Thanh lý cục âm khiêu mạch đơn tại sever 3 giá 4knb
gd tại sài gòn ai cần alo 0982280208. Mod up tin này dùm. Thnak