CD-R HAC Boot 2013 + 1Click HAC Boot 2013
https://docs.google.com/file/d/0B7EW...it?usp=sharing

Thông tin chi tiết HAC Boot 2013
Không Giới Thiệu Nhiều Nhé

* Tích hợp bản Mini Windows 7
* Tích hợp bản Mini Windows XP
* Tích hợp bản Mini Windows 8
* Tích hợp bản Hiren’s Boot CD 10.0
* Tích hợp bản Hiren’s Boot CD 15.2

* Các công cụ ngoài DOS:
Bao gồm Hiren10.0 và Hiren15.2

* Menu boot chính
Reboot: Khởi động lại máy.
Shutdown: Tắt máy.
Boot From HDD: Boot từ ổ cứng.
Start Norton Ghost 11.5: Vào menu các phần mềm cũ ngoài Dos của bản Hiren’s BootCD.
Start Mini Windows 7: Vào Mini Windows 7 cứu hộ, xài All tiện ích
Start Mini Windows xp: Vào Mini Windows XP cứu hộ
Start Mini Windows 8: Vào Mini Windows 8 cứu hộ, tương thích phần cứng mới
Start HDD Regeberator: Vào Tex Bad ở cứng
Start Hiren' 10.0: Vào Dos program 10.0
Start Hiren' 15.2: Vào Dos program 15.2
Start Tex Ram Memtest86: Vào Tex pass ram
Start Tex Ram Memtest86: Vào Tex pass ram

Link ISO Đây: https://docs.google.com/file/d/0B7EW...it?usp=sharing

1click_HACboot_USB Không Mất dữ liệu Usb Nếu Không Chọn Fotmat
Link đây: https://docs.google.com/file/d/0B7EW...it?usp=sharing
Pass: hacboot
Nếu bị thông báo tiệp không kha dụng bạn cứ bấm tiếp và download bình thường nhé

Nếu làm trên ổ cứng di động thì copy hết file trong iso và chạy BootICE nạp MBR Và PBR Grub4dos là ok.
Nếu làm trên winxp thì copy hết file iso vào ổ c:\ rồi vào Boot.ini thêm 1 dòng lệnh dưới đây là ok.
C:\ GRLDR=”NAME……NAME”


Download về xài thử sẽ thấy bất ngờ, xài ok nhớ thanh và up hộ nhé.

IT Bình Dương Thân chào
Phone: 0945 775 274