PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Hướng dẫn các điểm danh vọng TDC, TĐLT... và các điểm danh vọng khác.nhỏHana
18-08-10, 15:35
Danh vọng LÃNH THỔ TRANH ĐOẠT CHIẾN

Các mốc điểm Danh vọng TĐLT: Có 6 mốc điểm.

- Cấp 2 : 1500 điểm.
Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa để luyện hóa Mũ Trục Lộc Thương Khung Quán.

- Cấp 3 : 3000 điểm.
Đạt cấp 3 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa Đai Trục Lộc Hoàng Long Triền Yêu.

- Cấp 4 : 4500 điểm
Đạt cấp 4 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa Liên Trục Lộc Thiên Hựu Liên.

Giá mỗi cuốn luyện hóa là 10 vạn bạc.

- Cấp 5 : 35000 điểm
Đạt cấp 5 bạn có thể tới Quan lãnh Thổ mua Mũ Trục Lộc Huyền Dương Khôi, giá là 12 vạn bạc.

- Cấp 6 : 70000 điểm
Đạt cấp 6 bạn có thể tới Quan Lãnh Thổ mua Mũ Trục Lộc Kinh Vân Khôi giá 16 vạn bạc.

Cách có điểm TĐLT:
Điểm Tranh Đoạt Lãnh Thổ có đc do bạn là thanh` viên Bang Hội và tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ chiến.
Hoặc bạn cũng có thể nuốt những thanh` phẩm TĐLT như : Hình Thiên Chiến Bào, Du Tử Hộ Thân Phù, Bách Bộ Xuyên Dương Cung, Hành Quân Phù Chú, Thiên Lý Chỉ Khát Đơn.

1 ngày 1 nhân vật có thể ăn đc 500 vật phẩm danh vọng TĐLT.

100 cái đầu đc 14đ/1c

100 cái tiếp theo đc 12đ/1c

300 cái còn lại đc 10đ/1c


Cách chế tạo thanh` phẩm TĐLT

- Muốn chế tạo đc thanh` phẩm TĐLT, kỹ năng chế tác đồ của bạn phải đạt cấp 80 trở lên.

- Tới Quan Lãnh Thổ mua cuốn gia công và chế tạo. Tùy vào kỹ năng chế tạo đồ của bạn là gì thì bạn mua cuốn gia công và chế tạo tương ứng.
Ví dụ : Bạn học kỹ năng chế Vũ Khí --> bạn mua cuốn Huyền Thiết Mộc và Bách Bộ Xuyên Dương Cung.


Vũ Khí : yêu cầu kỹ năng gia công Gỗ cấp 80 trở lên --> mua cuốn Huyền Thiết Mộc Chế Tác đồ, giá 5000 bạc và Bách Bộ Xuyên Dương Cung chế tác đồ, giá 1 vạn bạc.
Phòng Cụ : yêu cầu kỹ năng gia công Da cấp 80 trở lên --> mua cuốn Chiến Hổ Bi chế tác đồ, giá 5000 bạc và Hình Thiên Chiến Bào, giá 1 vạn bạc.
Thủ Công : yêu cầu kỹ năng gia công Vải cấp 80 trở lên --> mua cuốn Giáng Hoàng Phù Chỉ chế tác đồ, giá 5000 bạc và Hành Quân Phù Chú giá 1 vạn bạc.
Trang Sức : yêu cầu kỹ năng gia công Khoáng cấp 80 trở lên --> mua cuốn Trấn Phách Thạch chế tác đồ, giá 5000 bạc và Du Tử Hộ Thân Phù chế tác đồ giá 1 vạn bạc
Chế thuốc : yêu cầu kỹ năng gia công Thốc cấp 80 trở lên --> mua cuốn Hoàng Mai Quả Trấp chế tác đồ, giá 5000 bạc và Thiên Lý Chỉ Khát Đơn chế tác đồ, giá 1 vạn bạc.


- Sau khi mua đc 2 cuốn chế tạo và Gia Công, bạn nuốt 2 cuốn đó. F8 lên bạn sẽ thấy kỹ năng chế tạo tương ứng.

- Vật phẩm chế tạo : Trong quá trình tham gia TĐLT, bạn sẽ nhặt và nhận thưởng đc những rương TĐLT. Mở những rương đó ra bạn sẽ nhận đc những vật phẩm dùng để chế tạo thanh` phẩm TĐLT như : Trấn Phách Nguyên Thạch ( trang sức ) , Da Long Chiến Hổ ( phòng cụ ), Hoàng Mai Quả ( chế thuốc ), Không Bạch Hoàng Chỉ ( thủ công ), Huyền Thiết Nguyên Mộc ( Vũ khí ).
Bạn dùng những vật phẩm này để chế tạo thanh` phẩm TĐLT.

- Chế tạo thanh` phẩm TĐLT, ngoài nguyên liệu TĐLT còn cần Tinh Lực và Hoạt Lực. 1 thanh` phẩm TĐLT chế tạo mất 400 Tinh Lực và Hoạt Lực.Hết.

sangbui
24-08-10, 11:25
Cho hỏi các mốc điểm VLCT với bạn.Thaks.

nhỏHana
25-08-10, 20:30
Danh vọng VÕ LÂM CAO THỦ

Điểm Võ Lâm Cao Thủ giúp bạn có thể mua đc Vũ Khí đặc chế tại NPC Hoa Minh - Bán Vũ Khí Đặc Chế tại Lâm An Phủ.

Sử dụng Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ hệ nào thì sẽ mua đc Vũ Khí của hệ đó.

Vũ Khí đặc chế có 2 cấp : Cấp 90 và 100.

Chia ra làm 2 loại : Loại 20% và 4%.


Các mốc điểm Danh vọng VLCT: Có 4 mốc điểm.

- Cấp 2 : 50 điểm.

Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc Vũ Khí Đặc Chế cấp 90 - 20%.

- Cấp 3 : 150 điểm

Đạt cấp 3 bạn có thể mua Vũ Khí Đặc Chế cấp 90 - 4% hoặc Vũ Khí Đặc Chế cấp 100 - 20%

- Cấp 4 : 400 điểm

Đạt cấp 4 bạn có thể mua Vũ Khí Đặc Chế cấp 100 - 4%.

Cách có điểm VLCT:
- Điểm VLCT có đc khi bạn sử dụng các Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ.

- Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ có đc khi bạn tham gia săn boss Hoàng Kim cấp 95, xác xuất khi đánh chết boss sẽ rơi ra. Hoặc bạn cũng có thể mua Lệnh Bài này trên Kỳ Trân Các. Trên Kỳ Trân Các có bán Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ ( sơ ), giá 1 Lệnh Bài là 1200 đồng.

- Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ chia ra làm 3 loại : Sơ , Trung , Cao.
+ , Lệnh Bài VLCT sơ : 10 điểm VLCT

+ , Lệnh Bài VLCT trung : 20 điểm VLCT.

+ , Lệnh Bài VLCT cao : 50 điểm VLCT.

- Trên Kỳ Trân Các hiện tại chỉ bán Lệnh Bài VLCT sơ.Hết.

nhỏHana
25-08-10, 21:24
Danh vọng Võ Lâm Liên Đấu

Các mốc điểm Danh vọng VLLĐ: Có 6 mốc điểm.

- Cấp 2 : 3000 điểm. (3k điểm )
Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc cuốn Y Phục Luyện Hóa Đồ , giá 10 vạn bạc.
( Dùng Y Phục ( thường ) luyện hóa thanh` Vũ Uy Trục Nhật Y)

- Cấp 3 : 6000 điểm. ( 6k điểm )
Đạt cấp 3 bạn có thể mua đc cuốn Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ, giá 10 vạn bạc.
( Dùng Hộ Thân Phù ( thường ) luyện hóa thanh` Vũ Uy Truy Nguyệt Phù )

Bạn cũng có thể dùng Hổ Phách Thiên Tinh Phù, Lẫm Nhật Tinh Nhuyễn Phù để luyện hóa ( phù của Danh Vọng Chúc Phúc ).

- Cấp 4 : 10.000 điểm ( 10k điểm )
Đạt cấp 4 bạn có thể mua đc cuốn Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ, giá 10 vạn bạc.
( Luyện hóa Nhẫn Vũ Uy Trích Tinh Giới )

Những cuốn luyện hóa này đc bán ở Quan Liên Đấu tại các thanh` Thị.


- Cấp 5 : 75.000 điểm ( 75k điểm ).
Đạt cấp 5 bạn có thể tới Quan Liên Đấu mua Áo Vũ Uy Thừa Ảnh Y , giá 12 vạn bạc.

- Cấp 6 : 150.000 điểm ( 150k điểm ).
Đạt cấp 6 bạn có thể tới Quan Liên Đấu mua Áo Vũ UY Trường Không Uy, giá 16 vạn bạc.


Cách có điểm Võ Lâm Liên Đấu:
Điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu có đc khi bạn tham gia đi Liên Đấu.
Liên Đấu 1 trận thắng bạn đc 10 điểm Liên Đấu.
Liên Đấu 1 trận thua bạn đc 5 điểm Liên Đấu.


Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Lệnh Bài Liên Đấu để tăng điểm Võ Lâm Liên Đấu cho mình.+, Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim Bài : sử dụng nhận đc 1000 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

+, Lệnh Bài Liên Đấu Bạch Ngân Bài : sử dụng nhận đc 600 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

+, Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng Bài : sử dụng nhận đc 400 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

+, Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết Bài : sử dụng nhận đc 200 điểm Danh Vọng Liên Đấu.


- Lệnh bài Danh vọng Liên Đấu có đc do bạn tham gia Liên Đấu và nằm trong những thứ hạng nhất định, cuối mỗi đợt Liên Đấu, căn cứ vào thanh` tích, xếp hạng, bạn sẽ nhận thưởng đc Lệnh Bài này.
Ngoài ra, bạn cũng có thể mua lại Lệnh Bài này của bạn chơi khác.
Hết.

JackyCafe
26-08-10, 07:12
Hjx nhiu đó up chắc mất khoảng 10 KNB

sangbui
26-08-10, 09:51
Danh vọng VÕ LÂM CAO THỦ

Điểm Võ Lâm Cao Thủ giúp bạn có thể mua đc Vũ Khí đặc chế tại NPC Hoa Minh - Bán Vũ Khí Đặc Chế tại Lâm An Phủ.

Sử dụng Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ hệ nào thì sẽ mua đc Vũ Khí của hệ đó.

Vũ Khí đặc chế có 2 cấp : Cấp 90 và 100.

Chia ra làm 2 loại : Loại 20% và 4%.


Các mốc điểm Danh vọng VLCT: Có 4 mốc điểm.

- Cấp 2 : 50 điểm.

Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc Vũ Khí Đặc Chế cấp 90 - 20%.

- Cấp 3 : 150 điểm

Đạt cấp 3 bạn có thể mua Vũ Khí Đặc Chế cấp 90 - 4% hoặc Vũ Khí Đặc Chế cấp 100 - 20%

- Cấp 4 : 400 điểm

Đạt cấp 4 bạn có thể mua Vũ Khí Đặc Chế cấp 100 - 4%.

Cách có điểm VLCT:
- Điểm VLCT có đc khi bạn sử dụng các Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ.

- Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ có đc khi bạn tham gia săn boss Hoàng Kim cấp 75, 95, xác xuất khi đánh chết boss sẽ rơi ra. Hoặc bạn cũng có thể mua Lệnh Bài này trên Kỳ Trân Các. Trên Kỳ Trân Các có bán Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ ( sơ ), giá 1 Lệnh Bài là 1200 đồng.

- Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ chia ra làm 3 loại : Sơ , Trung , Cao.
+ , Lệnh Bài VLCT sơ : 10 điểm VLCT

+ , Lệnh Bài VLCT trung : 20 điểm VLCT.

+ , Lệnh Bài VLCT cao : 50 điểm VLCT.

- Trên Kỳ Trân Các hiện tại chỉ bán Lệnh Bài VLCT sơ.Hết.Cám ơn bạn nhiều lắm !:D
Đã cân cho bạn rồi đó, thanks. !;)

Mr Hà Sa Đọa
10-09-10, 04:58
Cho mình hỏi các mốc danh vọng môn phái với.thanks trước nha

cushjn
16-09-10, 16:09
cảm ơn bạn rất nhìu mình cũng đang mún tìm hiểu !!!!

crayonshichan
16-09-10, 22:36
Mod ơi, xem còn một số loại danh vọng như danh vọng bạch hổ đường, ải gia tộc, môn phái. Mod cố gắng tổng hợp rồi up dùm cho ae biết với nhá.

nhỏHana
17-09-10, 23:36
Danh Vọng MÔN PHÁI- Điểm Danh Vọng Môn Phái có đc khi bạn tham gia thi đấu Môn Phái.
- Thi Đấu Môn Phái đc tổ chức vào tối thứ 3 và thứ 6. 19h30p bắt đầu Báo Danh. 20h bắt đầu thi đấu.
- Điểm Danh Vọng Môn Phái khi đạt đến 1 mốc nhất định sẽ giúp bạn mua đc Trang Bị - Y Phục thi đấu Môn Phái ở NPC Chưởng Môn Phái.Các mốc điểm Danh Vọng Phái: Có 9 mốc điểm.

- Cấp 2 : 200 điểm


- Cấp 3 : 300 điểm


- Cấp 4 : 400 điểm


- Cấp 5 : chưa update...


- Cấp 6: 900 điểm


- Cấp 7 : 1500 điểm


- Cấp 8: 3000 điểm.


- Cấp 9 : 6000 điểm

Cách có điểm Danh Vọng Phái

- Tham gia thi đấu Môn Phái.

- Sử dụng Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái.

phamluat1995112
18-09-10, 16:33
thank các mod đã tận tình chỉ dạy cho ae

trinhkhacchung1990
18-09-10, 22:12
Giúp Mod bổ sung thêm 1 số điểm DV khác
*Danh vọng Tiêu dao cốc:
Cấp 1>>2 :1500 điểm => luyện hóa Tay
Cấp 2>>3 :3000 điểm => luyện hóa Bội
Cấp 3>>4 :4500 điểm (max) => Luyện hóa Giày
Có 2 cách để nhận DV là đi TDC và nuốt thành phẩm TDC (tương tự nuốt thành phẩm TDLT như Mod đã chỉ)

kronny
22-09-10, 16:38
cám ơn bạn nhìu,cho mình xin thêm mốc dv gia tộc,bhd,chiến trường phượng tường được ko

rongdoi01
22-09-10, 22:42
ai cho mình hỏi để lên đc từ cấp 6 lên cấp 9 cần bao nhiêu điểm bạch hổ đường

nhỏHana
15-10-10, 18:04
Danh vọng TIÊU DAO CỐC

Các mốc điểm Danh vọng TDC: Có 6 mốc điểm.

- Cấp 2 : 1500 điểm.
Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa để luyện hóa Tay Tiêu Dao Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ.

- Cấp 3 : 3000 điểm.
Đạt cấp 3 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa Ngọc Bội Tiêu DaoYêu Trụy Luyện Hóa Đồ .

- Cấp 4 : 4500 điểm
Đạt cấp 4 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa Giày Tiêu Dao Hài Tử Luyện Hóa Đồ..

Giá mỗi cuốn luyện hóa là 10 vạn bạc.Cách có điểm Tiêu Dao Cốc:
Điểm danh vọng TDC có đc khi bạn tham gia vượt ải TDC thành công. Nhân vật trên cấp 80 đc tham gia Tiêu Dao Cốc. 1 ngày 1 nhân vật đc tham gia 1 lần. TDC chia ra làm 5 ải. Phải lập tổ đội, tổ đội trên 4 ng mới báo danh tham gia TDC đc.


Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp các thành phẩm TDC cho NPC Tầm Bảo Nhân - Hoàng Phi tại cổng vào TDC như : Linh Thú Chiến Ngoa, Tử Tinh Nhuyễn Bội, Huyết Ảnh Thương, Độn Giáp Linh Phù, Thất Thái Tiên Đơn. để lấy điểm danh vọng TDC.

1 thành phẩm TDC giao nộp bạn sẽ nhận đc 10 điểm danh vọng TDC.
1 ngày 1 nhân vật đc giao nộp tối đa 60 thành phẩm.Cách chế tạo thanh` phẩm TDC

- Muốn chế tạo đc thanh` phẩm TDC, kỹ năng chế tác đồ của bạn phải đạt cấp 80 trở lên.

- Tham gia vượt Ải TDC, vượt ải thành công ở các ải 3, 4 và sống sót, may mắn bạn sẽ gặp đc NPC Liễu Khoát. Đối thoại vs NPC này bạn sẽ mua đc cuốn chế tạo và gia công thành phẩm TDC.
- Tùy vào kỹ năng chế tạo đồ của bạn là gì thì bạn mua cuốn gia công và chế tạo tương ứng.
Ví dụ : Bạn học kỹ năng chế Vũ Khí --> bạn mua cuốn Gỗ Tiên Linh và Huyết Ảnh Thương.


Vũ Khí : yêu cầu kỹ năng gia công Gỗ cấp 80 trở lên --> mua cuốn Tiên Linh Mộc Chế Tác đồ, giá 5000 bạc và Huyết Ảnh Thương chế tác đồ, giá 1 vạn bạc.
Phòng Cụ : yêu cầu kỹ năng gia công Da cấp 80 trở lên --> mua cuốn Da Linh Thú chế tác đồ, giá 5000 bạc và Linh Thú Chiến Ngoa, giá 1 vạn bạc.
Thủ Công : yêu cầu kỹ năng gia công Vải cấp 80 trở lên --> mua cuốn Linh Thú Huyết chế tác đồ, giá 5000 bạc và Độn Giáp Linh Phù giá 1 vạn bạc.
Trang Sức : yêu cầu kỹ năng gia công Khoáng cấp 80 trở lên --> mua cuốn Tử Tinh Thạch chế tác đồ, giá 5000 bạc và Tử Tinh Nhuyễn Bội chế tác đồ giá 1 vạn bạc
Chế thuốc : yêu cầu kỹ năng gia công Thuốc cấp 80 trở lên --> mua cuốn Tiên Linh Quả Phấn chế tác đồ, giá 5000 bạc và Thất Thái Tiên Đơn chế tác đồ, giá 1 vạn bạc.


- Sau khi mua đc 2 cuốn chế tạo và Gia Công, bạn sử dụng 2 cuốn đó. F8 lên bạn sẽ thấy kỹ năng chế tạo tương ứng.

- Vật phẩm chế tạo : Trong quá trình tham gia vượt ải TDC, đánh chết quái, bạn sẽ nhặt đc những vật phẩm TDC dùng để chế tạo thanh` phẩm TĐLT như : Tử Tinh Nguyên Thạch ( trang sức ) , Da Lông Linh Thú ( phòng cụ ), Tiên Linh Quả ( chế thuốc ), Linh Thú Huyết ( thủ công ), Tiên Linh Nguyên Mộc ( Vũ khí ).
Bạn dùng những vật phẩm này để chế tạo thanh` phẩm TDC

- Chế tạo thanh` phẩm TDC, ngoài nguyên liệu TDC còn cần Tinh Lực và Hoạt Lực. 1 thanh` phẩm TDC chế tạo mất 400 Tinh Lực và Hoạt Lực.Hết.

nguoichuavo
16-10-10, 22:32
Mod cho hỏi về cái luyện hóa đồ. Đồ boss 10x có thể luyện hóa lên được ko

nhỏHana
17-10-10, 00:01
Mod cho hỏi về cái luyện hóa đồ. Đồ boss 10x có thể luyện hóa lên được ko

Tùy từng món đồ bạn ạ.

Nếu chú ý, bạn sẽ thấy ở mỗi món đồ, dưới đều có dòng :


Không đổi được, Không tách được, Không thể luyện hóa.

hoặc

Không đổi được, Không tách được, Chưa luyện hóa.

Dựa vào dòng đó bạn có thể biết 1 món đồ có thể luyện hóa đc hay ko. Món nào ghi " Không thể luyện hóa " thì món đó k thể luyện hóa. Còn món nào ghi : " Chưa luyện hóa " thì ta có thể luyện hóa đc.

Thường thì đồ của boss ko thể luyện hóa bạn ạ !:).

vodang2229
23-10-10, 01:50
Bổ sung mốc danh vọng mp từ 4 -> 5 là 600đ

nguoichuavo
23-10-10, 11:40
Mod cho hỏi cái danh vọng để lên phù CP thì có mấy cấp điểm mỗi cấp là thế nào

gin1990
23-10-10, 14:05
Mod cho mình hỏi về cái vụ đi du long>>>nó có du long danh vọng lệnh có laọi bội,phù,mũ,ao, giày >>Thỳ điểm danh vọng du long đc tính như thế nào>>>mod cho mình biết thêm với

kURi1994
23-10-10, 16:30
Mod cho hỏi cái danh vọng để lên phù CP thì có mấy cấp điểm mỗi cấp là thế nào

Để lên phù chúc phúc cần tất cả 8600 điểm
2 cấp đầu mỗi cấp 300 còn cấp kia thì 8000

nguoichuavo
23-10-10, 22:49
8000 là lên được phù cp cấp 1 hay là lên max luôn hả bạn

kennychan21
24-10-10, 00:09
Danh Vọng Chúc Phúc

Danh vọng Chúc Phúc có 5 mốc:

- cấp 2: 300 điểm

- cấp 3: 300 điểm
Đạt cấp 3 bạn có thể mua đc lệnh bài Mở Rộng Rương

- cấp 4: 8000 điểm (8k điểm)
Đạt cấp 4 bạn có thể mua Hổ Phách Thiên Tinh Phù - Vô Song (kích hoạt ngũ hành ẩn trang sức)

- cấp 5: 10,000 điểm (10k điểm)
Đạt cấp 5 bạn có thể mua Lẫm Nhật Tinh Huyễn Phù - Vô Song (kích hoạt ngũ hành ẩn trang sức)

Cách tăng điểm chúc phúc:
1. Nhân vật đạt cấp 50 trở lên có thể nhận 1 lần chúc phúc mỗi ngày. khi chúc phúc, hên xui bạn sẽ nhận được điểm danh vọng khác nhau.
ví dụ: -cầu được 2 chữ khác nhau sẽ nhận dc 1 điểm dang vọng
- cầu được 2 chữ giống nhau sẽ được 5 điểm dang vọng
- cầu được 3 chữ giống nhau sẽ được 30 điểm dang vọng
- cầu được 4 chữ giống nhau sẽ được 100 điểm dang vọng
- cầu được 5 chữ giống nhau sẽ nhận được 500 điểm dang vọng

2. ăn lệnh bài chúc phúc : có 2 loại lệnh bài (trung và sơ), bán tại khu đồng kỳ trân các

3. Du Long Các: khi nuốt 1 Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Thân Phù) bạn sẽ nhận dc
8600 điểm danh vọng chúc phúc.

buno89
01-11-10, 19:39
cho tui hỏi danh vọng bạch hổ đường để làm gì và các mốc danh vọng bạch hổ đường

nhỏHana
02-11-10, 23:39
Danh Vọng Bạch Hổ Đường- Điểm Danh Vọng BHĐ có đc khi bạn tham gia vượt ải BHĐ hoặc dùng các LB BHĐ.

- BHĐ diễn ra hàng ngày, chia ra làm 2 lượt sáng và tối.
+, Ban ngày : Bắt đầu từ 8h30p -> 17h30p ( Báo danh 30p. 8h30p là báo danh trận đầu. 17h30p là thời gian báo danh trận cuối cùng ). Tổng cộng có 10 trận.
+, Tối : Từ 21h30p -> 6h30p sáng hôn sau ( Báo danh 30p. 21h30p bắt đầu báo danh trận đầu tiên. 6h30p báo danh trận cuối ). Tổng cộng có 10 trận.

- BHĐ chi ra làm 3 loại :
+, BHĐ sơ : Yêu cầu ng chơi đã gia nhập môn phái, và phải gia nhập Gia Tộc, cấp từ 50 -> 89.
+, BHĐ cao : Yêu cầu ng` chơi từ cấp 90 trở lên.
+, BHĐ Hoàng Kim : yêu cầu ng` chơi từ cấp 120 trở lên.

- Điểm Danh Vọng BHĐ khi đạt đến 1 mốc nhất định sẽ giúp bạn mua đc Trang Bị - Hạng Liên danh vọng tương ứng.Các mốc điểm Danh vọng Bạch Hổ Đường: Có 9 mốc điểm.

- Cấp 2 : 300 điểm


- Cấp 3 : 600 điểm


- Cấp 4 : 900 điểm


- Cấp 5 : 1500 điểm


- Cấp 6: 2400 điểm


- Cấp 7 : 4800 điểm


- Cấp 8: 7500 điểm.


- Cấp 9 : 12000 điểm

Cách có điểm Danh Vọng Bạch Hổ Đường

- Tham gia vượt ải Bạch Hổ Đường. Mỗi lần tiêu diệt đc Boss và thông qua 1 tầng sẽ nhận đc Danh Vọng ngẫu nhiên tương ứng.

- Sử dụng Lệnh Bài Bạch Hổ Đường. ( Có 3 loại LB BHĐ )
+, LB BHĐ sơ : sử dụng đc 50 điểm BHĐ.
+, LB BHĐ trung : sử dụng đc 100 điểm BHĐ.
+, LB BHĐ cao : sử dụng đc 150 điểm BHĐ.

siublack
03-11-10, 12:57
còn danh vọng tầng lăng làm lun đi :D:D

kennychan21
04-11-10, 01:57
Danh Vọng Tần Lăng - Phát Khẩu Môn

Danh Vọng Tần Lăng - Phát Khẩu Môn có 2 mốc:

Cấp 2: Cần 20.000 điểm
+ Danh vọng cấp 2 có thể vào Tầng 3 Tần Lăng mua vũ khí Tần Lăng Bạch Kim

Cấp 3: Cần 30.000 điểm
+ Danh vọng đạt cấp 3 có thể vào Tầng 3 Tần Lăng mua vũ khí Tần Lăng Hoàng Kim

cách tăng danh vọng Tần Lăng Phát Khẩu Môn:
+ nuốt Tần Lăng - Hoà Thị Bích

p/s: ngoài ra bạn còn có thể dùng 5 hoà thị bích để đổi thành đồ phổ luyện hoá vũ khí lên 110


Danh vọng Tầng Lăng - Quan Phủ

Danh vọng Tần Lăng - Quan Phủ có 3 mốc

Cấp 2: cần 2000 điểm danh vọng
+ Danh vọng đạt cấp 2 có thể vào Tần Lăng mua đồ phổ luyện hoá Tay

Cấp 3: cần 4000 điểm danh vọng
+ Danh vọng đạt cấp 3 có thể vào Tần Lăng mua đồ phổ luyện hoá Bội

Cấp 4: cần 6000 điểm danh vọng
+ Danh vọng đạt cấp 4 có thể vào Tần Lăng mua đồ phổ luyện hoá Áo

Cách có được điểm Tầng Lăng - Quan Phủ

+ cấp 2: sử dụng 200 Tần Lăng - Trường Minh Đăng (nguyên liệu loại này chỉ rớt ra khi train ở tầng 2 trong Tần Lăng)

+ cấp 3: sử dụng 400 Tần Lăng - Ấn Ban Sơn (nguyên liệu loại này chỉ rớt ra khi train ở tầng 3 trong Tần Lăng)

+ cấp 4: sử dụng 600 Tần Lăng - Mạc Kim Phù (nguyên liệu loại này chỉ rớt ra khi train ở tầng 4 trong Tần Lăng)

tenkhongVietkey
04-11-10, 08:46
!:)danh vọng liên dấu cho xem luôn đi bạn ơi

nhỏHana
04-11-10, 10:13
!:)danh vọng liên dấu cho xem luôn đi bạn ơi

Điểm danh vọng này mình đã poste bài. Phiền bạn xem lại các bài viết ở trong topic.

Thân,

langlq
04-11-10, 10:19
DANH VỌNG ĐOÀN VIÊN DÂN TỘC

* Danh Vọng đoàn viên dân tộc cũng được chia làm 2 mốc
- Cấp 2: Cần 500 điểm.

Khi Danh Vọng đạt tới cấp 2 [Hữu Nghị] có thể mua Giày Huyền Nữ Ngoa - Tật Phong hoặc Bá Vương Ngoa - Tật Phong (mua tại Thương Gia Tiêu Dao)
- Cấp 3: Cần 1000 điểm.

Khi Danh Vọng đạt tới cấp 3 [Thân Mật] có thể mau Giày Hằng Nga Lữ - Hỗn Nguyên hoặc Hậu Nghệ Lữ - Hỗn Nguyên (mua tại Thương Gia Tiêu Dao)

* Cách tăng điểm đoàn viên Dân Tộc
- Nuốt Ngọc Như Ý - 1 điểm danh vọng đoàn viên Dân Tộc ( Khi tham gia Hoạt động từng tháng của gia tộc có thể xuất hiện khi mở các rương Vàng, Bạc, Đồng gia tộc, hoặc đội của bạn trong gia tộc thi đấu có top 16 được 5 Ngọc Như Ý, top 32 được 3 Ngọc Như Ý).
- Nuốt Quảng Hàn Nguyệt Quế Hoa - 10 điểm danh vọng (Nhận được khi đội thi đấu của bạn trong gia tộc có trong top 1 đến 8 của hoạt động tháng)

buno89
04-11-10, 20:22
tiện đây cho mình hỏi mua 3 món tần lăng quan phủ kia ở đâu?

kennychan21
07-11-10, 12:42
tiện đây cho mình hỏi mua 3 món tần lăng quan phủ kia ở đâu?

bạn phải đi train quái trong tần lăng rồi sát xuất nó sẽ rớt ra, hoặc mua của người khác trên đấu giá.

blackmask_
17-11-10, 10:57
Sao không thấy mốc DV gia tộc .
Ai biết chỉ giúp mình với.

kennychan21
21-11-10, 04:53
sẳn có topic đây mình liệt kê hết các mốc danh vọng Quân Doanh từ A - Z luôn

Danh Vọng Quân Doanh có khoảng 10 mốc (vì Kiếm Thế chỉ mớ mở cấp 150 nên hiện tại danh vọng này bị giới hạn ở cấp 7)

cấp 1: "trung lập"
-Nhận danh hiệu: Hổ Sư Hiệu Uý

cấp 2: "hữu nghị" - cần 3060 điểm
-Nhận danh hiệu: Hành Quân Tư Mã

cấp 3: "Thân Mật" - cần 6900 điểm
-Nhận danh hiệu:Võ Dực Đại Phu

cấp 4: "Kính Trọng" - cần 13020 điểm
-Nhận danh hiệu: Tả Thứ Trưởng

cấp 5: "Tôn Kính" - cần 30400 điểm
-Nhận danh hiệu: Kỵ Đô Úy

cấp 6: "Khâm Phục" - cần 70190 điểm
-Nhận danh hiệu: Chư Vệ Tướng Quân
- Có tư cách mua Túi Khởi La (quân dụng) loại túi 20 ô

cấp 7: "Hiển Hách" - cần 144260 điểm
-Nhận danh hiệu: Khai Quốc Hầu
-Có tư cách mua Túi Thiên Tàm (quân dụng) loại túi 24 ô

cấp 8: "Sùng Kính" - chưa cập nhật
-Nhận danh hiệu: Thượng Trụ Quốc

cấp 9: "Sùng Bái" - chưa cập nhật
-Nhận danh hiệu: Mẫn Xung Quận Vương

cấp 10: "Truyền Thuýêt" - chưa cập nhật
-Nhận danh hiệu: Trấn Quốc Công
.
________________Ghép Bài_______________________
.

Danh Vọng Ải Gia Tộc

danh vọng Ải Gia Tộc có 9 cấp độ:

Cấp 1: "Hữu nghị"

Cấp 2: "Thân mật" - cần 200 điểm

Cấp 3: "Kính trọng" - cần 300 điểm

Cấp 4: "Tôn Kính" - cần 400 điểm

Cấp 5: "Khâm Phục" - cần 600 điểm

Cấp 6: "Hiển Hách" - cần 900 điểm

Cấp 7: "Sùng Kính" - cần 1500 điểm

Cấp 8: "Sùng Bái" - cần 3000 điểm

Cấp 9: "Truyền Thuyết" - cần 6000 điểm
-Nhận đuợc danh hiệu: Gia Học Uyên Nguyên

achuledu
01-12-10, 13:34
cho mình hỏi, cần ăn bao nhiêu điểm để lên cấp 4 Võ Lâm Cao Thủ vậy. sao mình ăn 300 điểm rồi mà trong F1 ghi là cấp 3 150/400.

nhỏHana
03-12-10, 10:27
cho mình hỏi, cần ăn bao nhiêu điểm để lên cấp 4 Võ Lâm Cao Thủ vậy. sao mình ăn 300 điểm rồi mà trong F1 ghi là cấp 3 150/400.

Bạn cần ăn 600 điểm VLCT để đạt cấp 4 ( maxx ) Danh vọng Võ Lâm Cao Thủ.

Bạn vui lòng xem lại các bài viết hướng dẫn để đc rõ hơn.

achuledu
03-12-10, 21:24
hehe, ăn 550 điểm là max rồi. cám ơn Hana nhé.

l3o dragon
10-12-10, 08:54
Hana cho mình hỏi các mốc danh vọng phượng tường luôn nha, mình muốn mua cái đai cấp 10 mà không biết cần bao nhiêu điểm cả?

l3o dragon
10-12-10, 09:22
Hana cho mình biết các mốc của danh vọng phượng tường nha, mình đang muốn mua cái đai cấp 10 nhưng chưa biết điểm các mốc thế nào cả.

kennychan21
11-12-10, 15:35
Chiến Trường Tống Kim

I. Dương Châu
Cấp 1 lên cấp 2: cần 600 điểm

Cấp 2 lên cấp 3: cấn 900 điểm

Cấp 3 lên cấp 4: cần 1500 điểm

Cấp 4 lên cấp 5: cần 2400 điểm

cấp 5 lên cấp 6(cấp cao nhất): cần 4800 điểm


II. Phượng Tường
Cấp 1 lên cấp 2: cần 2400 điểm

Cấp 2 lên cấp 3: cần 4800 điểm

Cấp 3 lên cấp 4: cần 9600 điểm

Cấp 4 lên cấp 5: cần 15.000 điểm

Cấp 5 lên cấp 6(cấp cao nhất): cần 24.000 điểm

Bánh Tráng Thịt Heo
12-12-10, 08:20
Bạn nhỏHana ơi cho mình hỏi cần bao nhiêu điểm nghĩa quân là có thể đạt tới cấp 10 để mua trang bị nghĩa quân cấp cao nhất vậy

kennychan21
12-12-10, 10:28
Danh Vọng Nghĩa Quân

Có 10 cấpCấp 2 cần 100 điểm

Cấp 3 cần 200 điểm

Cấp 4 cần 300 điểm

Cầp 5 cần 600 điểm

Cấp 6 cần 900 điểm

Cấp 7 cần 1500 điểm

Cấp 8 cần 2400 điểm

Cấp 9 cần 4800 điểm

Cấp 10 cần 9600 điểm

hunggacon
30-12-10, 14:39
Cho mình hỏi cần mua giày Thịnh Hạ 2011 ở chỗ thương gia tiêu dao thì làm sao để có điểm hoạt động Thịnh Hạ này vậy bạn :D

kennychan21
01-01-11, 01:53
Cho mình hỏi cần mua giày Thịnh Hạ 2011 ở chỗ thương gia tiêu dao thì làm sao để có điểm hoạt động Thịnh Hạ này vậy bạn :D

Bạn đang nói gì vậy? Giày Thịnh Hạ 2011 là giày gì? Chỉ có Đai Lưng Thịnh Hạ và Liên Thịnh Hạ thôi, Giày thì chỉ có Giày Đoàn Viên.

minhphuong1619
04-01-11, 12:45
Chiến Trường Tống Kim

I. Dương Châu
Cấp 1 lên cấp 2: cần 600 điểm

Cấp 2 lên cấp 3: cấn 900 điểm

Cấp 3 lên cấp 4: cần 1500 điểm

Cấp 4 lên cấp 5: cần 2400 điểm

cấp 5 lên cấp 6(cấp cao nhất): cần 4800 điểm


II. Phượng Tường
Cấp 1 lên cấp 2: cần 2400 điểm

Cấp 2 lên cấp 3: cần 4800 điểm

Cấp 3 lên cấp 4: cần 9600 điểm

Cấp 4 lên cấp 5: cần 15.000 điểm

Cấp 5 lên cấp 6(cấp cao nhất): cần 24.000 điểm

khi đạt đc những cấp danh vọng như trên thì mua dc trang bị gì và mua ở đâu ???? mod trả lời jup nhé thank nhiều

Bánh Tráng Thịt Heo
04-01-11, 22:36
khi đạt đc những cấp danh vọng như trên thì mua dc trang bị gì và mua ở đâu ???? mod trả lời jup nhé thank nhiều
Sẽ mua được trang bị là ĐAI LƯNG và mua ở trong Chiến Trường Tống Kim bạn :D

hunggacon
15-01-11, 15:55
Bạn đang nói gì vậy? Giày Thịnh Hạ 2011 là giày gì? Chỉ có Đai Lưng Thịnh Hạ và Liên Thịnh Hạ thôi, Giày thì chỉ có Giày Đoàn Viên.

Cám ơn bạn đã trả lời nhưng cho mình hỏi làm sao có điểm thịnh hạ.
Quan Trọng là hỏi cái này :H

Support Center
29-01-11, 09:57
Công nhận là nhiều cái thật nhưng biết bao h cho đủ từng này điểm và bao tiền cho đủ đây :(

miss_love_maplestory
04-02-11, 23:47
cho mình hỏi
DV Thịnh hạ , Liên đấu liên server và Đại hội Võ lâm là bao nhiu
và cách để có dc các thứ này :)
tks trc

kennychan21
05-02-11, 09:07
Hiện tại, muốn có được danh vọng Thịnh Hạ 2008 thì bạn phải đi du long các tỷ võ với Thiên Thiên rồi tích luỹ tiền du long để mua danh vọng lệnh lưng có bạn tại long ngũ thái gia.
Điểm liên đấu server hiện tại chưa mở vì vậy những món này thường là tham gia bang hội vô song sẽ nhận được.
Đại hội võ lâm cũng chưa mở.

™ HuyếtTâmLệnh ™
05-02-11, 21:23
Công nhận là nhiều cái thật nhưng biết bao h cho đủ từng này điểm và bao tiền cho đủ đây :(

Cứ cố gắng HĐ đi tỷ võ ngày 10 lần! Có ngày bạn trúng nguyên cái Đai Thịnh Hạ đấy chứ!:|!:|zzz!:|zzz!:|zzz!;);-)!:|zzz!:|zzz!:|zzz!:|

changxoan00
07-03-11, 03:43
Giúp Mod bổ sung thêm 1 số điểm DV khác
*Danh vọng Tiêu dao cốc:
Cấp 1>>2 :1500 điểm => luyện hóa Tay
Cấp 2>>3 :3000 điểm => luyện hóa Bội
Cấp 3>>4 :4500 điểm (max) => Luyện hóa Giày
Có 2 cách để nhận DV là đi TDC và nuốt thành phẩm TDC (tương tự nuốt thành phẩm TDLT như Mod đã chỉ)
Cho hỏi chế đồ cấp mấy thì chế được vật phầm tiêu dao vậy?

nhỏHana
09-03-11, 09:38
Cho hỏi chế đồ cấp mấy thì chế được vật phầm tiêu dao vậy?

Kỹ năng sống trên cấp 80 là có thể chế đc vật phẩm TDC

culahaba
22-03-11, 01:10
bạn ơi cho mình hỏi : đang có event ăn ra tần lăng mạc kim phù, vậy có thể ăn từ lúc DV bằng 0 được không ? hay phải ăn 3 loại danh vọng kia trước và chỉ được ăn TL-mạc kim phù ở cấp DV 3~>4

vodanhhk001
28-03-11, 09:13
bạn ơi cho mình hỏi : đang có event ăn ra tần lăng mạc kim phù, vậy có thể ăn từ lúc DV bằng 0 được không ? hay phải ăn 3 loại danh vọng kia trước và chỉ được ăn TL-mạc kim phù ở cấp DV 3~>4

bạn có thể ăn từ mốc 0 lên bạn à
cái TL- Trường Minh Đăng ăn tối đa lên đến DV cấp 2
TL - Ban Sơn Ấn ăn tối đa lên đến DV cấp 3
TL - Mạc Kim Phù ăn tối đa lên đến DV cấp 4

Dương Thừa Lệnh
24-05-11, 16:31
Cho em hỏi ăn bao nhiêu tần lăng hòa thị bích mới mua được đồ Hoàng Kim và Bạch Kim Vậy.Sẵn tiện cho em hỏi cách chế luôn nha.Tks mod:P

manh_hung_nbk
31-05-11, 15:04
Thanks bạn rất nhiều bài viết thật sự bổ ích

nanhtrang2208
01-06-11, 15:10
rất bổ ích, thank bạn nhiếu nha, cớ gắng phát huy

ga_kho
06-06-11, 14:43
Làm sao bán được đồ đã luyện hóa vậy mấy bác :(

doangia9x
17-06-11, 13:48
Cho mình hỏi tí nếu có đủ điểm đoàn viên gia tộc thì khi mình mua được giày ĐV rồi thì có bị mất điểm danh vọng đoàn viên không ạ !?

I'm G-Dragon
27-06-11, 12:11
* Cách tăng điểm đoàn viên Dân Tộc
- Nuốt Ngọc Như Ý - 1 điểm danh vọng đoàn viên Dân Tộc ( Khi tham gia Hoạt động từng tháng của gia tộc có thể xuất hiện khi mở các rương Vàng, Bạc, Đồng gia tộc, hoặc đội của bạn trong gia tộc thi đấu có top 16 được 5 Ngọc Như Ý, top 32 được 3 Ngọc Như Ý).
- Nuốt Quảng Hàn Nguyệt Quế Hoa - 10 điểm danh vọng (Nhận được khi đội thi đấu của bạn trong gia tộc có trong top 1 đến 8 của hoạt động tháng)
top 16 đc 5 ngọc như ý là 1 acc đc hay 1 chiến đội vậy bạn

atunnt
27-06-11, 12:38
Cho mình hỏi tí nếu có đủ điểm đoàn viên gia tộc thì khi mình mua được giày ĐV rồi thì có bị mất điểm danh vọng đoàn viên không ạ !?

!-.-ko mất đâu bạn , điểm vẫn ở cấp 2 , mún mua vài trăm đôi nữa cũng được hihi!:D.

r0ngb13n
08-07-11, 18:59
Cho em hỏi điểm TDC. Khi mua cái luyện hóa đồ thì điểm có bị mất đi k ạ ???

L0v3thanhlong
08-07-11, 22:24
Tất nhiên là ko rồi @@

thienlongxanh
08-07-11, 22:42
Cho mình hỏi các danh hiệu khi max điểm TDLT, LD, DV, CP. Ai max rồi cho mình biết nha. thank

r0ngb13n
10-07-11, 18:13
Cho mình hỏi các danh hiệu khi max điểm TDLT, LD, DV, CP. Ai max rồi cho mình biết nha. thank
Đúng rồi. Max điểm VLCT là bao nhiêu ạ???

leebicuibap
12-07-11, 06:14
Cho em hỏi ăn bao nhiêu tần lăng hòa thị bích mới mua được đồ Hoàng Kim và Bạch Kim Vậy.Sẵn tiện cho em hỏi cách chế luôn nha.Tks mod:P

Bạch Kim cần 200 HTB
Hoàng Kim cần 300 HTB
Tóm lại là 500 HTB . Khá bộn đấy bạn à .Tui chỉ mơ ước set 16 thôi !;O

changtraidien23
13-07-11, 12:08
cái điểm tiêu dao mỗi ngày nuốt được có 600 điểm. Đề nghị cho lên 1k cho nhanh

Bao Ngo
16-07-11, 00:28
cho mình hỏi là điểm danh vọng nào để mua lưng và phù vậy?

L0v3thanhlong
31-07-11, 09:57
Điểm chúc phúc mua phù :U

brucelee3
31-07-11, 19:54
lúc chưa biết thấy chúc phúc lên cấp 3 thấy 300đ ngon ăn :0 ai ngờ để lên cấp 4 = 8k ngã ngửa =))

quoctien2012
08-08-11, 20:54
à cho e hỏi các Danh Vọng lệnh trong Du Long Các dùng để làm j và ăn vào được những j

VIP sợ ai
10-10-11, 08:19
Cho e hỏi làm sao để có dv gia tộc vậy? E mới vào gia tộc k bik làm sao hết? Nghe nói có nv gia tộc?

Tiểu Thái Tử
10-10-11, 20:46
Danh vọng gia tộc thì bạn có thể di "Vượt ải gia tộc" 2 ngày mỗi tuần(tùy tộc trưởng hoặc tộc phó sắp xếp). Bạn cũng có thể sữ dụng lệnh bài gia tộc(cao, trung, sơ)=>gia tộc sơ để bán đừng có ăn;)

ztranghamz
11-10-11, 12:02
Cho e hỏi làm sao để có dv gia tộc vậy? E mới vào gia tộc k bik làm sao hết? Nghe nói có nv gia tộc?
Đi vượt ải GT và ăn lệnh bài gia tộc là có dv gia tộc bạn à!

M13612428
17-11-11, 14:57
Đi vượt ải GT và ăn lệnh bài gia tộc là có dv gia tộc bạn à!
Hình như không đúng rùi. Giày ĐV mình nhớ mua thông qua đi du long các. Hoặc mua thông qua đánh bos bị rơi. Còn ải gia tộc chỉ có thể mua tay thôi. :)

M13612428
17-11-11, 14:59
Để mua giày ĐV thì khi bang nào san bos rơi mua nè. Không thì siêng đi du long các đi. Còn ải gia tộc chỉ có thể mua tay thôi!!!!!!!!!!!!!

Bông_xinh
15-12-11, 09:10
lúc chưa biết thấy chúc phúc lên cấp 3 thấy 300đ ngon ăn :0 ai ngờ để lên cấp 4 = 8k ngã ngửa =))
thì toàn các chiêu để dụ dỗ các gamer chơi tiếp mà bạn

yraban
29-12-11, 16:29
chak chi mong den dk cap 4 thoi.chu cap 5,6 chak chiu.

BatChuotNauCanh
29-12-11, 16:32
Điểm Danh Vọng Môn Phái có đc khi bạn tham gia thi đấu Môn Phái.
- Thi Đấu Môn Phái đc tổ chức vào tối thứ 3 và thứ 6. 19h30p bắt đầu Báo Danh. 20h bắt đầu thi đấu.
- Điểm Danh Vọng Môn Phái khi đạt đến 1 mốc nhất định sẽ giúp bạn mua đc Trang Bị - Y Phục thi đấu Môn Phái ở NPC Chưởng Môn Phái.

yraban
29-12-11, 16:32
lb gia toc so dung de lam thuong hoi co phai hok nhi?;)

BatChuotNauCanh
29-12-11, 16:33
Để mua giày ĐV thì khi bang nào san bos rơi mua nè. Không thì siêng đi du long các đi. Còn ải gia tộc chỉ có thể mua tay thôi!!!!!!!!!!!!!

vmhoan26121984
29-12-11, 19:02
- Điểm Danh Vọng Môn Phái có đc khi bạn tham gia thi đấu Môn Phái.
- Thi Đấu Môn Phái đc tổ chức vào tối thứ 3 và thứ 6. 19h30p bắt đầu Báo Danh. 20h bắt đầu thi đấu.
- Điểm Danh Vọng Môn Phái khi đạt đến 1 mốc nhất định sẽ giúp bạn mua đc Trang Bị - Y Phục thi đấu Môn Phái ở NPC Chưởng Môn Phái.Các mốc điểm Danh Vọng Phái: Có 9 mốc điểm.

- Cấp 2 : 200 điểm


- Cấp 3 : 300 điểm


- Cấp 4 : 400 điểm


- Cấp 5 : chưa update...


- Cấp 6: 900 điểm


- Cấp 7 : 1500 điểm


- Cấp 8: 3000 điểm.


- Cấp 9 : 6000 điểm

Cách có điểm Danh Vọng Phái

- Tham gia thi đấu Môn Phái.

- Sử dụng Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái.

M37536424
29-12-11, 19:07
- Điểm Danh Vọng Môn Phái có đc khi bạn tham gia thi đấu Môn Phái.
- Thi Đấu Môn Phái đc tổ chức vào tối thứ 3 và thứ 6. 19h30p bắt đầu Báo Danh. 20h bắt đầu thi đấu.
- Điểm Danh Vọng Môn Phái khi đạt đến 1 mốc nhất định sẽ giúp bạn mua đc Trang Bị - Y Phục thi đấu Môn Phái ở NPC Chưởng Môn Phái.Các mốc điểm Danh Vọng Phái: Có 9 mốc điểm.

- Cấp 2 : 200 điểm


- Cấp 3 : 300 điểm


- Cấp 4 : 400 điểm


- Cấp 5 : chưa update...


- Cấp 6: 900 điểm


- Cấp 7 : 1500 điểm


- Cấp 8: 3000 điểm.


- Cấp 9 : 6000 điểm

Cách có điểm Danh Vọng Phái

- Tham gia thi đấu Môn Phái.

- Sử dụng Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái.

@@

M695717800
29-12-11, 19:14
Tham gia thi đấu Môn Phái.

- Sử dụng Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái@@

thanww052
29-12-11, 23:10
Chưa bít khi nào đủ tiền để ăn mac danh vọng đây

zZzLenazZz
31-12-11, 15:40
Danh vọng LÃNH THỔ TRANH ĐOẠT CHIẾN

Các mốc điểm Danh vọng TĐLT: Có 6 mốc điểm.

- Cấp 2 : 1500 điểm.
Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa để luyện hóa Mũ Trục Lộc Thương Khung Quán.

- Cấp 3 : 3000 điểm.
Đạt cấp 3 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa Đai Trục Lộc Hoàng Long Triền Yêu.

- Cấp 4 : 4500 điểm
Đạt cấp 4 bạn có thể mua đc cuốn luyện hóa Liên Trục Lộc Thiên Hựu Liên.

Giá mỗi cuốn luyện hóa là 10 vạn bạc.

- Cấp 5 : 35000 điểm
Đạt cấp 5 bạn có thể tới Quan lãnh Thổ mua Mũ Trục Lộc Huyền Dương Khôi, giá là 12 vạn bạc.

- Cấp 6 : 70000 điểm
Đạt cấp 6 bạn có thể tới Quan Lãnh Thổ mua Mũ Trục Lộc Kinh Vân Khôi giá 16 vạn bạc.

Cách có điểm TĐLT:
Điểm Tranh Đoạt Lãnh Thổ có đc do bạn là thanh` viên Bang Hội và tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ chiến.
Hoặc bạn cũng có thể nuốt những thanh` phẩm TĐLT như : Hình Thiên Chiến Bào, Du Tử Hộ Thân Phù, Bách Bộ Xuyên Dương Cung, Hành Quân Phù Chú, Thiên Lý Chỉ Khát Đơn.

1 ngày 1 nhân vật có thể ăn đc 500 vật phẩm danh vọng TĐLT.

100 cái đầu đc 14đ/1c

100 cái tiếp theo đc 12đ/1c

300 cái còn lại đc 10đ/1c


Cách chế tạo thanh` phẩm TĐLT

- Muốn chế tạo đc thanh` phẩm TĐLT, kỹ năng chế tác đồ của bạn phải đạt cấp 80 trở lên.

- Tới Quan Lãnh Thổ mua cuốn gia công và chế tạo. Tùy vào kỹ năng chế tạo đồ của bạn là gì thì bạn mua cuốn gia công và chế tạo tương ứng.
Ví dụ : Bạn học kỹ năng chế Vũ Khí --> bạn mua cuốn Huyền Thiết Mộc và Bách Bộ Xuyên Dương Cung.


Vũ Khí : yêu cầu kỹ năng gia công Gỗ cấp 80 trở lên --> mua cuốn Huyền Thiết Mộc Chế Tác đồ, giá 5000 bạc và Bách Bộ Xuyên Dương Cung chế tác đồ, giá 1 vạn bạc.
Phòng Cụ : yêu cầu kỹ năng gia công Da cấp 80 trở lên --> mua cuốn Chiến Hổ Bi chế tác đồ, giá 5000 bạc và Hình Thiên Chiến Bào, giá 1 vạn bạc.
Thủ Công : yêu cầu kỹ năng gia công Vải cấp 80 trở lên --> mua cuốn Giáng Hoàng Phù Chỉ chế tác đồ, giá 5000 bạc và Hành Quân Phù Chú giá 1 vạn bạc.
Trang Sức : yêu cầu kỹ năng gia công Khoáng cấp 80 trở lên --> mua cuốn Trấn Phách Thạch chế tác đồ, giá 5000 bạc và Du Tử Hộ Thân Phù chế tác đồ giá 1 vạn bạc
Chế thuốc : yêu cầu kỹ năng gia công Thốc cấp 80 trở lên --> mua cuốn Hoàng Mai Quả Trấp chế tác đồ, giá 5000 bạc và Thiên Lý Chỉ Khát Đơn chế tác đồ, giá 1 vạn bạc.


- Sau khi mua đc 2 cuốn chế tạo và Gia Công, bạn nuốt 2 cuốn đó. F8 lên bạn sẽ thấy kỹ năng chế tạo tương ứng.

- Vật phẩm chế tạo : Trong quá trình tham gia TĐLT, bạn sẽ nhặt và nhận thưởng đc những rương TĐLT. Mở những rương đó ra bạn sẽ nhận đc những vật phẩm dùng để chế tạo thanh` phẩm TĐLT như : Trấn Phách Nguyên Thạch ( trang sức ) , Da Long Chiến Hổ ( phòng cụ ), Hoàng Mai Quả ( chế thuốc ), Không Bạch Hoàng Chỉ ( thủ công ), Huyền Thiết Nguyên Mộc ( Vũ khí ).
Bạn dùng những vật phẩm này để chế tạo thanh` phẩm TĐLT.

- Chế tạo thanh` phẩm TĐLT, ngoài nguyên liệu TĐLT còn cần Tinh Lực và Hoạt Lực. 1 thanh` phẩm TĐLT chế tạo mất 400 Tinh Lực và Hoạt Lực.Hết.Cảm ơn Mod ! :U Không biết lên có nhanh ko ! :13:

I_am_Z
08-07-12, 23:07
Ai biết về danh vọng của di tích hàn vũ ko ? cho mình hỏi 1 tuyết hồn lệnh đc bao nhiu điểm danh vọng trong đó

Blackass21
29-07-12, 16:51
mod cho em hỏi lệnh bài tăng danh vọng giới chỉ là gì với. cái mà làm 110 điểm hoạt động đc ý ạ. tks mod

M03724926
07-08-12, 14:57
cho mình hỏi về LB thịnh hạ đi mod! tích lũy bao nhiêu điểm thì được mua đồ! cụ thể là những đồ nào vậy?

KTnhaTruong kiem
08-08-12, 09:03
Post toàn những thứ không cần thiết. Cái cần thiết nhất là hướng dẫn người ta nên kết hợp bùa tăng danh vọng để có thể tiết kiệm tối đa thì không thấy đâu. Toàn hướng dẫn lên thẳng, nhai điểm 100%. Đúng là làm việc cho VNG

M754439516
10-09-12, 20:57
cho em hỏi cách nhận sư phụ với các pro
mới chơi đọc search google chả hiểu gì
có hình ảnh thì càng tốt, e xin cám ơn trước

hoangphong_therns1
02-08-14, 16:17
Cho mình hỏi các mức điểm danh vọng bạch ngân của áo,mũ,lưng,liên,phù,nhẫn,... (nói chung là 9 món trừ vũ khí). Vì em đang có một số Đại Kiếm lệnh Hiệp khách nhưng ko biết chọn phần thưởng nào cho hợp lý

Nắng Nhạt
04-08-14, 11:44
Cho mình hỏi các mức điểm danh vọng bạch ngân của áo,mũ,lưng,liên,phù,nhẫn,... (nói chung là 9 món trừ vũ khí). Vì em đang có một số Đại Kiếm lệnh Hiệp khách nhưng ko biết chọn phần thưởng nào cho hợp lý

Bạn F1 lên sẽ có mà .

be xinh
27-11-14, 13:09
Danh vọng VÕ LÂM CAO THỦ

Điểm Võ Lâm Cao Thủ giúp bạn có thể mua đc Vũ Khí đặc chế tại NPC Hoa Minh - Bán Vũ Khí Đặc Chế tại Lâm An Phủ.

Sử dụng Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ hệ nào thì sẽ mua đc Vũ Khí của hệ đó.

Vũ Khí đặc chế có 2 cấp : Cấp 90 và 100.

Chia ra làm 2 loại : Loại 20% và 4%.


Các mốc điểm Danh vọng VLCT: Có 4 mốc điểm.

- Cấp 2 : 50 điểm.

Đạt cấp 2 bạn có thể mua đc Vũ Khí Đặc Chế cấp 90 - 20%.

- Cấp 3 : 150 điểm

Đạt cấp 3 bạn có thể mua Vũ Khí Đặc Chế cấp 90 - 4% hoặc Vũ Khí Đặc Chế cấp 100 - 20%

- Cấp 4 : 400 điểm

Đạt cấp 4 bạn có thể mua Vũ Khí Đặc Chế cấp 100 - 4%.

Cách có điểm VLCT:
- Điểm VLCT có đc khi bạn sử dụng các Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ.

- Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ có đc khi bạn tham gia săn boss Hoàng Kim cấp 95, xác xuất khi đánh chết boss sẽ rơi ra. Hoặc bạn cũng có thể mua Lệnh Bài này trên Kỳ Trân Các. Trên Kỳ Trân Các có bán Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ ( sơ ), giá 1 Lệnh Bài là 1200 đồng.

- Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ chia ra làm 3 loại : Sơ , Trung , Cao.
+ , Lệnh Bài VLCT sơ : 10 điểm VLCT

+ , Lệnh Bài VLCT trung : 20 điểm VLCT.

+ , Lệnh Bài VLCT cao : 50 điểm VLCT.

- Trên Kỳ Trân Các hiện tại chỉ bán Lệnh Bài VLCT sơ.Hết.Mình thử ăn rồi nhưng giờ toàn thấy bán trục luyện thôi vậy cho hỏi vũ khí đặc chế giờ phải làm sao mới có

o0ocun2910cono0o
27-11-14, 16:31
Mình thử ăn rồi nhưng giờ toàn thấy bán trục luyện thôi vậy cho hỏi vũ khí đặc chế giờ phải làm sao mới có

bạn mua cái trục luyện VK đấy về rồi vào F1 phần trưởng thành để luyện hóa cây VK cũ lên là được

đồ si online
29-11-14, 00:45
cảm ơn chú thớt đã chia sẽ - mình đã buid đúng một cách hoàn hảo hehehe

---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:38 ----------


Mình thử ăn rồi nhưng giờ toàn thấy bán trục luyện thôi vậy cho hỏi vũ khí đặc chế giờ phải làm sao mới có

Cảm ơn chủ thớt mình làm theo và rất ok

starnomad
15-02-15, 22:10
Cho hỏi là sao bây h không thấy mấy cái bộ luyện hóa để lên đồ từ +14 sang +16 nữa, chỉ thấy toàn bạch ngân với hoàng kim thôi à :chongmat:

o0ocun2910cono0o
16-02-15, 03:19
Cho hỏi là sao bây h không thấy mấy cái bộ luyện hóa để lên đồ từ +14 sang +16 nữa, chỉ thấy toàn bạch ngân với hoàng kim thôi à :chongmat:

Hiện giờ có 2 loại trục cuốn, Trục cuốn luyện hóa như TDC - TDLT - TTH... vẫn như cũ. Loại thứ 2 thay vì ngày trước mua luôn trang bị thì thay bằng trục cuốn để luyện hóa lên

starnomad
16-02-15, 06:39
Hiện giờ có 2 loại trục cuốn, Trục cuốn luyện hóa như TDC - TDLT - TTH... vẫn như cũ. Loại thứ 2 thay vì ngày trước mua luôn trang bị thì thay bằng trục cuốn để luyện hóa lên

Mod cho hỏi là mua trục luyện hóa TDLT ở đâu vậy vì mình đến chỗ Quan Lãnh Thổ thì không thấy.

o0ocun2910cono0o
16-02-15, 08:03
Mod cho hỏi là mua trục luyện hóa TDLT ở đâu vậy vì mình đến chỗ Quan Lãnh Thổ thì không thấy.

Bạn đến Anh Hùng Quán ở Lâm An hoặc Vinh Diệu Các ở Biện Kinh tìm NPC Chu Thông sẽ có tất cả các loại trục cuốn luyện hóa của TDLT - TDC - LD - TTH... như trước kia nhé

nhangui24h
13-10-15, 11:58
+, Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim Bài : sử dụng nhận đc 1000 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

+, Lệnh Bài Liên Đấu Bạch Ngân Bài : sử dụng nhận đc 600 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

+, Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng Bài : sử dụng nhận đc 400 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

+, Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết Bài : sử dụng nhận đc 200 điểm Danh Vọng Liên Đấu.

muabanca
14-10-15, 15:12
Làm j mới chơi đọc search google chả hiểu gì
có hình ảnh thì càng tốt, e xin cám ơn trước