như tiêu đề mình cần mua 1 sét VLBC + cặp ngọc TD NN ai có nhu cầu thanh lý liên hệ 0986395485