Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 27
 1. #1
  Nhập môn Phàm nhân Kiều Trâm's Avatar
  Ngày tham gia
  22-02-2012
  Đến từ
  172/4 điẹn biên phủ
  Bài viết
  1
  UserID
  5064793

  500
  Lúa
  4,932
  Tiềm năng
  0

  Mặc định Tổng Hợp Các Điểm Chúc Phúc VLCM

  Share
  Chúc phúc của Hệ thống Thú cưỡi
  Từ Sát Lang - Thánh Hổ: 100 - 150cp nên bỏ Tiến Cấp Phù từ lúc 80cp
  Từ Thánh Hổ - Sư Tử: 250 - 350cp nên bỏ Tiến Cấp Phù từ lúc 250cp
  Từ Sư Tử - Viêm Báo: 600 - 800cp nên bỏ Tiến Cấp Phù từ lúc 600cp
  Từ Viêm Báo - Kỳ Lân: 1k2 - 1k6cp nên bỏ Tiến Cấp Phù từ lúc 1k1cp
  Từ Kỳ Lân - Long Lân: 1k6 - 2k2cp nên bỏ Tiến Cấp Phù từ lúc 1k6cp
  Chúc phúc của Hệ thống Cung tiễn
  Từ cung 1 lên cung 2 (Vạn Thạch Cung): 30 Hoa hồng đỏ
  Từ cung 2 lên cung 3 (Du Tử Cung): 100 – 150cp
  Từ cung 3 lên cung 4 (Thần Tí Cung): 400 – 650cp
  Từ cung 4 lên cung 5 (Linh Bảo Cung): 1k – 1k5cp
  Từ cung 5 lên cung 6 (Chấn Thiên Cung): 1k9 – 2k5cp
  Từ cung 6 lên cung 7 (Hiên Viên Cung): 2k9 – 3k2cp
  Chúc phúc của Hệ thống Rèn Luyện
  Rèn 3 -> 4 600-800cp
  Rèn 4 -> 5 700-900cp
  Rèn 5 -> 6 850-900cp
  Rèn 6 -> 7 850-950cp
  Rèn 7 -> 8 900cp trở lên
  Chúc phúc của Hệ thống Bát Quái Chưởng
  Tầng 1->7 : 850-100 cp
  Tầng 8 : 4k bát cốt đơn
  Chúc phúc của Hệ thống Đan đi ền
  Từ Càn tăng lên Đoài (cấp 1 lên cấp 2): mỗi lần tiêu hao 1 hoa hồng đỏ: khoảng 10 - 20 bông
  Từ Đoài tăng lên Ly (cấp 2 lên cấp 3): mỗi lần tiêu hao 1 Bích Linh Đơn: 30 - 60cp
  Từ Ly tăng lên Chấn (cấp 3 lên cấp 4): mỗi lần tiêu hao 2 Bích Linh Đơn: 200 - 400cp
  Từ Chấn tăng lên Tốn (cấp 4 lên cấp 5): mỗi lần tiêu hao 4 Bích Linh Đơn: 500 - 700cp
  Từ Tốn tăng lên Khảm (cấp 5 lên cấp 6): mỗi lần tiêu hao 6 Bích Linh Đơn: 700 - 1k2cp
  Từ Khảm tăng lên Cấn (cấp 6 lên cấp 7): mỗi lần tiêu hao 8 Bích Linh Đơn: 1k4 - 2kcp
  Từ Cấn tăng lên Khôn (cấp 7 lên cấp 8): mỗi lần tiêu hao 10 Bích Linh Đơn: 2k2 - 2k8cp
  Chúc phúc của Hệ thống Ống tiêu
  Tiêu 1 lên tiêu 2 (Hồ Lô Tiêu): 20 - 60cp - nhận được thêm chiêu thức Li Huyền Công.
  Tiêu 2 lên tiêu 3 (Tử Mẫu Tiêu): 90 - 120cp - nhận được thêm chiêu thức Song Thanh Hận.
  Tiêu 3 lên tiêu 4 (Sách Hồn Tiêu): 450 - 700cp - nhận được thêm chiêu thức An Hồn Khúc.
  Tiêu 4 lên tiêu 5 (Cốt Tiêu): 1k - 1k2cp - nhận được thêm chiêu thức Huyền Âm Khúc.
  Tiêu 5 lên tiêu 6 (Cửu Tiết Tiêu): 1k8 - 2k2cp - nhận được thêm chiêu thức Mai Hoa Tam Lộng.
  Tiêu 6 lên tiêu 7 (Bạch Kim Trường Tiêu): 3k - 3k6cp - nhận được thêm chiêu thức Ma Âm Chưởng.
  Chúc phúc của Hệ thống Ám khí
  AK 2 ->3 : Max cp là 15 điểm, tầm 2 – 4 nhịp sẽ up Ak 3
  AK 3 ->4 : 180 - 210cp
  AK 4 ->5 : 320 – 360 cp
  AK 5 ->6: 405 - 460cp
  AK 6 ->7: 700 - 800 cp
  Chúc phúc của Hệ thống Xá Lợi:
  Xá lợi 1 ->2: 20 Tụ Linh Châu
  Xá lợi 2 ->3: 90 Tụ Linh Châu
  Xá lợi 3 ->4: 250 Tụ Linh Châu
  Xá lợi 4 ->5: 350 Tụ Linh Châu
  Xá lợi 5->6-7-8-9: 1000 Tụ Linh Châu
  Chúc phúc của Dịch Cân Kinh :
  Tầng 1 10cp
  Tầng 2 20-30 cp
  Tầng 3 80-140cp
  Tầng 4 150-200 cp
  Tầng 5 250-300 Cp
  Tầng 6-7-8-9-10-11-12 Khoảng 60-70% Tổng CP
  Chúc phúc của Tẩy tủy kinh:
  Tầng 1: 10cp
  Tầng 2: 40cp
  Tầng 3: 120 cp
  Tầng 4: 250 cp
  Tầng 5: 500cp-600cp
  Tầng 6 700 cp
  Tầng 7 850-1k cp
  Tầng 8 900-1k1 cp
  Tầng 9 1k2-1k3
  Tầng 10 1350 cp.
  Chúc phúc của Phi Long:
  1:10cp
  2: 10-30 cp
  3:40-90cp
  4: 250-350cp
  5: 500-600cp
  6: 550-600cp
  7: 750-850cp
  8: 850-950cp
  9: 900-1kcp
  10: 1k2-1k3cp
  11: 1k1cp
  12: 1150cp
  13: 1250cp
  14:1250-1k350cp
  15:1k3-1k5cp
  Chúc phúc của GL 18 Chưởng từ tầng 1 đến tầng 12 :
  Tầng 1: 10-20cp
  Tầng 2: 20-40
  Tầng 3: 120cp
  Tầng 4: 220 - 300cp
  Tầng 5: 400cp
  Tầng 6: 450-500 cp
  Tầng 6-7: 650cp
  Tầng 7-8: 700cp
  Tầng 8-9: 800cp
  Tầng 9-10: 900cp
  Tầng 10-11: 950cp
  Tầng 11-12: 1000cp
  Chúc phúc của Hệ thống Độc Cô Cửu Kiếm
  1.Tổng quyết thức (Cực khó) 900 - 1k2cp
  2.Phá Kiếm Thức (Rất khó) 800 - 1kcp
  3.Phá Đao Thức (Khó) 800 - 950cp
  4.Phá Thương Thức (Thường) 700 - 900cp
  5.Phá Tiên Thức (Khá dễ) 600 - 800cp
  6.Phá Sách Thức (Hơi dễ) 500 - 700cp
  7.Phá Chưởng Thức (Dễ) Đá Kim Cương khoảng 500 - 900 cái
  8.Phá Tiễn Thức (Rất dễ) Kinh Mạch Đồng Nhân khoảng 500 - 999 cái
  9.Phá Khí Thức (Cực dễ) Hoa Hồng Đỏ khoảng 300 - 600 bông
  Chúc phúc của Hệ Thống Cửu Dương Thần Công
  1.Xích Viêm Tịch Dương ( Cực khó ) 900 - 1k2cp
  2.Kim Viêm Linh Dương ( Rất khó ) 800 - 1kcp
  3.Điện Viêm Cực Dương ( Khó ) 800 - 950cp
  4.Hắc Viêm Tuyệt Dương ( Thường ) 700 - 900cp
  5.Thanh Viêm Minh Dương ( Khá dễ ) 600 - 800cp
  6.Bạch Viêm Chân Dương ( Hơi dễ ) 500 - 700cp
  7.Tử Viêm Thần Dương ( Dễ ) Đá Kim Cương khoảng 500 - 900 cái
  8.Thái Viêm Tiên Dương ( Rất dễ ) Kinh Mạch Đồng Nhân khoảng 500 - 999 cái
  9.Thương Viêm Thánh Dương ( Cực dễ ) Hoa Hồng Đỏ khoảng 300 - 600 bông
  Chúc phúc của Hệ thống Cửu Âm Chân Kinh
  Tầng 1 : 600 - 650cp
  Tầng 2 : 350 - 400cp
  Tầng 3 : 250 - 300cp
  Tầng 4 : 150 - 250cp
  Tầng 5-6-7-8-9 : Khoảng 3K - 4K hoa hồng Đỏ
  Chúc phúc của Hệ thống Ngũ Hình
  1. Tổng Cương : 6 Ngũ Hành Thần Đơn: 100% lên
  2. Ngân Xà Thổ Tín : 4,000,000 đồng 1 lần nâng: 250cp-300cp
  3. Bạch Hạt Đơn Tử: 3,500,000 đồng 1 lần nâng: 150cp-200cp
  4. Kim Bảo Lôi Thạch: 3,000,000 đồng 1 lần nâng: 120cp-180cp
  5. Hắc Hổ Thôi Sơn: 2,000,000 đồng 1 lần nâng: 80cp-120cp
  6. Thanh Long Bãi Vĩ: 1,000,000 đồng 1 lần nâng: 30cp-60cp
  Chúc phúc của Hệ thống Tứ Linh Trận
  Tầng 1: 10 - 30 cp (4 TLC/1 lần)
  Tầng 2: 50 - 100 cp (6 TLC/1 lần)
  Tầng 3: 70 - 150 cp (10 TLC/1 lần)
  Tầng 4: 100 - 200 cp (20 TLC/1 lần)
  Tầng 5: 120 - 220 cp (20 TLC/1 lần)
  Tầng 6: 150 - 250 cp (30 TLC/1 lần)
  Tầng 7: 170 - 270 cp (30 TLC/1 lần)
  Tầng 8: 200 - 300 cp (40 TLC/1 lần)
  Tầng 9: 300 - 350 cp (40 TLC/lần)
  Tầng 10: 350 - 400 cp (40 TLC/lần)

  CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU:

  • Kiều Trâm được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 2. #2
  Nhất giai cao thủ ﻈ ﱞﱞøץ Çhelšea ﱡﱡﮰ's Avatar
  Ngày tham gia
  16-08-2012
  Đến từ
  Hà nội
  Bài viết
  1,514
  UserID
  7227111

  2100 2100 2100 2100 2100
  Lúa
  35,698
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Bái phục, bái phục
  Bạn có dùng Methaphetamine ko vậy?
  Sao mà kỳ công thế :X
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 3. #3
  Nhập môn Phàm nhân moihochoi's Avatar
  Ngày tham gia
  19-08-2011
  Bài viết
  42
  UserID
  2377024

  500
  Lúa
  5,006
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Đính chính 1 số CP mà mình đã lên ( hầu như mọi người đều lên như thế nhé ) :
  1 . Rèn 7 : 730cp>>
  2. Rèn 8 : 830cp >>
  3.Đan điền 7 : 1k6>>( người đen nhất mình đập là 2k1 @@)
  4. đan điền 8 : 2k1>>
  5. AK6 : 350 hay 450 ý ( cái này lâu quá rồi, vì ngày trước mình đập cái này lên đầu tiên trong số những cái trên @@)
  6. Dịch cân kinh 6 : 500cp> ( tầm 450cp, minh khuyên các bạn dồn 1 lúc đập luôn )
  7. Tẩy tủy kinh 6 : ( mình đập 4 acc của mình và ban bè đều chỉ là 500cp+ bạn ạ )
  8. Xá lợi 6 7 8 9 10 : tốt nhất bạn gom 1k2 đập,hên thì may ra 850+ là lên rồi(trước khi đập bạn Rs máy đi, mạng đừng lag)
  MÌNH CÓ THÊM 1 KINH NGHIỆM ĐẬP RÈN 7 8 VÀ DD7 8 LÀ NÊN TÍCH 1 LÚC ĐẬP LÚC( VÌ ĐẬP RÈN THÌ CP MẶC ĐỊNH RỒI, MÌNH KO NÓI, RIÊNG ĐAN ĐIỀN BẠN CÓ THỂ TÁCH RA LÀM 2 LẦN ĐẬP, TÍNH TRUNG BÌNH 3CP/ LẦN LÀ OK).
  ĐÂY LÀ SỐ CP MÀ MÌNH TEST RẤT NHIỀU ACC. CÓ GÌ SAI SÓT CÁC BẠN BỔ SUNG ^^!
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 4. #4
  Nhập môn Phàm nhân DaiDuSTU's Avatar
  Ngày tham gia
  30-11-2011
  Bài viết
  15
  UserID
  4045770

  500
  Lúa
  4,980
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Game này càng về sau cp lỗi hết rồi, tường vng fix lạu từ phiên bản này, nhưng vẫn lỗi
  Mình độc cô t6 820cp chưa nổ, thèn bạn trong bang ak 5 -> 6 700cp chưa nổ, chán tụi quản lý game
  Từ ngày tụi nó trao trả lại cp độc cô và ám khí thì 2 cái này cp bị lỗi hết, post lên diễn đàn kêu f i x lỗi cả tuần không mod nào dám trả lời.
  Mình khuyên các bạn khoan nâng độc cô và ám khí nhé
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 5. #5
  Nhập môn Phàm nhân [21]anhhuan's Avatar
  Ngày tham gia
  30-01-2012
  Bài viết
  80
  UserID
  4811767

  500
  Lúa
  5,314
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  cảm ơn bạn thank you , vậy nâng đã
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 6. #6
  Nhập môn Phàm nhân vu quang truong's Avatar
  Ngày tham gia
  15-12-2011
  Bài viết
  69
  UserID
  4217809

  500
  Lúa
  5,120
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  coppy bài của nguoi khác,cái 9kiếm tầng 7 dùng gì để lên,xem lại đi,.......hết
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 7. #7
  Nhập môn Phàm nhân Say Goodbye's Avatar
  Ngày tham gia
  20-10-2012
  Bài viết
  3
  UserID
  7758149

  500
  Lúa
  3,426
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  sao không có cp cảnh giới vậy bank
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 8. #8
  Nhập môn Phàm nhân baby_898's Avatar
  Ngày tham gia
  02-01-2012
  Bài viết
  152
  UserID
  4470768

  500
  Lúa
  7,027
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  có mấy cái chúc phúc mà toàn copy hết của người này người khác thành bài của mình, mà copy cũng không biết đường mà sửa cho hợp lý.
  Tất cả các CP bây giờ đều được v N G tăng lên rồi . Đơn giản như cái GL từ 7 lên 8 hiện giờ đã thấy ai lên dưới 800 chưa mà port 700 .hài
  Sống trên đời cần có 1 tấm lòng ....!
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 9. #9
  Nhất giai cao thủ ﻈ ﱞﱞøץ Çhelšea ﱡﱡﮰ's Avatar
  Ngày tham gia
  16-08-2012
  Đến từ
  Hà nội
  Bài viết
  1,514
  UserID
  7227111

  2100 2100 2100 2100 2100
  Lúa
  35,698
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  CP theo thời điểm hiện nay có thể vênh lên 200 so với trước, các bạn cứ để ý, nếu tôi nói sai có thể ném gạch@@
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 10. #10
  Nhập môn Phàm nhân truongtvtk's Avatar
  Ngày tham gia
  28-08-2011
  Bài viết
  50
  UserID
  2692773

  301
  Lúa
  5,542
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Mới lên giáng long 8 với 750cp
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •