Mình không thể chỉnh được thanh ruler dọc trong MS Word 2003. Nó cứ chạy tít lên trên, sát mép giấy. Ai giúp mình với !!

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: