Quý thành chủ kính mến!

Để tạo thêm điều kiện cho các thành chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết nghĩa huynh đệ. Từ 14:00 - 16:00 ngày 28/03/2016, Bổn Trang sẽ tiến hành liên thông một số cụm máy chủ. Theo đó, khi liên thông các thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng hết sức hấp dẫn! Thông tin cụ thể như sau:

Thời Gian
Thời gian: Từ 14:00 - 16:00 ngày 28/03/2016.
Các cụm máy chủ liên thông gồm có:

Tương Bình - Địch Đạo - Liêu Đông - Nhai Đình - Kiếm Các - Tây Lăng - Hoài Nam - Kinh Nam - Thiên Thủy - Hán Trung - Ô Sào

Thông tin chi tiết về Phần thưởng và các Điều chỉnh quý thành chủ xem tại đây.