PDA

Võ lâm Truyền kỳ : [Thảo luận - chia sẻ] Thông số các loại xe 2STrang : [1] 2

crazy925
21-07-11, 15:07
Thông số + clip các loại xe khác
Thông Số Xe B (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?2655556-Th%C3%B4ng-s%E1%BB%91-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-xe-Zing-Speed&p=3808402397#post3808402397)

Thông số xe môtô (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?2655556-Th%C3%B4ng-s%E1%BB%91-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-xe-Zing-Speed&p=3808410989#post3808410989)

Thông số ván trượt (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?2655556-Th%C3%B4ng-s%E1%BB%91-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-xe-Zing-Speed&p=3808476750&viewfull=1#post3808476750)

Thông số Xe tân thủ (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2655556&page=8&p=3808600600&viewfull=1#post3808600600)


Xe A
Renault


Tốc độ trên đường thẳng : 218 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.435 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.668 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×1.15×0.53M
Trọng lượng (Kg) : 1680 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.88 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.94 M
Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 3
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774 N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=h9BLpU_VuUU

http://www.youtube.com/watch?v=E24ylOwYrWc
Tia Chớp Xanh


Tốc độ trên đường thẳng : 220km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.6742S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.91×0.42m
Trọng lượng (Kg) : 1316kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.60m
Bán kính vào cua tối đa : 7.66m
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1s
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=oAiTOzbteTI

http://www.youtube.com/watch?v=Ahi-7gYbPY0
Apolo


Tốc độ trên đường thẳng : 220km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.351S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.669S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.92×0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1232kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8144N
Thời gian Mini bost : 0.61 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7774.2N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4.0S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=SYqcwzdMBv0
Băng Phách


Tốc độ trên đường thẳng : 218 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.428 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.671 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.91×0.45
Trọng lượng (Kg) : 1120 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.7
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774 N
Thời gian Mini bost : 0.65 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=dLeAy67goz4
Bullet ( không có Clip )

Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.437 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.675 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.52×0.99×0.49 M
Trọng lượng (Kg) : 1232 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.8
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8144 N
Thời gian Mini bost : 0.58 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

Venus


Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.425 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.679 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×0.92×0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1176 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8021 N
Thời gian Mini bost : 0.6 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8144.4 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=VHKFSQiVtoQ

Xe A [ 2 ]
Nữ Thần Ánh Trăng


Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.419 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.665 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.92×0.39 M
Trọng lượng (Kg) : 1232 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898 N
Thời gian Mini bost : 0.65 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.2 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=x8LielDd1KI
Bóng Đen


Tốc độ trên đường thẳng : 218 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.429 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.670 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×0.90×0.40 M
Trọng lượng (Kg) : 1120 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8144 N
Thời gian Mini bost : 0.58 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8391.2 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=PpdwXQpo9jg
Lưu Hỏa


Tốc độ trên đường thẳng : 217 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.462 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.685 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.55×0.95×0.41 M
Trọng lượng (Kg) : 1344 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8021 N
Thời gian Mini bost : 0.58 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 8144.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=sjSWIFpEEAM
Viper


Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.675S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1316kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
Bán kính vào cua tối đa : 7.55M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898N
Thời gian Mini bost : 0.64 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6N
Thời gian N20 (đơn) : 3.0 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021N
Thời gian N20 (đội) : 4.0S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=qEbotgOzeTw

http://www.youtube.com/watch?v=xlBc9pfsO6s
Lưỡi Băng


Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.421 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.669 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.64×0.92×0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1288 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651 N
Thời gian Mini bost : 0.65 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4.2 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=UOZs_O_EEyA
Clip 2 : http://www.youtube.com/watch?v=k77ZFT-YgH4
Alpha


Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.353 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.656 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.92×0.39 M
Trọng lượng (Kg) : 1344 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.75
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7996 N
Thời gian Mini bost : 0.66 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.25 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4.0 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.65


http://www.youtube.com/watch?v=sXwOrKKbiVs

http://www.youtube.com/watch?v=cpy0-UyAFB0

Sói xa mạc
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/010911/vote-xe-a_02.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.652 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.92×0.45M
Trọng lượng (Kg) : 1680 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.88 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.94 M
Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.85
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7996 N
Thời gian Mini bost : 0.66 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.25 S
Lực bắn N20 (đội) : 7996 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.65


http://www.youtube.com/watch?v=6pQnHRCgENo

Đế Vương
http://pic1.duowan.com/news/1005/138032253077/138032607978.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 221 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.352 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.651 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1299.2 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.60 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.48 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.85
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7959 N
Thời gian Mini bost : 0.665 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.25 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4.2 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.65


http://www.youtube.com/watch?v=KHmit_b_C-Y

dkdkpro
21-07-11, 15:17
Thông số là một chuyện còn thực tế lại là khác...;)
Hi vọng sắp tới sẽ có bài viết đánh giá về xe do các "già làng" đánh giá..:D

Frayodin2_gunny
21-07-11, 15:24
Tem! Bài viết rất bổ ích ;)

chinacma™GhostSpeed™
21-07-11, 15:42
clip test j koi nỗ mắt ;)

---------- Post added at 03:42 PM ---------- Previous post was at 03:35 PM ----------

làm phước bullet;)
http://speed.qq.com/act/a20080710zd/
tên việt nam là siêu tốc
http://speed.zing.vn/intro/showroom/sw-sieuxe/sieutoc/sieu-toc.htm

crazy925
21-07-11, 15:55
[/COLOR]làm phước bullet;)
http://speed.qq.com/act/a20080710zd/
Bullet có web nhưng video không load được :11:

DứA*Angel
21-07-11, 16:25
Bullet ( không có Clip ) Hài thật ;-)

crazy925
21-07-11, 16:41
http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_av-1.gifXe B
Điểm 0
http://cC0.upanh.com/25.304.32463189.XSd0/unnamed.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 212 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.627 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.931 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.60×0.95×0.4M
Trọng lượng (Kg) : 1288 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.62 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=RcoPLx6SBvM
Bumblebee
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/160511/bumblebee_01.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.502S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.236S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.91×0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1288kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=WMkvZKHtejM
Hippi
http://cC8.upanh.com/25.298.32457217.CIw0/unnamed.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 214km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.542S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.658S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.90×0.40M
Trọng lượng (Kg) : 1355.2kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.75
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774N
Thời gian Mini bost : 0.64S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.2S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=p5Lgiw0NcEs
Cực quang
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/081209/xmas-tour-phan-thuong_01.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 213 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.582 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.828 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.93×0.40 M
Trọng lượng (Kg) : 1176 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=oF8ozeb82Yo
Big Q
http://cC0.upanh.com/25.298.32457219.awN0/unnamed.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 213 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.613 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.819 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.48×0.81×0.52M
Trọng lượng (Kg) : 1344 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.8
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.65 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=VB0dTU2vY6c

Bá Thiên Hổ
http://cC9.upanh.com/25.304.32463188.zDF0/unnamed.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.524S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.361S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×0.92×0.48M
Trọng lượng (Kg) : 1288kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=3UNsSBfz_lE
Pulse
http://cC1.upanh.com/25.337.32497190.UH80/unnamed.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.521S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.355S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×041M
Trọng lượng (Kg) : 1299.2kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.68
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=oqqJLUt70Q4
Nhện Đỏ
http://image.uuu9.com/games/speed//UploadFiles//201012/_Z201012021541074951.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.536S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.828S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.54×0.91×0.39M
Trọng lượng (Kg) : 1288kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774 N
Thời gian Mini bost : 0.64 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 7897.6N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=EX4g9Bn-odk

http://www.youtube.com/watch?v=MEbm4MJLkXs
Độc Giác Thú
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/110711/goldweek-1607_04.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.527S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.265S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.65×0.93×0.46M
Trọng lượng (Kg) : 1288kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.62 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=SQXK2ohc0P4

http://www.youtube.com/watch?v=tEET5ActcI4
Bạch Mã Hoàng Tử

Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.526 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.818 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.66×0.96×0.45 M
Trọng lượng (Kg) : 1176 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.64 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 4.0 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=02-q3wFflc4

http://www.youtube.com/watch?v=YlMseigoi0s

DứA*Angel
21-07-11, 16:55
Đùa chút thôi làm gì đã khóc rồi ;)

♥º•Micky•º♥
21-07-11, 17:36
Tem

Chúc mừng nhà khảo cổ đã tìm được truyện cổ tích :tunghoa:

«¯KyoMeoCon¯­­»
21-07-11, 17:38
:covu: Chỉ thích Băng Phách với Venus

ViNgheoToiMatEm
21-07-11, 17:40
cho hỏi có thông số của chiếc Underworld ko thế ? nếu có up dùm nhá ! Thanks

totororo54
21-07-11, 17:40
may anh oi cho em xin cai thong so cua xe phi dan gium cai & magician & ngua sat & thick ho & ky sy nua~ tk truoc

kieunu0208
21-07-11, 18:00
Tks bạn crayzy 925 nha .. nhờ bạn mà mình hiểu rỏ hơn về chiếc Tia Chớp Xanh thận yêu của mình ^^ .. bạn có thể nào post thêm chiếc cực phong vs ánh sáng ( B ) dc ko ??? tks nhiều /13

o0oAzuko0o
21-07-11, 18:27
Sao không có chiếc Underworld vậy ta ?

pipi1231998
21-07-11, 20:36
Có thiên sứ ko cho tui xem vs nào

crazy925
21-07-11, 22:32
Sao không có chiếc Underworld vậy ta ?
Underword là xe A xếp hàng xe hiếm chỉ có diệt sâu lớn mới có được nên không có thông số bạn à :)

---------- Post added at 03:32 PM ---------- Previous post was at 03:31 PM ----------

P/s : mình sẽ cố gắng tìm thông số xe Underworld :)

phamkhanhminhhieu
21-07-11, 23:30
Kik tìm dc con xe S nào ko ;)

Frayodin2_gunny
21-07-11, 23:48
Post xe C cho anh em coi cũng được ;)

vietanh8a1
22-07-11, 06:45
tình hình là phẹp luôn cái thông số của xe D và xe little sheep nữa :)). Chả bik 2 xe này có thông số không?

crazy925
22-07-11, 09:30
Thông số xe Pulse update 22/7/2011
http://cC1.upanh.com/25.337.32497190.UH80/unnamed.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.521S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.355S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×041M
Trọng lượng (Kg) : 1299.2kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.68
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=oqqJLUt70Q4

Trần Thanh Nhã
22-07-11, 09:48
hay quá ko bik xe này khi nào bán:U

BoyAcKuTe
22-07-11, 13:16
test thì lại là 1 chuyện khác
mấy cái ở trên đưa ra ko chính xác 100%

o0oAzuko0o
22-07-11, 13:27
Underword là xe A xếp hàng xe hiếm chỉ có diệt sâu lớn mới có được nên không có thông số bạn à :)

---------- Post added at 03:32 PM ---------- Previous post was at 03:31 PM ----------

P/s : mình sẽ cố gắng tìm thông số xe Underworld :)
Mình đang chạy chiếc đó ... chỉ qua muốn nhìn thông số xe thôi :) cảm ơn bạn

phamkhanhminhhieu
22-07-11, 19:20
test thì lại là 1 chuyện khác
mấy cái ở trên đưa ra ko chính xác 100%

Của đua Quỹ Đạo Ánh Sang là biết ;-)

lamquangquyen2801
22-07-11, 20:09
có thông số xe mô tô M2 M3 hok nhỉ :05: có thi` test dùm mình nha

ViNgheoToiMatEm
23-07-11, 13:48
tôi thấy sao bạn ko thử tìm các loại xe gần gũi với Gamer hơn như : Chiến Xa , Trâu Đực , Mũi Kim v.v.... nếu có thông số thì up dùm nha thanks !

crazy925
23-07-11, 18:18
http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_av-1.gifXe M
Magician
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/200411/moto_04.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.493S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.107S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.53×0.51×0.88M
Trọng lượng (Kg) : 1176kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 188km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.45
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=rrZwS0VqovY
Kỵ Sĩ
https://lh4.googleusercontent.com/_6Ifi3KqRbW0/TcAMT_9sW_I/AAAAAAAAA5Q/Nwf51jKvzug/110502_zingspeed03.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.493S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.107S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.52×0.5×0.86m
Trọng lượng (Kg) : 1232kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.64m
Bán kính vào cua tối đa : 7.70M
Tốc độ vào cua tối đa : 188km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.45
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=1ZUh3k2mR0g
Ngân Hà
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/160511/motor_01.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 215km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.496S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.105S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.54×0.52×0.86M
Trọng lượng (Kg) : 1120kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527N
Thời gian Mini bost : 0.64S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=eb0n0EXIlRU
Ngựa Sắt
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/150610/moto-nguasat.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.505 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.096 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.54×0.50×0.85 M
Trọng lượng (Kg) : 1064 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.59 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898 N
Thời gian Mini bost : 0.6 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7774.2 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00S
Lực bắn N20 (đội) : 8267.8 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=lna0bqiHg4s

---------- Post added at 10:43 AM ---------- Previous post was at 10:23 AM ----------

Clip Ngựa Sắt hiện đang bị lỗi sẽ up lại sau :)

---------- Post added at 11:18 AM ---------- Previous post was at 10:43 AM ----------

Đã up lại clip xe ngựa sắt cho các bạn :)

lamquangquyen2801
23-07-11, 19:28
sao hok có chiếc phi đạn M3 vậy bạn :11: tại đang chạy chiếc đó

»»¯¶v¶äx♥§pëëd¯««
23-07-11, 20:02
M3 có 1 chiếc bạn post luôn đi tks

crazy925
24-07-11, 17:02
Up lên cái cho mọi người cùng xem nào :)

PhóngNhanhVượtẨu
24-07-11, 22:07
Thích chiếc cuối. Thích nhất màu trắng nhưng dát vàng ngon hơn dòng Bugatti mà :U

prothienphu1996
24-07-11, 23:06
Bài hát trong clip test chiec Pulse tên là gì thế mấy bác ?

crazy925
27-07-11, 11:50
Bài trong clip test Pulse là Speedy Speed Boy đây là link Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=0XG_K4i3z2k

NongNhuBongLua
27-07-11, 19:08
Kjk ơi mấy cái clip ở đâu zậy cho mình cái web lun nha :15:

dragonfirekt15
28-07-11, 19:55
Không có xe mũi kim à!

Renault có vẻ yếu thế mấy xe A cùng loại về động cơ nhỉ!

Cartoon Network
29-07-11, 06:31
Không có xe mũi kim à!

Renault có vẻ yếu thế mấy xe A cùng loại về động cơ nhỉ!

Nhưng đi cua và bám đường chuẩn lắm bạn eii :X

Mũi Kim thì mình thấy nó rất yếu về phần nhiên liệu - tức thời gian sử dụng n20 rất ngắn - nhưng đi cua thì phải gọi là ... =p~

phamkhanhminhhieu
29-07-11, 23:59
Ê up chiếc Mảnh Đạn đi mài :T

crazy925
30-07-11, 09:32
Ê up chiếc Mảnh Đạn đi mài :T
Mảnh đạn đang trong quá trình tìm kiếm, thay thế động cơ phụ tùng, test ..... mà nói chung bây giờ thì chưa có và tương lai cũng chưa chắc có ;)

™DisnëyChannel™
30-07-11, 10:36
Hình như thông số kỹ thuật trên trang chủ bị sai ngay bài Bán giới hạn siêu xe A,Tia chớp xanh chạy đừong thẳng tới 240km/h ak thế mình bê em này về liền

LeoZyLove
30-07-11, 20:58
Sao .....Renault mà còn thua cả Băng Phách ư khó tin

ngvbach
31-07-11, 12:51
con xe alpha kia 5 pô à ;););)

crazy925
31-07-11, 20:32
Alpha 5 bô đã test tốc độ cực fê :nini47:

babykute208102
01-08-11, 09:53
làm lun thông số em Phi đạn đi kik iu wấu .... mặt gấu :)

Dzinhzinh
01-08-11, 09:56
có Thông số tân thủ ko .............. :D

aloprone
03-08-11, 16:49
cho thông số chiếc M3 xem nào ................

aloprone
03-08-11, 16:54
cho thông số em M3 đi lào...........

»»¯¶v¶äx♥§pëëd¯««
04-08-11, 00:19
M3 có mỗi một con mà mãi chưa up

KenLXZP
04-08-11, 09:07
Sao không có thông số của Phi Đạn zậy

crazy925
04-08-11, 09:58
Phi Đạn = xe A thôi khổ lắm nói mãi :nini7:

congtufbi
04-08-11, 13:11
cái tia chớp sanh, mấy thằng nó test crip như cái máy

mustvotinh2017
06-08-11, 05:19
những xe như Viper,venus ở đâu có các anh???

crazy925
06-08-11, 08:58
http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_av-1.gifVán Trượt L
Gió Lốc
http://2009.96u.com/uploads/allimg/100401/135K94608-0.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.528 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.302S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.27×0.59×0.18M
Trọng lượng (Kg) : 1234kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.75
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.625 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=oqRoMbQt1hM

http://www.youtube.com/watch?v=dNhoxy9DOek

crazy925
06-08-11, 12:11
Lý do kỹ thuật bị Rây con gái del hết hình bên mục xe A :11:

crazy925
08-08-11, 13:18
Up lên cái nào .................... :)

Frayodin2_gunny
09-08-11, 08:30
Rây con gái ...... ;)

Chjcken•
09-08-11, 10:03
mình la thành viên mới:)........................

crazy925
11-08-11, 15:47
Up cho lên cái nào ...........

kieunu0208
15-08-11, 18:06
sao ko co chien xa vay ban ... chiec nay than thien voi gamer lam ma ..

KaiTo Kid 1412
18-08-11, 00:34
sao lại không có bạch mã hoàng tử thế kia

crazy925
20-08-11, 13:54
Mấy ngày nay mệt quá quên up đang kiếm lại bạch mã :)

NetPro†Eward†®
20-08-11, 14:13
Xe ngon thế :U
Nhưng ta không thích xài xe đó ;)

whitekuro
21-08-11, 10:15
http://www.youtube.com/watch?v=8uJX2EtV8NI
http://www.youtube.com/watch?v=8uJX2EtV8NI
Đây là link của con Phi Đạn mọi người tham khỏa nha ;)

whitekuro
21-08-11, 10:40
:U:U Kuro kiếm được link youtube phi đạn cho ae rồi nè tham khảo nha ;) http://www.youtube.com/watch?v=8uJX2EtV8NI
http://www.youtube.com/watch?v=8uJX2EtV8NI

phamkhanhminhhieu
24-08-11, 12:23
:U:U Kuro kiếm được link youtube phi đạn cho ae rồi nè tham khảo nha ;) http://www.youtube.com/watch?v=8uJX2EtV8NI
http://www.youtube.com/watch?v=8uJX2EtV8NI

1:00 bạn driftr hơi bị thừa
Chỉ cần giảm tốc 1 xíu là lách wa chỗ đó dc r` :)

kieunu0208
24-08-11, 18:15
sao ko co chien xa vay ban ... chiec nay than thien voi gamer lam ma ..

MasterBaBy95
26-08-11, 15:32
bạn này rất chịu khó để đóng góp cho diễn đàn 1 thứ gì đó

Lạnh Như Bông Tuyết
29-08-11, 09:37
Đóng góp cho diễn đàn là phận sự của mỗi member :)

»«¯°Yünï°¯»«
30-08-11, 17:00
bác cho em xin thông số cua galaxy đc ko

JamesBong2012
30-08-11, 18:50
bác chủ thớt cho xin thông số em Rayman nhé :D

SpeedBuild9
31-08-11, 11:07
Xe là một chuyện nhưng đảng cấp vẫn là mãi mãi !!! ;) ;)

crazy925
31-08-11, 21:36
Rayman chưa có thông số nhưng nhìn chung chạy cũng chả ngon đâu :)

namdz96
31-08-11, 23:34
bạn ơi cho mình cái thông số Ngọc Kì Lân nhé :D

crazy925
02-09-11, 11:37
[/COLOR]Và đây thành quả của 30' chỉnh sửa và upload :)

http://www.youtube.com/watch?v=EPg0Puse8-0

TyCaCa2001
02-09-11, 12:32
Mình chỉ mê Big Q , Lưỡi băng , Bão tuyết do con mình nghèo quá nên mình xài tia chớp

Boy Phố Cổ
02-09-11, 17:38
Cho mình cái thông số của ngọc kì lân di b. :D

crazy925
02-09-11, 19:22
Tốn công làm cái clip thông số xe D mà k ai thèm coi à :11:

renail
03-09-11, 21:32
làm chiếc galaxy đi anh ấy ơi :15: falcon nữa

M314384277
04-09-11, 17:12
anh kia , thiếu chim ưng vàng kìa

dkdkpro
05-09-11, 16:43
Lên tí .

votinhthieny
05-09-11, 18:40
ZS có cả trăm cả ngàn loại xe ai chạy xe nào cứ kêu thiếu rồi đòi thông số xe đó chắc chết ng ta :13:

crazy925
05-09-11, 20:09
Sức người có hạn xe nào có thông số mình sẽ post hết lên cho các bạn :)

phamkhanhminhhieu
05-09-11, 20:55
ZS có cả trăm cả ngàn loại xe ai chạy xe nào cứ kêu thiếu rồi đòi thông số xe đó chắc chết ng ta :13:

Trăm ngàn loại :D

Frayodin2_gunny
05-09-11, 21:39
Xe D là zô đối ;)

o0oansondono0o
06-09-11, 00:41
ế nói vậy xe D cá nhân hay đội thì tốc độ xe gần như nhau à :(
cho hỏi luôn mấy cái khái niệm như bán kính vào cua,độ bám đường, chuyển hướng v...v

xZxhoavokhuyetxZz
06-09-11, 13:10
cho thông số chiếc Underworld đi mod ơi:U

xZxhoavokhuyetxZz
06-09-11, 13:12
cho xin thông số chiếc Underworld đi mod ơi :U

godbye2
06-09-11, 21:29
Đúng vậy. Xe ngon là 1 chuyện lái xe lại là 1 chuyện khác nâng cấp xe lại là 1 câu chuyện khác nữa.
Ước mơ nhỏ nhoi của mình là 1 xe Thiên Sứ A vĩnh viễn or 1 năm.
Đã + cho chủ pic
Phiền chàng test hộ mình thông số xe Bạch Mã Hoàng Tử
Thanks trước

crazy925
07-09-11, 21:13
Bạch mã hoàng tử đã up rồi đây là link
http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2655556&page=7&p=3808571754&viewfull=1#post3808571754

xZxhoavokhuyetxZz
08-09-11, 08:06
sao chưa có thông số chiếc Underworld z mod ơi :05:

crazy925
08-09-11, 12:39
Under đg trong thời gian khám phá nên chưa có ;)

KenLXZP
08-09-11, 14:59
may bac oi cho em hoi bài nhac trong clip test Tia Chop Xanh (1) la bái j zay.

ǣŗö
10-09-11, 03:28
Còn cái Chổi ma thuật thì sao hả bác crazy925?

votinhthieny
10-09-11, 20:01
Chìm qua page 2 rồi :07: úp lại nào ;)

crazy925
10-09-11, 22:14
Đg liên hệ mod diễn đàn để up lại còn chổi sẽ up sau :)

xZxhoavokhuyetxZz
11-09-11, 08:05
còn under của e thì sao hả mod :U chưa kiếm dc luôn ak :010:

crazy925
15-09-11, 18:08
Up lên cái
Còn về Under với Chổi k có thông số có gì rảnh sẽ làm clip up lên

phamkhanhminhhieu
15-09-11, 18:15
Đúng vậy. Xe ngon là 1 chuyện lái xe lại là 1 chuyện khác nâng cấp xe lại là 1 câu chuyện khác nữa.
Ước mơ nhỏ nhoi của mình là 1 xe Thiên Sứ A vĩnh viễn or 1 năm.
Đã + cho chủ pic
Phiền chàng test hộ mình thông số xe Bạch Mã Hoàng Tử
Thanks trước
Nhỏ nhoi wá
Nghe mún bật ngửa ;)

Bụi Bay Vào Mắt
15-09-11, 20:10
cho thông số chính xác bác M3 Phi Đạn đi anh em, mai mua roài, mà chả biết mua xe gì nữa. Anh em đóng góp ý kiến đi, nên mua M3 hay B như Big Q, Auro zậy

bboytrungpro
16-09-11, 13:42
cho thông số L3 xung kích nào :)

Tuan96hcm
17-09-11, 17:13
post các loại xe L2 L3 đi :05::05:

fuongngo12
18-09-11, 18:12
Up Thông Số
Ván Trượt L3 Xung Kích Đi Bạn Ơi

crazy925
18-09-11, 20:33
L3 không có thông số rảnh thì sẽ làm clip up sau :)

mrkieuphong
18-09-11, 20:42
Venus là số 1 :D xe nào cũng chả quan tâm ;)

xBFFx mAstEr [bÉo mAstEr]
20-09-11, 07:04
bài viết này hay đáng lên chú ý mà sao k cho lên nhỉ :010:

crazy925
21-09-11, 19:49
Cho lên chú ý ít người xem hơn up 2pic thường xuyên :)

xBFFx mAstEr [bÉo mAstEr]
21-09-11, 20:49
cho lên chú ý ít người xem hơn up 2pic thường xuyên :)
oh ^^ .

phamkhanhminhhieu
22-09-11, 12:34
Tiếp đi em .

crazy925
22-09-11, 13:13
Duke Nukem
http://img.zing.vn/zs/images/data/tintuc/190911/gt-kd_04.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.360S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.676S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.60×1.14×0.42M
Trọng lượng (Kg) : 1355.2kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.75
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898N
Thời gian Mini bost : 0.645S
Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6N
Thời gian N20 (đơn) : 3.18S
Lực bắn N20 (đội) : 7897.6N
Thời gian N20 (đội) : 4.2S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6


http://www.youtube.com/watch?v=A9FNTG0Eses&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=e62NgYvz2xA

fuongngo12
22-09-11, 15:55
Thổi Mát
http://nc9.upanh.com/b4.s11.d4/c02e4f63fd9783b96241cfb277cfedf9_35496709.main02.j pg
Tốc độ trên đường thẳng : 208 Km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.548
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.825
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,47 x 0,81 x 0.38M
Trọng lượng (Kg) :1400 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
Tốc độ vào cua tối đa : 199 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 3
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774N
Thời gian Mini bost : 0.6S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
Thời gian N20 (đội) : 4.0S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=RimFMvBpi2U

fuongngo12
22-09-11, 16:08
Xe M2
Thích Hổ
http://nc0.upanh.com/b6.s6.d2/be43629271311dd63db889f0d276d999_35499260.2323.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 215 Km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.501 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.102 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.55×0.51×0.88M
Trọng lượng (Kg) : 1064 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) :7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) :7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5
Video Test Sau :11:

fuongngo12
22-09-11, 16:40
Xe B : Ralink
http://nd6.upanh.com/b1.s18.d2/7a3ca6cdca4579ac5751666eac1f68ad_35501926.header.j pg
Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1,520 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.822 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,58 x 0,92 x 0.39M
Trọng lượng (Kg) : 1288 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.7
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.64 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4.2S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwNDYyNjgw.html

fuongngo12
22-09-11, 16:53
Xe B : Naruto
http://nd1.upanh.com/b5.s12.d3/ab6b7d0a37f2919b3c44d2e9170110f6_35502461.ss.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.552 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.786 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.94×0.46M
Trọng lượng (Kg) : 1344 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.8
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774 N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

Xem Ngoài Nha Làm Biếng Up Youtube Quá
http://www.tudou.com/programs/view/IhBaMkbVc04/

fuongngo12
22-09-11, 17:02
Hot Hot
Thông Số Xe B : K24
http://nd7.upanh.com/b4.s15.d2/c25f2e78987979b1dbfffc0dcb42e510_35502857.ad.jpg
Thẳng dòng trên cùng tốc độ : 216km / h
0-100km / h tăng tốc thời gian : 1.506S
0-180km / h tăng tốc thời gian : 3.240S
Kích thước cơ thể : 1,60 x 0,92 x 0.42M
Trọng lượng cơ thể : 1316kg
Bán kính quay vòng tối thiểu: 3.64M
Tốc độ cao bán kính quay vòng : 7.70M
Biến để kiểm soát tốc độ : 187km / h
Drift hệ số ma sát trượt : 2,65
Drift lái yếu tố : 3,1
Nhỏ phun điện: 7651N
Thời gian phun nhỏ: 0.635S
N2O tiêm điện (Single): 7527.4N
N2O tiêm thời gian (Single): 3.13S
N2O tiêm điện (nhóm): 7650.8N
N2O tiêm thời gian (nhóm) :4.1S
Hệ số thu thập khí N2O :3,5
Video : http://speed.qq.com/act/a20100506k24/main.htmĐây

fuongngo12
22-09-11, 17:07
Xe B : Hummer
http://nd0.upanh.com/b2.s2.d3/a8432a466050ad8c73fb406cddf7bb08_35503170.hhhh.jpg
Thẳng dòng trên cùng tốc độ : 215km / h
0-100km / h tăng tốc thời gian : 1.520S
0-180km / h tăng tốc thời gian : 3.241S
Kích thước cơ thể : 1,63 x 1,12 x 0.53M
Trọng lượng cơ thể : 1456kg
Bán kính quay vòng tối thiểu : 3.74M
Tốc độ cao bán kính quay vòng : 7.80M
Biến để kiểm soát tốc độ : 187km / h
Drift hệ số ma sát trượt : 2,85
Drift lái yếu tố : 3,1
Nhỏ phun điện : 7527N
Thời gian phun nhỏ : 0.64S
N2O tiêm điện (Single): 7650.8N
N2O tiêm thời gian (Single) : 3.10S
N2O tiêm điện (nhóm) : 7650.8N
N2O tiêm thời gian (nhóm) : 4S
Hệ số thu thập khí N2O: 3,5

fuongngo12
22-09-11, 17:19
Xe B : Lamborghini Tên Cho Đẹp Tên Thật Nó Là Starship
http://nd4.upanh.com/b2.s20.d1/06579de28ae8477500f617883054f908_35503604.11.jpg
http://nd0.upanh.com/b1.s13.d3/fcdf1058a48de2953592f3582e11a022_35503610.12.jpg
Thẳng dòng trên cùng tốc độ 216km / h
0-100km / h tăng tốc thời gian 1.491S
0-180km / h tăng tốc thời gian 3.238S
Kích thước cơ thể 1,61 x 0,91 x 0.42M
Trọng lượng cơ thể 1355.2kg
Bán kính quay vòng tối thiểu 3.67M
Tốc độ cao bán kính quay vòng 7.73M
Biến để kiểm soát tốc độ 187km / h
Drift hệ số ma sát trượt 2,7
Drift lái yếu tố 3,1
Nhỏ phun điện 7651N
Thời gian phun nhỏ 0.635S
N2O tiêm điện (Single) 7527.4N
N2O tiêm thời gian (Single) 3.15S
N2O tiêm điện (nhóm) 7650.8N
N2O tiêm thời gian (nhóm) 4.1S
Hệ số thu thập khí N2O 3,5
Starship video
http://speed.qq.com/act/a20100224xj/main.htm

fuongngo12
22-09-11, 18:08
Xe Mới :U:U
Xe B : Đại bàng xanh
http://nd4.upanh.com/b4.s11.d4/69ac584984651a0097ef85d1d1e79717_35505224.1.jpg
Thẳng dòng trên cùng tốc độ 216 km / h
0 - 100km / h tăng tốc thời gian 1,528 S
0 - 180 km / h tăng tốc thời gian 3,236 S
Kích thước cơ thể 1,62 x 0,92 x 0,43 M
Trọng lượng cơ thể KG 1288
Bán kính quay vòng tối thiểu 3,71 M
Tốc độ cao bán kính quay vòng 7,77 M
Biến để kiểm soát tốc độ 187 km / h
Drift hệ số ma sát trượt 2,6
Drift lái yếu tố 3,1
Nhỏ phun điện 7651 N
Thời gian phun nhỏ 0,635 S
N2O tiêm điện (Single) 7527,4 N
N2O tiêm thời gian (Single) 3,15 S
N2O tiêm điện (nhóm) 7650,8 N
N2O tiêm thời gian (nhóm) 4,1 S
Hệ số thu thập khí N2O 3,5
Kiểm tra video
http://boke.qq.com/play.html?v=7JnNlGqfZz7

xBFFx mAstEr [bÉo mAstEr]
22-09-11, 18:40
sao k post chug 1 bài mà chia ra từg bài thế

crazy925
23-09-11, 13:24
AE86
http://www.96u.com/uploads/allimg/091106/11161060N-0.jpg

Tốc độ trên đường thẳng : 216 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.493S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.242S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.90×0.39M
Trọng lượng (Kg) : 1321.6kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5


http://www.youtube.com/watch?v=kkslpFggmjg

http://www.youtube.com/watch?v=hlqeSkIphXA

thanhluan214
23-09-11, 13:51
AE86 thông số có vẻ ngon nhỉ ngang với bum :D
mà chiếc đó có chức năng nhảy hay sao mà coi 2 cái clip thấy chạy đường phẳng mà xe cứ nảy nảy lên không biết tại sao :D (có nói gì sau thì đừng ai chửi nha)

fuongngo12
24-09-11, 08:24
Có Vài Chiếc = Bummbele
CHuẩn Bị BUmmbele Rớt Hạng Rùi ;);)

taikutelatao
24-09-11, 16:03
những xe như Viper,venus ở đâu có các anh???

cái đó thì lúc trước có venus trong nv cửa ẩn bây h thì k thấy nữa

thanhluan214
24-09-11, 18:36
có ai test AE86 chưa nói mình nghe với /2 sao mình thắc mắc trong 2 cái clip đó wá
nó đang chạy trên đường phẳng mà xe cứ nhảy lên để boot trên không /3

crazy925
24-09-11, 18:44
Boost trên không là 1 tính năng của 1 số map đặc biệt nhấn " F " để bật nhảy lên nếu muốn test bạn có thể tạo phòng tự do map Vũ Khúc Trên Băng hay Bảo Tàng Hải Tặc :)

chinacma™GhostSpeed™
24-09-11, 18:49
Boost trên không là 1 tính năng của 1 số map đặc biệt nhấn " F " để bật nhảy lên nếu muốn test bạn có thể tạo phòng tự do map Vũ Khúc Trên Băng hay Bảo Tàng Hải Tặc :)
:nini34: clip nó chạy speed mà

crazy925
24-09-11, 19:31
Bên QQ khác bên ZS m có chơi ZS đâu biết mốc gì :o

♥ Phù ♠ Du ♥
26-09-11, 11:44
sao mình thử rồi nhấn F mà ko dc vậy nè :((

0donkihote0
26-09-11, 16:13
Ko có thông số ván trượt L3 hả bạn???
Mình từng được chạy, thấy tốc độ kinh dị lắm, đang dành coupon mua, thế mừ ngừng bán. Đau khổ.

fuongngo12
28-09-11, 14:09
Ko có thông số ván trượt L3 hả bạn???
Mình từng được chạy, thấy tốc độ kinh dị lắm, đang dành coupon mua, thế mừ ngừng bán. Đau khổ.
Thông Số L3 Bên QQ Chưa Có Đợi Hơi Bị Lâu Đấy
Tìm Tùi Ko Có Thông Số L3 Xung Kích
L3 Drift Mượt Dễ Cua :18:

♥ Phù ♠ Du ♥
29-09-11, 11:07
Boost trên không là 1 tính năng của 1 số map đặc biệt nhấn " F " để bật nhảy lên nếu muốn test bạn có thể tạo phòng tự do map Vũ Khúc Trên Băng hay Bảo Tàng Hải Tặc :)


sao mình thử rồi nhấn F mà ko dc vậy nè :(( sao không ai trã lời vậy khinh người ta à :11:

crazy925
29-09-11, 21:15
sao không ai trã lời vậy khinh người ta à :11:
Tạo phòng tự do mới được chọn 1 trong 2 map nhìn ở dưới sẽ có phần nhấn nút F để nhảy rồi vào đua nhấn F bình thường thôi
http://nd0.upanh.com/b5.s17.d2/c877a05f09bb7bc79a9064c755eb0bf7_35826360.untitled .png
Còn nếu không được bạn vào phần Options chỉnh nút xem phần phím nhảy là nút gì hoặc chỉnh về mặc định ZS là nút F :)

bboytrungpro
29-09-11, 21:38
Tạo phòng tự do mới được chọn 1 trong 2 map nhìn ở dưới sẽ có phần nhấn nút F để nhảy rồi vào đua nhấn F bình thường thôi
http://nd0.upanh.com/b5.s17.d2/c877a05f09bb7bc79a9064c755eb0bf7_35826360.untitled .png
Còn nếu không được bạn vào phần Options chỉnh nút xem phần phím nhảy là nút gì hoặc chỉnh về mặc định ZS là nút F :)
cho mình hỏi nút "C" góc nhìn thì dùng ntn thế? :)

anhvip175102
04-10-11, 22:45
Các bác ơi, em dùng con Pluse, con này đua có được không ???

crazy925
05-10-11, 12:36
Các bác ơi, em dùng con Pluse, con này đua có được không ???
Tkeo cảm nkận của mình tkì con này cua êm speed tốt bơm khí cũng kha khá => xe tốt :)

fuongngo12
05-10-11, 13:16
Sao Không Up Thông Số Các Xe Nửa Hã crazy925

crazy925
05-10-11, 19:48
Thông số xe có hạn có xe có có xe không bạn à :)

fuongngo12
06-10-11, 06:37
Tui Có Thông Số Xe Nè Nhiều Quá Nhìn Thấy Làm Biếng Quá ^^!

fuongngo12
06-10-11, 16:44
Xe A
Lưu Hỏa
http://nd1.upanh.com/b5.s17.d1/0a8e1a962179620ae758833574ef03db_36062861.8.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 217 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.462 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.685 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,55 x 0,95 x 0,41 M
Trọng lượng (Kg) : 1344 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8021 N
Thời gian Mini bost : 0.58 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 8144 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6

http://www.youtube.com/watch?v=8JZfpZF8A6c

---------- Post added at 09:11 AM ---------- Previous post was at 08:58 AM ----------

Xe B
Phương Trình
http://nd5.upanh.com/b1.s10.d1/14b6b2f02674f07493da8085fbc99e7b_36156095.1.png
Tốc độ trên đường thẳng : 212km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.633S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.919S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,68 x 0,95 x 0,37 M
Trọng lượng (Kg) : 1288kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404N
Thời gian Mini bost : 0.62S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=va5nZL6jz7M

http://www.youtube.com/watch?v=DGEF8Q0NPSs

---------- Post added at 09:24 AM ---------- Previous post was at 09:11 AM ----------

Xe B
Xe Đua Linh Động GTS
http://nd1.upanh.com/b1.s5.d1/ec9486eab5a181c9a4bd1c7101c77a6c_36156481.2.png
Tốc độ trên đường thẳng : 212km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.633S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.919S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,65 x 0,95 x 0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1064kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.59M
Tốc độ vào cua tối đa : 199km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.5
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7774N
Thời gian Mini bost : 0.61S
Lực bắn N20 (đơn) : 7524.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 2.90 S
Lực bắn N20 (đội) : 8267.8 N
Thời gian N20 (đội) : 3.8S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=7wKaRxH1zFg

http://www.youtube.com/watch?v=BvbG08k-BM0

---------- Post added at 09:32 AM ---------- Previous post was at 09:24 AM ----------

Xe B
Thánh chiến binh
http://nd7.upanh.com/b6.s12.d2/6a48f6dc5c40dbdd16e3f6e4fce196bd_36157097.3.png
Tốc độ trên đường thẳng : 214km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.523S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.825S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,59 x 0,94 x 0.40M
Trọng lượng (Kg) : 1176kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898N
Thời gian Mini bost : 0.64S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=boeoqVsfm38

http://www.youtube.com/watch?v=9Oy-qptHYHI

---------- Post added at 09:44 AM ---------- Previous post was at 09:32 AM ----------

Xe Này Phãi Có Hội Kim Cương Cuối Tháng Sẽ Ra Mắt
Xe B
Lưởi Tím Cạch
http://nd8.upanh.com/b3.s4.d2/8850fd4e43ff05c7ea82e7f03d9b78a4_36157898.5.png
http://nd9.upanh.com/b5.s5.d1/0ffd697e859adb0ccceb54008596aa14_36157899.4.png
Tốc độ trên đường thẳng : 216 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.1513 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.232S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,65 x 0,97 x 0.46M
Trọng lượng (Kg) : 1288 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.62 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=2gRk4znzEjM

http://www.youtube.com/watch?v=1_r8djAwjYk

crazy925
06-10-11, 16:48
Tho^ng so^' thi` ai cka~ co' te^n xe mo*'i la` va^'n de^`
P/s : Unikey hu* :12:

fuongngo12
06-10-11, 17:11
Xe A
Viper
http://nd3.upanh.com/b6.s9.d4/5068e569dae3417cbf2d74c85b5e42dc_36158093.6.png
http://nd2.upanh.com/b4.s8.d2/af1aed7d17d3a604746d4a29ca4df484_36158092.7.png
Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.675 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,59 x 0,91 x 0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1316 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.55M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898 N
Thời gian Mini bost : 0.64 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6

http://www.youtube.com/watch?v=6LSEIbBTU7Q
Xe B
Bá Vương
http://nd8.upanh.com/b3.s6.d4/2356e5b372b50ee074e406fe470d3351_36158448.8.png
http://nd0.upanh.com/b2.s7.d1/2e4eb2ca01b9c055c1eb782e177bfaac_36158450.9.png
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.492 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.351S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,59 x 0,91 x 0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1411.2 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.80M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.82
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.62 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=TsgO09hrcH0

---------- Post added at 10:11 AM ---------- Previous post was at 10:02 AM ----------

L2
Ván Trượt Cực Kool
http://nd8.upanh.com/b3.s18.d2/2e72750071e809add7d47389270bc4e9_36159078.10.png
Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.532 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.317S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,26 x 0,53 x 0.16M
Trọng lượng (Kg) : 1232 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.7
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.0 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=Z8Y276wRYhM

crazy925
08-10-11, 18:32
Đề nghị bạn không post lại những xe mà đã post r :)

fuongngo12
09-10-11, 15:38
Xe B
Pupet
http://nd8.upanh.com/b5.s20.d1/644780b96cbd662d5fb2a99c3afe3976_36294448.1.png
http://nd1.upanh.com/b3.s20.d1/6a12987dc18284760071a8a7b9e51647_36294451.2.png
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.486 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.348 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,62 x 0,91 x 0.53M
Trọng lượng (Kg) : 1428 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.74 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.80M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.7
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.62 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=2FqyEyHPvfU

http://www.youtube.com/watch?v=xHGVxxSTo2w

fuongngo12
09-10-11, 15:52
Ánh Sáng
http://nd4.upanh.com/b5.s17.d2/504a07bfcb408435dc267df3771b3d22_36295094.1.png
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.528 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.243 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,62 x 0,92 x 0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1299.2 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.7
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.635 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=D3mQZA7WEIw

http://www.youtube.com/watch?v=IJ3N9MAr5jk

fuongngo12
09-10-11, 16:05
Chiến Binh Âm Tốc
http://nd2.upanh.com/b4.s11.d3/8ffcfbbe57689846ab6c7425e7deda00_36295632.1.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.528 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.360 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,60 x 0,92 x 0.46M
Trọng lượng (Kg) : 1316 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.75
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.625 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7027.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7027.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=WYYVvMEd6EY

http://www.youtube.com/watch?v=VfeqRhP292Y

fuongngo12
09-10-11, 16:55
Bão Phong
http://nd9.upanh.com/b5.s3.d3/2c010a2e245bc25f792ddf18eba64a32_36297289.1.png
Tốc độ trên đường thẳng : 216 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.500 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.248 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×0.40M
Trọng lượng (Kg) : 1299 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651 N
Thời gian Mini bost : 0.635 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.14 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=HTs45eFNspk

http://www.youtube.com/watch?v=2kainS2kPCg

---------- Post added at 09:55 AM ---------- Previous post was at 09:38 AM ----------

Phi Hoả
http://nd8.upanh.com/b4.s7.d3/b1918c3010098ed8101ebef200092384_36298368.2.png
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.518 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.256 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.90×0.41M
Trọng lượng (Kg) : 1322.8 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=Mt_XtWvv6Fk

fuongngo12
09-10-11, 19:01
Trong Zing Speed Có 2 Chiếc Ánh Sáng A & B
Xe: Ánh Sáng
http://nd0.upanh.com/b1.s18.d2/afca11b7e53ca56a6d0e1473fa2de11a_36304610.2.png
Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.358 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.672 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.92×0.43m
Trọng lượng (Kg) : 1316 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.60 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.66M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7898 N
Thời gian Mini bost : 0.65 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7897.6 N
Thời gian N20 (đội) : 4.2S
Hệ số bơm khí N20 : 3.6

http://www.youtube.com/watch?v=RNJikDiNFOE

hc5161807
09-10-11, 20:59
Khoái Bum quá đi à :D .

fuongngo12
10-10-11, 06:48
Khoái Bum quá đi à :D .
So Sánh 2 Chiếc = Bumble Nè

http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2655556&p=3808402397&viewfull=1#post3808402397
http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2655556&page=15&p=3809314414&viewfull=1#post3809314414

crazy925
10-10-11, 18:18
Tự nhiên có người quản lý 2pic dùm khỏe =]]z ;)

Wjn96Zero97
10-10-11, 19:05
Ua cac ban lay may caj thong so no o dau zay lau ko ckoj zjng speed bo co nhju caj moj lem ha?

fuongngo12
12-10-11, 08:14
Tự nhiên có người quản lý 2pic dùm khỏe =]]z ;)
Chứ Ngồi không Làm Gì
rãnh Post Thông Số Chơi

»ßaßyßoy«
16-10-11, 14:31
aj cko minh` bik thong so' ky thuat cua xung kick vs

[LjkNight]-S0Skill
16-10-11, 15:40
Phải lên web qq dịch ra thông số dow clip về rùi mới post chứ ;)

crazy925
17-10-11, 16:24
Xung kích là hàng hiếm mà hàng hiếm thì ...... bó tay ......

»ßaßyßoy«
17-10-11, 20:15
Xung kích là hàng hiếm mà hàng hiếm thì ...... bó tay ......

hiếm kái j mà hiếm,Xug kích bán đầy đường kìa, trong shop có bán con` j`:09:

crazy925
17-10-11, 21:26
Qua QQ Speed chụp dùm hình phòng có 2 đứa xài xung kích

xBFFx mAstEr [bÉo mAstEr]
18-10-11, 16:14
L3 bên mình thì bình thườg chứ bên QQ thì hiếm ;)

crazy925
21-10-11, 15:10
http://ne0.upanh.com/b5.s5.d1/f639b33cb2bc1f5a92bb244dea0a6a71_36843820.mauthong soxe.png
p/s : chưa có clip! sẽ bổ sung sau

nhocpro12cool
21-10-11, 15:44
clip này mà xe thách đấu sĩ thì t cùi......

nhocpro12cool
21-10-11, 15:52
cái hình xe với cái clip test xe chả liên quan .... ;)

†Bi╞Pro†
22-10-11, 22:37
Bum vs Big Q vs Renault là nhất ==! chả có chiếc nào thấy = cả

crazy925
28-10-11, 14:22
http://ne3.upanh.com/b3.s8.d2/55dfdfe0b655232e2573d7eb0f2bd960_37179443.mauthong soxe.png

http://www.youtube.com/watch?v=-ehrpvrRkzI
http://ne4.upanh.com/b6.s13.d1/5eb059b3823fd7e13772525a2d0fa2ea_37179444.mauthong soxe.png

http://www.youtube.com/watch?v=vc-nDQft0hw

http://www.youtube.com/watch?v=XcUrqsKZJoA

xBFFx mAstEr [bÉo mAstEr]
28-10-11, 14:27
lẹ wá :U thích chiếc PHL hơn, nhìn nó mượt hơn HRK nhỉ :U

babycatlovely1995
28-10-11, 18:37
Chủ pic cho hỏi tên bài nhạc trong clip này là gì thế ? nghe hay ghê

http://www.youtube.com/watch?v=HTs45eFNspk&feature=player_embedded

crazy925
28-10-11, 21:26
;3809419782']lẹ wá :U thích chiếc PHL hơn, nhìn nó mượt hơn HRK nhỉ :U
Nhu cầu cao nên phải up lẹ cho các mem :)

ßiCollk
30-10-11, 14:40
còn chiếc L3 với phi đạn up lun đi mod

Rùa Siêu Tốc
02-11-11, 21:44
Bạn crazy925 cho mình xin thông số con cực phong nhé... :| Mình chờ mãi không có, làm giúp mình nhé ^^!

M04143527
04-11-11, 21:13
Mod up giùm em chiếc ma kiếm luôn nhé...có chưa nhỉ??

crazy925
05-11-11, 21:09
Mod up giùm em chiếc ma kiếm luôn nhé...có chưa nhỉ??
Ma kiến k có thông số bạn ơi :)
P/s : ai thanks cho chút lúa nào :05:

xZxhoavokhuyetxZz
07-11-11, 16:17
sao chổi đỏ thì sao hả mod /3 có ko z :U cho e xin ỳ kiến về cái xe này với ,do mới mở đc, chay thấy nhanh wao:U

crazy925
08-11-11, 12:46
http://nf1.upanh.com/b2.s18.d1/9f2a4e0d07f870d254ee201454fed436_37686361.mauthong soxe.png

http://www.youtube.com/watch?v=MPaEnJXIJwo

http://www.youtube.com/watch?v=GBi6mydtLTA

NetPro†Teddy†
09-11-11, 16:57
Wow Hay ta mới ra thì đã làm rồi hay ta :) hay hay

♥Bắp♥
10-11-11, 22:11
mod ơj cho bắp xin thông số của xe Thiên Sứ (cấp A) và Thiên Sứ Giáng Trần (cấp B) đc hok? :15:

ductrung19922009
11-11-11, 11:27
♥ Những con xe S làm sao có :11:

Lµôñ ¢ẦN 1 çÁĩ ¯¯êÑ
28-11-11, 21:08
mod cho em xin thông số chiếc K24 w Cánh Thiên Sứ

♥ßÜM♥♥ßÜM♥
30-11-11, 16:04
cho mình xin luôn thông số xe đạp nha !;)này thì 30 ký tự ;)

phamkhanhminhhieu
30-11-11, 18:31
cho mình xin luôn thông số xe đạp nha !;)này thì 30 ký tự ;)

Hãy tự thực nghiệm và đưa ra kết luận ... ;)

ductrung19922009
30-11-11, 19:52
♥ Có mấy con xe A xe B mới ra, Ai có thông số chưa :D


♥ Xem có ếm nào ngang vs Bumblebee hoặc BigQ không để làm con chạy nhiệm vụ Siêu Cấp :D

phamkhanhminhhieu
30-11-11, 21:14
♥ Có mấy con xe A xe B mới ra, Ai có thông số chưa :D


♥ Xem có ếm nào ngang vs Bumblebee hoặc BigQ không để làm con chạy nhiệm vụ Siêu Cấp :D

Chắc ko đâu bạn :)

tieutuvotu
01-12-11, 10:05
Cánh thiên sứ đi cực sướng! hihihihihi ai có thông số ko cho mình với

M372610266
01-12-11, 11:59
Xe B : Rắn Bạc
http://nf8.upanh.com/b6.s8.d4/d226af50b89804f21dcebca24130aabd_38467048.4.png
Tốc độ trên đường thẳng : 216 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.504 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.236 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.91×0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1299.2 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.64 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.70 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.63
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527 N
Thời gian Mini bost : 0.64 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7605.8 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

fuongngo12
02-12-11, 16:30
Xe L2: Phi Ngư
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/15/o/anhso-154751_1.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111202/15/o/anhso-154752_2.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.522 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.294 S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.27×0.60×0.19 M
Trọng lượng (Kg) : 1232 KG
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.625 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

https://www.youtube.com/watch?v=5qA7uXLFqAc

https://www.youtube.com/watch?v=c4KZLOR5OCQ

---------- Post added at 09:22 AM ---------- Previous post was at 08:52 AM ----------

Xe: B Báo Đốm
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/16/o/anhso-161020_3.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.536 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.260S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.91×0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1316 kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.65
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.63 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=rqnDiM3UYE8

http://www.youtube.com/watch?v=wWnNV6lAubY

---------- Post added at 09:30 AM ---------- Previous post was at 09:22 AM ----------

Xe:B Trái Tim Thiên Sứ
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/16/o/anhso-162708_4.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.528S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.242S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.92×0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1232kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 8144N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7774.2N
Thời gian N20 (đơn) : 2.9 S
Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
Thời gian N20 (đội) : 3.9S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://www.youtube.com/watch?v=EM3-GwvI6JQ

http://youtu.be/vAfY6ohdXAg

ZxluminxZ
02-12-11, 16:42
cho xjn thông số xe Dark Storm đi;)

fuongngo12
02-12-11, 17:13
Xe: B Sóng Cuộn
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/16/o/anhso-163631_5.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.510S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.244S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.92×0.42M
Trọng lượng (Kg) : 1288kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.55

http://www.youtube.com/watch?v=1wOO03ZTEO8

http://www.youtube.com/watch?v=LVfq_Y0zz2I

---------- Post added at 09:55 AM ---------- Previous post was at 09:42 AM ----------

Xe: BMus
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/16/o/anhso-164841_6.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.491S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.240S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.92×0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1316kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.63S
Lực bắn N20 (đơn) : 7651.4N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://youtu.be/iECID237t2E

http://www.youtube.com/watch?v=V0bFt1BON4A

---------- Post added at 10:05 AM ---------- Previous post was at 09:55 AM ----------

Xe:B Cánh Thiên Sứ
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/17/o/anhso-17353_7.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.522S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.243S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.92×0.43M
Trọng lượng (Kg) : 1316kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.72
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7651N
Thời gian Mini bost : 0.635S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://youtu.be/kusudgAkQIc

---------- Post added at 10:13 AM ---------- Previous post was at 10:05 AM ----------

Xe: B Mach 6
http://farm3.anhso.net/upload/20111202/17/o/anhso-171051_8.jpg
Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.502S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.242S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.60×0.92×0.40M
Trọng lượng (Kg) : 1316kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.6
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7527N
Thời gian Mini bost : 0.625S
Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

http://youtu.be/7PgO7R4iQp8

Conan1022000
21-12-11, 21:04
ban oi co thong so cac loai xe may khong?

---------- Post added at 09:03 PM ---------- Previous post was at 08:38 PM ----------

ban oi!canh thien su vs trai tim thien su xe nao hon:07:

---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 09:03 PM ----------

khong ai online a,de minh chat voi
:09:

M69420874
29-12-11, 13:02
mình đang muốn mua xe mà lưỡng lự giữa Bumlebee với chiếc Bão Gió ( hiện đang bán trong siêu thị đó), thấy ai cũng khen Bumlebee hết, ko biết chiếc nào hơn ?

crazy925
29-12-11, 18:20
ban oi co thong so cac loai xe may khong?

---------- Post added at 09:03 PM ---------- Previous post was at 08:38 PM ----------

ban oi!canh thien su vs trai tim thien su xe nao hon:07:

---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 09:03 PM ----------

khong ai online a,de minh chat voi
:09:
Hình như đây là 2 xe C nên mình k biết bạn à :11:

mình đang muốn mua xe mà lưỡng lự giữa Bumlebee với chiếc Bão Gió ( hiện đang bán trong siêu thị đó), thấy ai cũng khen Bumlebee hết, ko biết chiếc nào hơn ?
Theo ý kiến riêng thì xe bão gió cũng tốt nhưg bumblebee speed cao hơn và bám đường chuẩn nên chọn bum :)

Kẻ Thiếu Thốn
30-12-11, 00:19
anh này công nhận vl thiệt xem từng chi tiết của mỗi xe

---------- Post added at 12:12 AM ---------- Previous post was at 12:10 AM ----------

big Q Lưỡi băng apollo dao cạo là đã nhất

---------- Post added at 12:19 AM ---------- Previous post was at 12:12 AM ----------

phi đạn đâu ! tại mình đang chyaj chiếc đó nâng cấp động cơ 30 lần rồi tổng công tất cả là 456 ! ko bik gà hya pro

ßiCollk
01-01-12, 20:04
chắc lại hàng hiếm nên chưa có thông tin :07:

wolfmusic
18-01-12, 12:03
Cái xe A duy nhất mà mình có, tìm hoài ko thấy thông tin j về e nó, mong các pro chỉ giáo
Xe A Hunter
C:\Users\Pham Ngoc Thu\Desktop\hunter.png

---------- Post added at 05:02 AM ---------- Previous post was at 04:56 AM ----------

Cái xe A duy nhất mà mình có, tìm hoài ko thấy thông tin j về e nó, mong các pro chỉ giáo
Xe A Hunter
http://imageshack.us/photo/my-images/850/hunterd.png/

---------- Post added at 05:03 AM ---------- Previous post was at 05:02 AM ----------

http://imageshack.us/photo/my-images/850/hunterd.png/

bogianhat1991
24-01-12, 00:07
Có thể tìm giúp mình thông số con Thiên Khải được k?Mình đang phân vân nên mở công năng Đế Vương hay Thiên Khải để liệu chọn 1 trong 2 con đó:11:

M47285577
24-01-12, 13:16
cho mình hỏi chiếc bạch mã hoàng tử với cái Sao chổi đỏ cái nào chạy dc hơn, do mình mới mở dc

Bing1baby
24-01-12, 16:05
Cho mình thông số của Thiên Khải với, mình đang phân vân k pk TK hay Renault đây:07:

§•09¯Hunkers
25-01-12, 16:05
cho mình hỏi chiếc bạch mã hoàng tử với cái Sao chổi đỏ cái nào chạy dc hơn, do mình mới mở dc mình cũng giống bạn vậy, cho mình hỏi cái nào dc hơn vậy

fuongngo12
28-01-12, 19:25
Cho mình thông số của Thiên Khải với, mình đang phân vân k pk TK hay Renault đây:07:
Thiển Khải Chưa Có Thống Số Bạn Ơi

Bing1baby
29-01-12, 10:02
Sặc...............................:11::11:

paulphoenix01
01-02-12, 21:53
Cho mình hỏi xe xanh xanh M3 mở cái nào có nhỉ ^^

M44449431
14-02-12, 22:17
Cho mình thông số chiếc Rui-Speed đc ko bạn @@! tks bạn nhìu :)

Người Vô Danh ©
15-02-12, 16:18
Cho mình hỏi xe xanh xanh M3 mở cái nào có nhỉ ^^
Phi Đạn M3 thuộc dạng xe hiếm đối với bây giờ nhưng lúc trước đã có bán vĩnh viễn trong shop
Bạn có thể mở bánh hoàng kim để được xe này nhưng chỉ ngày thôi nha bạn :)

---------- Post added at 04:18 PM ---------- Previous post was at 04:17 PM ----------


Thiển Khải Chưa Có Thống Số Bạn Ơi
Thông số vẫn còn lưu trong máy đây bạn ;)

M44449431
18-02-12, 21:21
Bạn nào có thông số chiếc Rui-Speed cho mình với ;)

ßiCollk
23-02-12, 11:26
thông số xe thiên khải wa mà xin lão P kìa

Người Vô Danh ©
25-02-12, 13:14
thông số xe thiên khải wa mà xin lão P kìa
Đây có s không xin ;) k thấy ai hỏi nên k post ;)

phuoctran128
29-02-12, 19:42
Mình đang chạy chiếc Aquarius b có thông số nó không :D

Name : AquariusSE

---------- Post added at 12:42 PM ---------- Previous post was at 12:35 PM ----------

Forum k có nút edit bài viết nhỉ : để edit lên hết #1 cho dễ xem :D

singun
06-03-12, 22:06
Mới mua con bum nâng lên đc đc +11,gx +4,nl +10,đl +9,bk +12.xin ý kiến anh em xem nâng lên tiếp ntn hihi

Conan_Kun
13-03-12, 06:20
cho hỏi thông số của con nổi bật và so sánh nó vs xe cánh thiên sứ
cám ơn

M188616222
16-03-12, 15:52
Thế là không ai up đc thông số kĩ thuật của M3 Phi Đạn và L3 Xung Kích àk ???

«HanaBulu»
26-03-12, 18:08
Bạn nào biết tựa bài hát trong clip test Hippi thì cho mình xin nhen, đang tìm

M544851271
26-04-12, 22:55
ai làm ơn cho em xin thông số xe A "belphegor" với, em xem nên mua xem belphegor hay Tia Chớp xanh ?

M544851271
26-04-12, 23:02
ai rành thông số xe cho em hỏi xe belphegor và tia chớp xanh khi mua trong shop xe A cái nào hơn ạh, ai có thông số belphegor thì làm ơn up cho em xem với nha, thanks

MidL
27-04-12, 18:08
bạn ơi cho mình xin thông số xe thánh đồ với...tìm hem ra...thx trước

M544851271
27-04-12, 18:34
anh Mod cho xin thông số 4 xe A trong shop đi, thanks anh

nguyenhuythinh1994
08-05-12, 11:13
Thích chiếc cuối. Thích nhất màu trắng

M544851271
09-05-12, 21:18
Vina game làm ăn kiểu gì thế, diễn đàn gì mà gamer hỏi, sau 10 ngày rồi mà ko có mod nào trả lời thế >"<
Mai goi điện lên VNG kiến nghị thái độ phục vụ của diễn đàn zing >"<

ҳ̸Ҳ̸ҳ Po Zelo ҳ̸Ҳ̸ҳ
11-05-12, 14:20
Vina game làm ăn kiểu gì thế, diễn đàn gì mà gamer hỏi, sau 10 ngày rồi mà ko có mod nào trả lời thế >"<
Mai goi điện lên VNG kiến nghị thái độ phục vụ của diễn đàn zing >"<
Nếu Mod nắm được thông tin thì đã trả lời giúp bạn rồi ^^ Chứ không phải là không trả lời nhé !
Vấn đề thông số thì nên hỏi các Gamer rành về việc này .

M544851271
12-05-12, 14:07
Nếu Mod nắm được thông tin thì đã trả lời giúp bạn rồi ^^ Chứ không phải là không trả lời nhé !
Vấn đề thông số thì nên hỏi các Gamer rành về việc này .

ok, bạn, vậy cho mình hỏi: một số item như "bộ váy giai nhân hồng - vĩnh viễn: 20.496 coupon" sao nút nạp tiền ko hoạt động, cái này là lỗi game, lỗi phiên bản hay là VNG cố ý để vậy.
Nếu là lỗi thì những item như vậy có bao h fix ko và nếu fix lỗi như vậy thì trong khoảng mấy năm ???

ҳ̸Ҳ̸ҳ Po Zelo ҳ̸Ҳ̸ҳ
12-05-12, 16:21
ok, bạn, vậy cho mình hỏi: một số item như "bộ váy giai nhân hồng - vĩnh viễn: 20.496 coupon" sao nút nạp tiền ko hoạt động, cái này là lỗi game, lỗi phiên bản hay là VNG cố ý để vậy.
Nếu là lỗi thì những item như vậy có bao h fix ko và nếu fix lỗi như vậy thì trong khoảng mấy năm ???
Bạn đọc lại cái này :


Đây là trang phục ẩn nên không thể nạp tiền được !
Cũng giống như xe A Renault hay S Dao cạo - Không có chức năng gia hạn :)

M544851271
12-05-12, 22:04
Bạn đọc lại cái này :okie, thanks bạn đã trả lời! (30 ký tự????)

M544851271
13-05-12, 20:48
Bạn đọc lại cái này :okie, thanks bạn đã trả lời!
Nhân tiên mong Mod kiểm tra lại map "Hang Ngân Nguyệt" trong "Đua tài" thì sau khi hoàn thành 3 vòng (3'13s) mà vẫn bị kick ra khỏi phòng giống như đua lâu (trên 3'30s) như các map khác???
Cái này là lỗi map hay do đua quá thời gian cho phép, và nếu quá thì mong Mod cho biết map này phải đua dưới ??? phút vì có những map như "Vạn lý trường thành" đua tới 3'29s mà vẫn ko bị kick??

ҳ̸Ҳ̸ҳ Po Zelo ҳ̸Ҳ̸ҳ
13-05-12, 21:45
okie, thanks bạn đã trả lời!
Nhân tiên mong Mod kiểm tra lại map "Hang Ngân Nguyệt" trong "Đua tài" thì sau khi hoàn thành 3 vòng (3'13s) mà vẫn bị kick ra khỏi phòng giống như đua lâu (trên 3'30s) như các map khác???
Cái này là lỗi map hay do đua quá thời gian cho phép, và nếu quá thì mong Mod cho biết map này phải đua dưới ??? phút vì có những map như "Vạn lý trường thành" đua tới 3'29s mà vẫn ko bị kick??
Không có giới hạn time hoàn thành đâu bạn .
Map đó bạn đã bị nhiều lần hay 1 lần ?

M544851271
16-05-12, 18:03
Không có giới hạn time hoàn thành đâu bạn .
Map đó bạn đã bị nhiều lần hay 1 lần ?

đúng là ko có thời gian giới hạn như Mod nói, nhưng do thời gian đếm ngược (khoảng 2') để chờ các cặp đấu loại của 32 thành viên trong "đua tài" nên coi như giới hạn khoảng 4' ~ 4' 30s là bị out nếu ko đua kịp (dù hoàn thành rồi cũng bị out)
Còn map "Hang Ngân Nguyệt" trong "Đua tài" thì mình đua đc. 12 lần và với các time khác nhau (nhanh nhất là 3'3s) và luôn bị văng ra ngoài ????

ҳ̸Ҳ̸ҳ Po Zelo ҳ̸Ҳ̸ҳ
16-05-12, 18:40
đúng là ko có thời gian giới hạn như Mod nói, nhưng do thời gian đếm ngược (khoảng 2') để chờ các cặp đấu loại của 32 thành viên trong "đua tài" nên coi như giới hạn khoảng 4' ~ 4' 30s là bị out nếu ko đua kịp (dù hoàn thành rồi cũng bị out)
Còn map "Hang Ngân Nguyệt" trong "Đua tài" thì mình đua đc. 12 lần và với các time khác nhau (nhanh nhất là 3'3s) và luôn bị văng ra ngoài ????
Mình chưa bao giờ gặp trường hợp này ,mình cũng đã hỏi một số người thì cũng không bị ^^

Để hỏi thêm ý kiến vài người nữa nếu thấy đúng thì mình sẽ Report lên trên để fix !

Thân

anhbikg
16-05-12, 19:21
chủ 2pic ơi bổ sung dùm chiếc xe A: Đứa con của jó vs :D

M544851271
16-05-12, 19:43
Mình chưa bao giờ gặp trường hợp này ,mình cũng đã hỏi một số người thì cũng không bị ^^

Để hỏi thêm ý kiến vài người nữa nếu thấy đúng thì mình sẽ Report lên trên để fix !

Thân

Cám ơn Mod đã phản hồi, hôm nay mình lại gặp map này với 1 ng` khác, ng` này hoàn thành đc. map "Hang Ngân Nguyệt" trong "Đua tài" trong 2'56s (mình ko về kịp) nhưng đúng là thấy ko bị kick ra khỏi room (tiếp tục vào vòng trong).
Có thể map này phải phóng qua đc. 2 đoạn bay tắt nhằm giảm thời gian đua xuống dưới 3' chăng???

ҳ̸Ҳ̸ҳ Po Zelo ҳ̸Ҳ̸ҳ
16-05-12, 22:01
Cám ơn Mod đã phản hồi, hôm nay mình lại gặp map này với 1 ng` khác, ng` này hoàn thành đc. map "Hang Ngân Nguyệt" trong "Đua tài" trong 2'56s (mình ko về kịp) nhưng đúng là thấy ko bị kick ra khỏi room (tiếp tục vào vòng trong).
Có thể map này phải phóng qua đc. 2 đoạn bay tắt nhằm giảm thời gian đua xuống dưới 3' chăng???
Nếu vậy thì chỉ do lag thôi ,việc có bay tắt hay không để giảm thời gian thì không liên quan gì đâu bạn :)

M544851271
18-05-12, 23:15
Nếu vậy thì chỉ do lag thôi ,việc có bay tắt hay không để giảm thời gian thì không liên quan gì đâu bạn :)

okie, thanks bạn, chắc là trùng hợp hiếm có liên tiếp chục vòng :D, hy vọng ZS có thể fix sao cho bị quá time chờ đợi của cả room thì game thủ chỉ bị kick ra khỏi map chứ ko bị kick hẳn ra ngoài (bị kick hẳn ra khỏi room đua tài)

M104139035
15-07-12, 17:27
cho hoi xe ran Bac vs Mú xe nao chay ngon hon
vs cho em hoi :xe A nao de mo nhat di ah

Ông Hoàng Đi Bụi
16-07-12, 08:41
cho hoi xe ran Bac vs Mú xe nao chay ngon hon
vs cho em hoi :xe A nao de mo nhat di ahVấn đề 1: 2 Loại xe này mình thấy ít người chạy
nếu chọn xe B thì nên chọn Big Q hoặc BumBleBee
Vấn đề 2: thì các xe A đều có xác xuất trúng thôi bạn chứ không có xe nào dễ mở ra nhất đâu :)

cowboy1809
16-07-12, 20:53
cho hoi xe ran Bac vs Mú xe nao chay ngon hon
vs cho em hoi :xe A nao de mo nhat di ah

Mus chạy ngon ko thua bum đâu , mình có 1 em đây , có 1 điều là e nó "bự con" hơn bum nên có thể sẽ gây cảm giác choáng đường cho bạn , vs lại cũng hơi nặng hơn bum ---> bám đường tốt hơn bum , mình thấy bão gió chạy cũng tốt lắm , nhỏ như Big Q . chạy nhanh như Bum . bám đường tốt , thế hệ xe sau này ra đa số đều ngon chứ hok phải thế hệ cũ như Bum vs BIg Q là tốt mãi đâu :) .

bakuruhot
17-07-12, 01:10
hk có thông số L3 àk ?_? (đủ 30 kt chưa zị)

M871983962
17-07-12, 22:47
cho em hỏi xe A ánh sáng và tia chớp xanh chiếc nào ngon hơn ạ

Bing1baby
18-07-12, 11:22
Xe Thiên Khải vs Renault xe nào hơn ?

Lee T can fly
19-07-12, 15:19
Thông số xe có hạn có xe có có xe không bạn à :)

CHo mình hỏi là xe K24 Bão Phong và Bum cái nào chạy tốt hơn v.??? :05:

SØS†HELP¨ME
20-07-12, 07:23
CHo mình hỏi là xe K24 Bão Phong và Bum cái nào chạy tốt hơn v.??? :05:

BUm thoi nhe

M635704425
20-07-12, 20:57
xe B : intelligent

Tốc độ trên đường thẳng : 216 km/h
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.528 S
Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.302S
Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1,6x1,7x1,3m
Trọng lượng (Kg) : 1234kg
Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
Độ bám đường (khi drift) : 2.75
Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
Lực Mini bost : 7404 N
Thời gian Mini bost : 0.625 S
Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
Lực bắn N20 (đội) : 7527.4 N
Thời gian N20 (đội) : 4.1S
Hệ số bơm khí N20 : 3.5

Lee T can fly
22-07-12, 22:31
mấy pro cho e hỏi: xe K24, Bão Phong và Bum e nên chọn xe nào? tại vì e thấy 3 chiếc đó kũng ngang ngang nhau nhg màk bão phong vs k24 thấy nó đẹp nên phân vân qá! mấy pro giúp e vs nhak! e tks nhiu!:010:

MONKEYxDxDƯƠNG
23-07-12, 00:00
Cho em hỏi. Chiếc Dạ Quỷ ngoài mắc tiền hơn Bum thì hơn Bum chỗ nào nữa ạ

kusotenchu
23-07-12, 07:53
lựa chọn cho bạn muốn đua Bum / Big Q bạn muốn đẹp mua xe gì tùy bạn.

Lee T can fly
23-07-12, 10:47
mấy pro` ơi cho e hỏi: bão phong, k24 vs bum e nên chọn xe nào? tại thý xe nào kũng ngon hết!

Ông Hoàng Đi Bụi
24-07-12, 09:18
mấy pro` ơi cho e hỏi: bão phong, k24 vs bum e nên chọn xe nào? tại thý xe nào kũng ngon hết!

Nên Chọn Bum nhé bạn :)

Lee T can fly
24-07-12, 22:31
cho mỳh hỏi là xe Dạ Quỹ là xe A hay là xe B v.? Và nếu cóa thì post dùm mỳh thông số vs clip lun nhak! tks nhiu!

MONKEYxDxDƯƠNG
25-07-12, 01:45
Dạ Quỹ xe B. Tăng tốc ko thua xe A. Nhưng có cái trơn + khó bẻ lái. TT. Đang tìm cách nâng máy đây

Lee T can fly
26-07-12, 11:29
cho mỳh hỏi kái thẻ zing tài năng dùng làm jì zạ??? :05:

│NetPro│Su
26-07-12, 12:27
Cho su thông số chiến xa nào ..

M673891261
28-07-12, 10:35
very tks cray nhar!!! mình dang chạy <strong>disert fox&nbsp;</strong>(<strong> sói xa mạc&nbsp;</strong><strong></strong>)^^. kon mình kung~ hk thua renault au nhj?<img src="http://img.zing.vn/diendan/fimg/emoticons/forum/1.gif" border="0" alt="" title="1" smilieid="237" class="inlineimg">

M20644799
04-08-12, 22:14
hay quá mà sao không có mấy xe mới zậy ta ?!!

robinsoncuxo
01-09-12, 18:01
ai cho em cái thông số xe A Ngân long với

Kaito Zed
03-09-12, 18:40
Làm sao để xem thông số xe được vậy các bác? (Hình như trên trang speed.qq.com mà bây giờ hk biết đường mà lần nữa rồi.... Mọi người ai biết thì chỉ lại giúp nhé, thanks :D

7Cgm1
04-09-12, 09:13
Làm sao để xem thông số xe được vậy các bác? (Hình như trên trang speed.qq.com mà bây giờ hk biết đường mà lần nữa rồi.... Mọi người ai biết thì chỉ lại giúp nhé, thanks :D
Bạn có thể xem ở đây (http://speed.qq.com/web201008/page/car.shtml). :)

彡ģø ¶_ﶃ€ ¥øür ¶_°×º«—
04-09-12, 10:04
mấy anh cho e thông số cực phong đi e thấy chạy được lắm mà ít ai chạy quá T.T hiu hiu

_TEEN_
04-09-12, 11:59
ai cho xin thông số xe ngân long nào ;)

«Šr丶Sầu¬VôTư艹»
06-09-12, 15:58
ánh sáng,ánh sáng ,ánh sáng đâu! Xe A ma 2 chang tháy âu cả là sao