Hi, Các bạn!
Hiện tại mình muốn lên kỳ lân nhưng không biết số lượng Luyện Cốt ĐơnTiến Cấp Phù là bao nhiêu. Khoảng bao nhiêu chúc phúc thì bỏ Tiến Cấp Phúc, và bao nhiêu chúc phúc thì lên kỳ lân.
Kình Bút

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: