hiện tại ngọa long mobile đã đi hết map , va không con ji2 để khám phá nữa , ae đã nghĩ gần như la toan bộ , 1 người cầm cả chục acc , nếu nph không update phiên bản mới thì game ngoa long mobile chắc cung kết thúc sơm thôi , nhin ngoa long Pc update liên tục thấy ham , ngoa long mobile thi đúng chán , full hết cả bộ giáp và kiếm diệt thế , giờ lại thêm cái ev lê ngọc thạch k biết lấy về để làm gì nữa .Rất mong NPH hãy câp nhật phiên bản mới cho ngọa long mobile , tôi v10 mà jo72 k biết phải làm ji khi map đi hết , đồ thì full diệt thế .