bọn con nít h nói chơi trung thu với súng cái thời cầm đèn sao mà nhớ thế