Bán xu các sever
gà ta -tre 22k xu ,
vip - tuyết 14.5k ,
nòi - kool 11k ,
rừng 5k ,
bay - boss 2k

tại hà nội
giá cả thỏa thuận

call di động 01656080915