bán cặp thiên địa nhật nguyệt hoạc đổi cặp nhẫn 8%

giá thiên địa nhật nguyệt 30 kim
hoặc đổi cặp nhẫn hhvd 8% ( bù thêm 20 kim)

call 0908335888
fix nhẹ cho anh e nhiệt tình

mod up dùm tớ cám ơn