Để tiến hành nâng cấp và nâng cao chất lượng phục vụ, bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: Từ 13h30 đến 13h45 ngày 27/04/2014
Phạm vi: tất cả máy chủ MOBILE


Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường.
Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Thay mặt BDH kính báo.