Các thành viên diễn đàn thân mến,

Sau nhiều năm hoạt động của diễn đàn chúng ta, số lượng thành viên tham gia tăng khá cao. Tuy nhiên, trong tổng số thành viên đó có nhiều nick không còn hoạt động và nhiều năm không đăng nhập vào diễn đàn. Do đó, Ban quản trị sẽ tiến hành thanh lọc và xóa các nick đã lâu không đăng nhập.

I. Thời gian - điều kiện xóa:

Đợt Thời gian Nội dung
Đợt 01 19/09/2013 Xóa các nick Đăng nhập lần cuối từ 14/08/2011 trở về trước
Đợt 02 15/10/2013 Xóa các nick Đăng nhập lần cuối từ 15/8/2011 – 14/8/2012


Lưu ý: Nhóm nick nằm trong 02 đợt trên nhưng có số bài viết/nick lớn hơn 100 sẽ không bị xóa.

II. Hỗ trợ xử lý các trường hợp sau khi xóa:

- Trong thời gian 03 tháng kể từ tiến hành xóa nick diễn đàn, nếu thành viên nào không nằm trong điều kiện xóa bên trên nhưng bị mất nick thì liên hệ hỗ trợ như sau:
BQT không tiếp nhận giải quyết các trường hợp khiếu nại sau 3 tháng kể từ ngày xóa, tức là sau ngày 15/02/2014.

Ban quản trị xin thông báo để tất cả các thành viên được biết và nếu muốn giữ lại nick thì ngay bây giờ hãy tiến hành đăng nhập và thường xuyên tham gia hoạt động diễn đàn.

Ban quản trị.

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: