PDA

Võ lâm Truyền kỳ : [Truyện] The ***************er - Kẻ Phá Hoại 18+Lệ Tuyết Dao
02-07-11, 00:45
http://i241.photobucket.com/albums/ff213/always3011/12755602071730101208_574_0-1.jpg

Tên Truyện : The ***************er
Kịch bản : JEON Geuk-jin
Họa sĩ : PARK jin-Hwan
Nguồn : http://home.blogtruyen.com (http://home.blogtruyen.com/)
http://truyen.hixx.vn


Giáo viên nhân sự mới Chun woo, là một giáo viên không bình thường. Sau khi bất ngờ chứng kiến sức mạnh của Chun Woo, Shin woo, một học sinh bị bắt nạt, đã cầu xin thầy dạy mình mạnh mẽ hơn.Chun-woo nói chỉ có thể dạy nếu cậu ta thật sự quyết tâm, và để chứng minh quyết tâm ấy cậu đã nhảy cầu.Sau lần ấy, cậu dần rơi vào vòng xoáy cuộc chiến băng nhóm của người thầy bí ẩn mình. Kéo theo đó là những màn chiến đấu nhuộm máu cùng sự tiến bộ từng ngày thoát khỏi cái bóng của một kẻ yếu

http://i241.photobucket.com/albums/ff213/always3011/Untitled-1-1.gif

The ***************er Chap 01 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88071/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-001.html)
The ***************er Chap 02 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88072/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-002.html)
The ***************er Chap 03 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88073/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-003.html)
The ***************er Chap 04 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88074/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-004.html)
The ***************er Chap 05 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88075/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-005.html)
The ***************er Chap 06 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88076/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-006.html)
The ***************er Chap 07 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88077/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-007.html)
The ***************er Chap 08 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88078/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-008.html)
The ***************er Chap 09 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88079/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-009.html)
The ***************er Chap 10 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88080/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-010.html)
The ***************er Chap 11 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88081/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-011.html)
The ***************er Chap 12 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88082/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-012.html)
The ***************er Chap 13 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88083/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-013.html)
The ***************er Chap 14 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88084/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-014.html)
The ***************er Chap 15 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88085/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-015.html)
The ***************er Chap 16 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88086/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-016.html)
The ***************er Chap 17 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88087/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-017.html)
The ***************er Chap 18 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88088/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-018.html)
The ***************er Chap 19 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88089/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-019.html)
The ***************er Chap 20 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88090/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-020.html)
The ***************er Chap 21 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88091/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-021.html)
The ***************er Chap 22 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88092/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-022.html)
The ***************er Chap 23 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88093/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-023.html)
The ***************er Chap 24 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88095/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-024.html)
The ***************er Chap 25 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88098/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-025.html)
The ***************er Chap 26 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88103/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-026.html)
The ***************er Chap 27 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88115/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-027.html)
The ***************er Chap 28 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88124/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-028.html)
The ***************er Chap 29 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88138/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-029.html)
The ***************er Chap 30 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88150/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-030.html)
The ***************er Chap 31 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88153/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-031.html)
The ***************er Chap 32 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88154/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-032.html)
The ***************er Chap 33 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88155/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-033.html)
The ***************er Chap 34 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88156/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-034.html)
The ***************er Chap 35 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88157/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-035.html)
The ***************er Chap 36 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88158/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-036.html)
The ***************er Chap 37 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88159/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-037.html)
The ***************er Chap 38 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88160/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-038.html)
The ***************er Chap 39 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88161/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-039.html)
The ***************er Chap 40 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88162/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-040.html)
The ***************er Chap 41 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88163/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-041.html)
The ***************er Chap 42 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88164/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-042.html)
The ***************er Chap 43 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88165/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-043.html)
The ***************er Chap 44 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88166/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-044.html)
The ***************er Chap 45 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88167/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-045.html)
The ***************er Chap 46 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88168/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-046.html)
The ***************er Chap 47 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88169/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-047.html)
The ***************er Chap 48 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88170/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-048.html)
The ***************er Chap 49 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88171/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-049.html)
The ***************er Chap 50 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88172/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-050.html)
The ***************er Chap 51 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88173/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-051.html)
The ***************er Chap 52 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88174/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-052.html)
The ***************er Chap 53 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88175/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-053.html)
The ***************er Chap 54 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88176/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-054.html)
The ***************er Chap 55 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88177/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-055.html)
The ***************er Chap 56 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88178/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-056.html)
The ***************er Chap 57 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88179/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-057.html)
The ***************er Chap 58 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88180/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-058.html)
The ***************er Chap 59 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88181/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-059.html)
The ***************er Chap 60 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88182/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-060.html)
The ***************er Chap 61 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88183/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-061.html)
The ***************er Chap 62 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88184/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-062.html)
The ***************er Chap 63 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88193/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-063.html)
The ***************er Chap 64 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88194/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-064.html)
The ***************er Chap 65 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88583/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-065.html)
The ***************er Chap 66 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88619/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-066.html)
The ***************er Chap 67 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88195/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-067.html)
The ***************er Chap 68 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88651/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-068.html)
The ***************er Chap 69 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88658/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-069.html)
The ***************er Chap 70 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88666/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-070.html)
The ***************er Chap 71 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88670/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-071.html)
The ***************er Chap 72 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88690/The-***************er---Ke-Pha-Hoai/Chap-072.html)

gatunho
07-07-11, 16:30
truyện này đã finish phần 1 và có phần 2 rùi. Ai muốn coi có thể vào http://blogtruyen.com/ để đọc

bingeulbingeul
09-07-11, 22:51
phần 2 là tiếp theo của chap 72 post ở trên hả bạn???
truyện này hay mà ít cảnh ecchi quá :((