bọn con nít h nói chơi *************** thu với súng cái thời cầm đèn sao mà nhớ thế