNS server addresses và điền 2 dãy IP sau vào 2 dòng

87.118.111.215
81.174.67.134Ngoài ra bạn có đùng DNS của google rất nhanh và tiện. Có thể vào được Facebook

8.8.8.8
8.8.4.4