Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,Nhằm kiểm tra một số vấn đề về kỹ thuật cũng như nâng cấp hệ thống, Bổn Trang tiến hành bảo trì đột xuất toàn bộ hệ thống máy chủ Kiếm Thế, cụ thể:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 15h15 ngày 29/07/2013.
  • Nội dung: Bảo trì hệ thống máy chủ Kiếm Thế.
  • Ảnh hưởng: Từ thời gian bảo trì, quý nhân sĩ không thể đăng nhập vào hệ thống máy chủ Kiếm Thế, riêng trang chủ và diễn đàn vẫn hoạt động bình thường.


Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, hệ thống sẽ được kích hoạt trở lại để quý nhân sĩ tiếp tục bôn tẩu. Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi và rất mong quý nhân sĩ thông cảm về sự gián đoạn ngoài ý muốn này.Nay kính báo,