Quý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Huỳnh Dương trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:40 đến 17:30 ngày 28/03/2016.
  • Phạm vi: Máy chủ Huỳnh Dương.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,