Thông báo Bảo trì Diễn đàn

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên BQT sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn..


  • Thời gian bảo trì dự kiến: từ 21h00 đến 23h59 ngày 19/9/2013
  • Nội dung bảo trì: Xóa các nick đã lâu không đăng nhập theo thông báo tại đây.

Nếu hoàn thành sớm, BQT sẽ mở diễn đàn sớm hơn thời gian dự kiến.

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn . Sau thời gian trên, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên.

Ban Quản Trị

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: