Hiển thị kết quả 1 đến 1 trên tổng số 1
 1. #1
  Nhập môn Phàm nhân RikVijp's Avatar
  Ngày tham gia
  05-11-2015
  Bài viết
  1,323
  UserID
  12916156

  500
  Lúa
  1,748
  Tiềm năng
  0

  Mặc định Nhận Code RIK-VIP Đặc Biệt Tại TIP.Club 04/11/2016

  Share
  Nh?n GIFTCODE Tipclub rik vip duy nh?t t?i: Tip.Club

  Tiprik.com - C?ng Ð?ng Di?n Ðàn Phát Giftcode & VIPCODE  Nh?n GIFTCODE VIP Cùng Rik T?i Tiprik.com Tham Gia Ngay Quà C?c Kh?ng .
  Hu?ng d?n s? d?ng VIP Code t?i Tiprik.com


  Chuong trình t?ng GIFTCODE t?i C?ng game dân gian Rik Vip

  Giftcode là quà t?ng c?a Rik Vip dành riêng cho c?ng d?ng game th? g?n xa, nh?m t?o di?u ki?n d? các b?n có th? tr?i nghi?m các d?ch v? khác nhau t?i C?ng game Rik Vip. Giftcode s? du?c g?i tr?c ti?p d?n s? di?n tho?i và hòm thu c?a ngu?i dùng. Tài kho?n dùng Giftcode s? du?c t?ng ngay Rik và co h?i n? h? x2 .
  Chi ti?t v? giá tr? c?a d?ng Rik các b?n có th? xem: Tiprik.com Trang Ch? Nh?n Giftcode Duy Nh?t T?i Tiprik.com
  C?ng nh?n code duy nh?t c?a Tiprik.com
  S? ki?n di?n ra t? 12h ngày 21/9 d?n h?t ngày 21/10/2016.
  Bu?c 1: dang nh?p : d? kích ho?t tài kho?n nh?n GIFTCODE, trong vòng 24h admin rikvip s? g?i mã Code vào hòm thu tài kho?n c?a b?n.


  Bu?c 2: Vào hòm thu c?a b?n s? nhân du?c GiftcodeT?i: Tiprik.com
  Bu?c 3 B?m vào Giftcode và ghi mã vào  Bu?c 4: Quay l?i trang chinh F5 b?n s? nh?n du?c Giftcode  Các thông tin liên h? v?i BÐH c?ng game bài khi c?n h? tr?:
  -Nhâ?n Giftcode: Tiprik.com
  -H? tr?: Hotro@Rikkvip.Com
  -Trang ch?: Tiprik.com


  Chình sửa lần cuối bởi noobkich8 : 04-01-17 vào lúc 12:44
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •