Mình cần bán 1 acc gunny thông tin như sau.
Lv 59 vk super bum vĩnh viễn, 1 búa sử thi
lc 150k ( vì ko có tg train cb với boss)
vip 9 ( acc rất có tiềm năng vi ít tg cày nên lc hơi thấp)
pet lv 56
Víp ts + víp ares
Khiên bolabala
Tu luyện gần 30
Nhẫn lắc: acma5, vĩnh cữu 5, 3 lãng mạn 4 (còn hạn dùng trên 4 tháng)
Giá ra đi nhanh gọn 0.8knb ( no fix) khuyến mãi 1 acc tool mới gia hạn 1 tháng để auo boss
Liên hệ: 0985585484
GD vng q11
Mod duyệt giúp nhá thanks.