Mỗi khi ấn tấn công hoặc xem các chiến báo cũ thì nó đều load nhưng k chạy dc trận ạ :( Làm em phải f5 lại trang rất lâu và phiền :( Cho hỏi khi nào thì khắc phục hay cứ bị nv quài ạ? :(