VƯỢT MÊ CUNG Ải 22


Sau khi 2 acc của tớ đã vượt qua ải 30 ở sever Gà Bay, thì tớ thấy ải 18 và ải 22 là nản nhất, phải đi mất nhiều thời gian tính toán nhất. Vậy nên tớ sẽ post cách đi ải 22 đối với các bạn sử dụng pét Gà con nhé, từ đó các pét khác các bạn sử dụng tùy kĩ năng pét để đi nhé (Riêng pét Kiến bạn giảm đi khoang 100pt so với pét Gà). Các bạn nên chuyển sang pét gà con từ ải 18, vì các ải tiếp theo đi với Gàcon rất là lợi thế.


Nhân vật:
TC >= 2300 ST >=950 (Với Chỉ số TC và ST như thế này, đủ để bạn dame 234 con rồng sẽ há mõm)
PT = (2010 - 2040) Bạn nên giữ mức PT trong khoảng này, vì như thế đủ để bạn chạy rơm liên tục
NN >= 1950 (Nếu NN bạn nhỏ hơn, thì sau turn con rồng há mõm, bạn di chuyển sẽ không đủ thể lực bò để có thể dame 1+50%+XG được).
Máu = (18400 - 18700) Bạn phải có đủ máu trong khoảng đó, Nhiều hơn bạn sẽ không kịp chạy rơm, ít hơn bạn sẽ không sống được ở các turn sau @@. Tớ sẽ nói chi tiết từng turn ở đoạn sau.
MM: Sau khi các bạn buid đủ chỉ số như trên, thì các bạn sẽ buid MM vào (Đi MC chỉ số MM sẽ tăng đáng kể dame của bạn lên boss)

Kĩ năng ngoài:
- Mua KN guid +500st, +300ts +50% di chuyển (Thiên lý bộ hành thì phải);
- Để đá hồi phục 5
- Mua kĩ năng trong mê cung: Tăng TC, MM 70 trong 30 phút (lọ thứ 3);
Đạo cụ đem theo:
- Đối với bạn dùng TS: 2XG + 500 máu
- Đối với bạn dùng Vip, WOW: Đem theo ít nhất 2XG, đạo cụ thứ 3 thì XG, máu, kick pow.
Bây giờ chúng ta vào MC thôi (Tớ lấy máu nhân vật là 18500, các bạn có thể thay đổi máu = tăng hoặc giảm NN nhé):

Turn Rồng Rồng con Nhân vật của bạn Máu còn Chạy rơm Ghi chú
5220 là lượng máu hồi
1 Thổi + Bop: 6750 =18500-6750=11750
2 Bạn dame 234 (Bò vào hết thế lực) =11750+300=12050 Rồng há mõm, rồng con xuất hiện
3 -175 (-600 phỏng) =12050+125=12075 Turn này bạn sẽ được cộng khoảng 125 máu!!! (K biết giải thích thế nào)
4 Nháy mắt: 6550 =12075- 6550=5625
5 Bạn dame 1+50%+XG+pow (Bò vào trong sau con rồng con, nên bấm đạo cụ xong rồi bò) =5625-600+300=5325
6 -175 =5325-175+5520=10670 Chạy rơm lần 1
7 Rồng thổi: 9700 =10670-9700+5520=6490 Chạy rơm lần 2
8 Bạn TS + 500 máu =6490-600+300+1850+500=8540
9 -175 =8540-175=8365
10 Rồng bóp: 6500 =8365-6500+5520=7385 Chạy rơm lần 3
11 Bạn dame 1+50%+XG + pow =7385-600+300=7085
12 -175 =7085-175=6910
13 Rồng bóp: 6500 =6910-6500=410 Đến đây sẽ có vấn đề:

Nếu bạn khống có luật vua gà (Chỉ có víp thì bạn sẽ bị chết tức tưởi vì bạn chỉ còn 410 máu, trong khi bị phỏng -600 máu --> chết không hiểu vì sao . Bạn có thể tăng thêm 200 máu, nhưng tớ không chắc chắn vì Boss dame có khoảng lớn hoặc bé hơn một chút)

Giải pháp:
1. Bạn trang bị vip-ts hoặc wow-ts thì sẽ không phải lo nghĩ nữa.
2. Mở luật vua gà (Ưu tiên vì có nhiều cái lợi hơn).

Và turn 14 bạn sẽ kill Boss: 1+1+50%+pow >>>> Bạn sẽ WIN ở turn này ^_^

PS: Các bạn có thể GG để xem thêm video của bạn ChUpPilAzY, rất là tuyệt vời.

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: