chào mọi người, hiện tại tài khoản của mình do không đăng nhập khoảng vài năm r nên quên mất email và mất lun sđt bảo vệ tài khoản, mình còn đăng nhập dc vào nick, nhưng pas rương không nhớ nổi, cả câu hỏi bảo mật thì làm thế nào? vào hổ trợ khách hàng lấy lại tài khoản nó toàn bảo lấy email và sđt bảo mật mà lấy lại, mình làm hoài vẫn ko dc, mong anh chị giúp đỡ