Hiển thị kết quả 1 đến 1 trên tổng số 1
 1. #1
  Vi phạm nội quy ukhinkhin's Avatar
  Ngày tham gia
  10-08-2010
  Bài viết
  124
  UserID
  1396331

  19412
  19412 19412 19412 19412
  Lúa
  19,036
  Tiềm năng
  0

  Post Cực hấp dẫn, thể loại hoàn toàn mới đã có mặt trên 23ZDO.COM. Slot Tournament là giải đấu được tổ chức dành cho các game slot có trên hệ thống của 23Z

  Share
  Nh?n giftcode mi?n phí t? 20.000 d?n 3.000.000 Rik  buo´c 1:====>dang nhâ?p Hoat Ðang Ký <==== va`o trang web http://tiprikclub.com/ dê? duo?c nhân giftcode


  Nh?n GIFTCODE VIP Cùng tip.club
  T?i
  http://tiprikclub.com/ Tham Gia Ngay Quà C?c Kh?ng .
  >>>>Hu?ng d?n s? d?ng VIP Code t?i
  http://tiprikclub.com/ <<<<<


  Chuong trình t?ng GIFTCODE t?i C?ng game dân gian Rik Vip

  B?n dã nh?n Giftcode t? game RIKVIP chua ?
  Nh?n tin tr?c ti?p fanpage d? nh?n gift code vip nhé
  tham kh?o và nh?n ngay giftcode t? nhà phát hành nhé (y )
  Luu ý : Ch? duy nh?t 1 website t?ng Giftcode t? NPH Rikvip


  Chuong trình t?ng GIFTCODE t?i C?ng game dân gian Rik Vip

  Giftcode là quà t?ng c?a Rik Vip dành riêng cho c?ng d?ng game th? g?n xa, nh?m t?o di?u ki?n d? các b?n có th? tr?i nghi?m các d?ch v? khác nhau t?i C?ng game Rik Vip. Giftcode s? du?c g?i tr?c ti?p d?n s? di?n tho?i và hòm thu c?a ngu?i dùng. Tài kho?n dùng Giftcode s? du?c t?ng ngay Rik và co h?i n? h? x2 .
  Chi ti?t v? giá tr? c?a d?ng Rik các b?n có th? xem: >>>>
  http://tiprikclub.com/<<<< Trang Ch? Nh?n Giftcode Duy Nh?t T?i >>>>http://tiprikclub.com/<<<<

  C?ng nh?n code duy nh?t c?a >>>>http://tiprikclub.com/<<<<
  S? ki?n di?n ra t? 12h ngày 5/9 d?n h?t ngày 5/12/2016.
  Bu?c 1: dang nh?p : d? kích ho?t tài kho?n nh?n GIFTCODE, trong vòng 24h admin rikvip s? g?i mã Code vào hòm thu tài kho?n c?a b?n.
  Chú Ý: m?i ngu?i nh? chia s? bài vi?t m?i du?c tính nhé, th?y nhi?u b?n làm thi?u bu?c này
  Gi?i Thu?ng :
  1 gi?i nh?t 50.000.000 Rik
  2 gi?i nhì 20.000.000 Rik
  5 gi?i ba 10.000.000 Rik
  100 gi?i khuy?n khích 200.000 Rik
  H?n tham gia d?n 24h ngày 15/10/2016
  K?t qu? s? du?c công b? vào 18h ngày 15/09/2016
  B?ng cách quay s? t?i quay random d?n khi có ngu?i trúng m?i d?ng nhé.
  ????Luu ý : Ngu?i choi ph?i hoàn thành d?y d? các bu?c trên, thi?u 1 bu?c xem nhu không tính
  KHÔNG ch?p nh?n comment dã ch?nh s?a
  Chúc các b?n tham gia vui v?
  Chình sửa lần cuối bởi Kismehh : 08-12-16 vào lúc 22:12
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •