đang rảnh, ai muốn lấy code này thì gửi id ( tên tài khoản) và pass ( mật khẩu ) về yahoo phong_may_than_thien@yahoo.com.vn

Lưu ý : nick gửi cho mình phải leve3 trở lên

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: