Hôm nay mình vừa tải Tân thiên long 3D nhưng giờ vẫn chưa biết nên chơi mốn phái gì cho hợp lý :((
Ai tư vấn hộ mình xem là nen chơi môn phái gì