Hết hạn mất rồi, mình mà vào sớm hơn có phải là cũng được đấu giá không :( hic hic