Quý Thành Chủ thân mến!

Do phát sinh một số lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Huỳnh Dương trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian bảo trì: Từ 15:40 đến 16:30 ngày 29/03/2016.
 • Phạm vi: Máy chủ Huỳnh Dương.
 • Nội dung bảo trì: Bổn Trang sẽ tiến hành thu hồi lại "Lê Thạch" do server phát sinh lỗi ngoài ý muốn.
 • Danh sách các Nhân vật bị thu hồi vật phẩm "Lê Thạch" gồm có:


 • Trung
 • TàoTháo
 • ZdarkZ
 • HạngVũ


Tuy nhiên, do 04 Thành Chủ trên đã cường hóa trang bị nên ngoài việc thu hồi "Lê Thạch", BĐH cũng sẽ đền bù lại nguyên liệu cho 04 nhân vật trên như sau:
 • Trả về Thất Hải giáp.
 • Level và chỉ số của giáp
 • Đền bù lại 1050 Ngọc cam, 1 Tụ thạch , 200 vàng.


Ngoài ra, Bổn Trang cũng sẽ đền bù 5.000.000 Bạc cho tất cả Thành Chủ tại server Huỳnh Dương.Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay BĐH kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn,