PDA

Võ lâm Truyền kỳ : [Truyện] The Breaker - Kẻ Phá Hoại 18+Lệ Tuyết Dao
02-07-11, 00:45
http://i241.photobucket.com/albums/ff213/always3011/12755602071730101208_574_0-1.jpg

Tên Truyện : The Breaker
Kịch bản : JEON Geuk-jin
Họa sĩ : PARK jin-Hwan
Nguồn : http://home.blogtruyen.com (http://home.blogtruyen.com/)
http://truyen.hixx.vn


Giáo viên nhân sự mới Chun woo, là một giáo viên không bình thường. Sau khi bất ngờ chứng kiến sức mạnh của Chun Woo, Shin woo, một học sinh bị bắt nạt, đã cầu xin thầy dạy mình mạnh mẽ hơn.Chun-woo nói chỉ có thể dạy nếu cậu ta thật sự quyết tâm, và để chứng minh quyết tâm ấy cậu đã nhảy cầu.Sau lần ấy, cậu dần rơi vào vòng xoáy cuộc chiến băng nhóm của người thầy bí ẩn mình. Kéo theo đó là những màn chiến đấu nhuộm máu cùng sự tiến bộ từng ngày thoát khỏi cái bóng của một kẻ yếu

http://i241.photobucket.com/albums/ff213/always3011/Untitled-1-1.gif

The Breaker Chap 01 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88071/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-001.html)
The Breaker Chap 02 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88072/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-002.html)
The Breaker Chap 03 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88073/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-003.html)
The Breaker Chap 04 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88074/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-004.html)
The Breaker Chap 05 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88075/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-005.html)
The Breaker Chap 06 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88076/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-006.html)
The Breaker Chap 07 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88077/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-007.html)
The Breaker Chap 08 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88078/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-008.html)
The Breaker Chap 09 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88079/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-009.html)
The Breaker Chap 10 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88080/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-010.html)
The Breaker Chap 11 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88081/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-011.html)
The Breaker Chap 12 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88082/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-012.html)
The Breaker Chap 13 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88083/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-013.html)
The Breaker Chap 14 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88084/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-014.html)
The Breaker Chap 15 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88085/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-015.html)
The Breaker Chap 16 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88086/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-016.html)
The Breaker Chap 17 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88087/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-017.html)
The Breaker Chap 18 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88088/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-018.html)
The Breaker Chap 19 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88089/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-019.html)
The Breaker Chap 20 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88090/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-020.html)
The Breaker Chap 21 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88091/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-021.html)
The Breaker Chap 22 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88092/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-022.html)
The Breaker Chap 23 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88093/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-023.html)
The Breaker Chap 24 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88095/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-024.html)
The Breaker Chap 25 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88098/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-025.html)
The Breaker Chap 26 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88103/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-026.html)
The Breaker Chap 27 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88115/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-027.html)
The Breaker Chap 28 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88124/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-028.html)
The Breaker Chap 29 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88138/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-029.html)
The Breaker Chap 30 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88150/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-030.html)
The Breaker Chap 31 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88153/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-031.html)
The Breaker Chap 32 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88154/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-032.html)
The Breaker Chap 33 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88155/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-033.html)
The Breaker Chap 34 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88156/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-034.html)
The Breaker Chap 35 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88157/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-035.html)
The Breaker Chap 36 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88158/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-036.html)
The Breaker Chap 37 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88159/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-037.html)
The Breaker Chap 38 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88160/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-038.html)
The Breaker Chap 39 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88161/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-039.html)
The Breaker Chap 40 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88162/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-040.html)
The Breaker Chap 41 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88163/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-041.html)
The Breaker Chap 42 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88164/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-042.html)
The Breaker Chap 43 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88165/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-043.html)
The Breaker Chap 44 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88166/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-044.html)
The Breaker Chap 45 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88167/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-045.html)
The Breaker Chap 46 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88168/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-046.html)
The Breaker Chap 47 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88169/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-047.html)
The Breaker Chap 48 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88170/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-048.html)
The Breaker Chap 49 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88171/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-049.html)
The Breaker Chap 50 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88172/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-050.html)
The Breaker Chap 51 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88173/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-051.html)
The Breaker Chap 52 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88174/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-052.html)
The Breaker Chap 53 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88175/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-053.html)
The Breaker Chap 54 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88176/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-054.html)
The Breaker Chap 55 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88177/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-055.html)
The Breaker Chap 56 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88178/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-056.html)
The Breaker Chap 57 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88179/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-057.html)
The Breaker Chap 58 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88180/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-058.html)
The Breaker Chap 59 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88181/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-059.html)
The Breaker Chap 60 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88182/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-060.html)
The Breaker Chap 61 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88183/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-061.html)
The Breaker Chap 62 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88184/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-062.html)
The Breaker Chap 63 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88193/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-063.html)
The Breaker Chap 64 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88194/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-064.html)
The Breaker Chap 65 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88583/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-065.html)
The Breaker Chap 66 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88619/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-066.html)
The Breaker Chap 67 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88195/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-067.html)
The Breaker Chap 68 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88651/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-068.html)
The Breaker Chap 69 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88658/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-069.html)
The Breaker Chap 70 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88666/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-070.html)
The Breaker Chap 71 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88670/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-071.html)
The Breaker Chap 72 (http://truyen.hixx.vn/truyen/truyen-tranh/tong-hop/88690/The-Breaker---Ke-Pha-Hoai/Chap-072.html)

gatunho
07-07-11, 16:30
truyện này đã finish phần 1 và có phần 2 rùi. Ai muốn coi có thể vào http://blogtruyen.com/ để đọc

bingeulbingeul
09-07-11, 22:51
phần 2 là tiếp theo của chap 72 post ở trên hả bạn???
truyện này hay mà ít cảnh ecchi quá :((