Hiện tại bên mình đang cần code Phú Hộ 3 4 5
Nếu ai không dùng có thể bán lại cho mình , mình gửi card ĐT hoặc Zing , ai ở vòng vòng Bình Thạnh Sài Gòn thì mình mời 1 chầu cafe cũng được <3
*** Inbox mình hoặc sms 0121 5128 131 - 0122 700 8349