[Android] Thiên Hạ Chi Kì

THÔNG TIN

 • Niềm Vui Nhân Đôi
 • Tiêu Phí Nhận Quà
 • Lắc Quà Thêm Vui
 • Khuyến Mãi Hấp Dẫn
 • Quà Tặng Cuối Tuần
 • Thương Nhân Hải Tặc

[IOS] Giáng Long Xuất Thế

THÔNG TIN

 • Niềm Vui Nhân Đôi
 • Tiêu Phí Nhận Quà
 • Lắc Quà Thêm Vui
 • Khuyến Mãi Hấp Dẫn
 • Quà Tặng Cuối Tuần
 • Thương Nhân Hải Tặc