[Ngụy]Tình hình là m đang vượt tháp để up tướng 5 mà đánh cả ngày hôm nay mà vẫn không được, thử đủ các kiểu từ 4 trống đến các loại trận hình . Ai có cách nào cho người bình dân qua được không, có cbao thì cho mình biết đồ đạc ntn luôn nhé, tks trước

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: