Bán 2 nick b00m SV HN tên nv 17depzai t16xinhgai 585 lv trog acc có gần 500tr. vàng đồ đặc shop vô biên 2 nick có s002 và nhãn cấp 8 mùa có đầu rồng tại Long Biên HN liên hệ 0923839930