CB con đầu tiên sử dụng QG TL mis khá nhiều khiên bực mình quá . Mày mò 1 lát lại tìm ra được 1 cách đi qua bằng TH mà khá đơn giản

Hac Son Tuan 1 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a110842223798 2PT - 2CP - 1MP
Có khi nào mình là người đầu tiên sử dụng TH đi qua con này ko
Hac Son Tuan 2 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1109044611150 2PT - 1CP - 2MP
Hac Son Tuan 3 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1109224616147 3PT - 1CC - 1MC
Hac Son Tuan 4 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a11095411327 2PT - 2CP - 1MP

Hac Son Tac 1 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1319451613483 2PT - 3MC
Hac Son Tac 2 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1319534216568 2PT - 3CP
Hac Son Tac 3 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1320180023678 3PT - 1CP - 1MP
Hac Son Tac 4 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1322564811291 2PT - 1MP - 2MC

Hac Son Ac Ba 1 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1323103214142 2PT - 3CC
Hac Son Ac Ba 2 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1323280317233 3PT - 2MP
Hac Son Ac Ba 3 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1323374018649 2PT - 2CP - 1MP (TH xài Ky Binh)
Hac Son Ac Ba 4 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1323472119795 4PT - 1CC

Huy Co http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1323523120291 3PT - 2CP
Bach Nhieu http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1400132522429 2PT - 3CP

Hac Son Hung Han 1 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1401531430219 2PT - 2MC - 1CC
Hac Son Hung Han 2 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1412182617118 2PT - 2MP - 1CP
Hac Son Hung Han 3 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1412343324951 3PT - 2CP
-------- http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1520340611090
Hac SOn Hung Han 4 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1412440131029 2PT - 3CP

Truong Nguu Giac http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a141328059812 2PT - 2MP - 1CP
Vu Doc http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120a1414541326256 1PT - 2MP - 2CP

Chúc anh em NGỤY sớm up 160 và nhớ like ủng hộ nhé

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: