Quý Thành Chủ thân mến!

Do phát sinh một số lỗi ngoài ý muốn nên sự kiện "Tiêu Phí Nhận Quà" đã ra chậm hơn thời gian dự kiến đã thông báo, vì thế quý Thành Chủ nào đã tiêu phí từ 16:05 ngày 25/4 mà chưa nhận được phần thưởng theo các mốc thì quý Thành Chủ vui lòng gửi thông tin lên trang Hỗ Trợ để được nhận đền bù.

  • Thời gian nhận thông tin: Từ nay đến 23:59 ngày 02/05/2016.
  • Thời gian trao quà đền bù: 04/05/2016.


Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Mong quý Thành Chủ vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Ngọa Long Mobile.

Kính báo,