PDA

Võ lâm Truyền kỳ : [Hưỡng dẫn] Tổng hợp về chức năng Tuần TraExtreMyst
04-12-11, 17:26
************************************************** ******

Yêu Cầu: Thành Chính đạt cấp độ 60.

Khi click vào Nhà Dân sẽ có:

http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa127.jpg
Giao diện nhà dân

Giao diện Tuần Tra
http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa130.jpg

1. Tuần tra gồm 3 phần: Khu Vực , Địa Điểm và Nhân Vật.
2. Nút Tạo mới khi click sẽ tốn 5000 Bạc và sẽ Ngẫu nhiên ra 1 Hình khác.
3. Mỗi Ngày có 4 lần Khôi phục lại (trở lại 4/4) lượt Tuần tra vào lúc: 8h30 , 12h30, 19h và 21h.
4. Tuần tra có thể nhận được: Bạc, Vàng, Tướng Khí. Và có thể gặp được Người Dân(NPC) trong Thành.


Tổng hợp các phần trong Tuần Tra
1. Khu Vực: Gồm 10 Nơi
http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa1.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa2.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa3.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa4.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa5.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa6.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa7.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa8.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa9.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa10.jpg

ExtreMyst
04-12-11, 17:32
2. Địa Điểm: Gồm 10 Nơi
http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa11.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa12.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa13.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa14.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa15.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa16.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa17.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa18.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa19.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa20.jpg

ExtreMyst
04-12-11, 17:33
3. Nhân Vật: Gồm 20 Nhân vật
http://ng9.upanh.com/b3.s3.d2/5b8a2013d9fa20786c9bd95c9f2665d1_39018169.acphunv. bmp (http://www.upanh.com/acphu_nv__upanh/v/bnsedmbkerb.htm)http://ng0.upanh.com/b3.s3.d1/88450f16a76ff2aa7ede417d4b8bec1b_39018170.anmaynv. bmp (http://www.upanh.com/anmay_nv__upanh/v/bns4cmbk7ru.htm)http://ng1.upanh.com/b4.s24.d1/a7da2e0c49a213c664081451826c19fd_39018171.bangducc ongnv.bmp (http://www.upanh.com/bangduccong_nv__upanh/v/5ns70m7k1re.htm)http://ng3.upanh.com/b1.s13.d5/d398bd40df348de76fd4d6703d450614_39018173.conbacnv .bmp (http://www.upanh.com/conbac_nv__upanh/v/ensedm8k6rh.htm)http://ng4.upanh.com/b5.s13.d3/7e0d956dae5ad8b6a0140d0af54f1a33_39018174.congchua nv.bmp (http://www.upanh.com/congchua_nv__upanh/v/fns3dm9k6rn.htm)http://ng5.upanh.com/b3.s24.d2/d8c9bb0c1ee364ad82cbc8ed149333a3_39018175.hoangthu angannv.bmp (http://www.upanh.com/hoangthuangan_nv__upanh/v/ens98mfkard.htm)http://ng6.upanh.com/b2.s24.d1/22d7650fe27b137f554ce5578e8037f8_39018176.manhcong uynv.bmp (http://www.upanh.com/manhconguy_nv__upanh/v/5ns4ambx5wf.htm)http://ng7.upanh.com/b1.s25.d2/fd663805e530c783eb4e7b13fdc61834_39018177.ngaithuy kinhnv.bmp (http://www.upanh.com/ngaithuykinh_nv__upanh/v/7ns65mex6wj.htm)http://ng8.upanh.com/b6.s25.d2/aa42e86f1104e8c9f4f9d9e1f1f6ce68_39018178.ngudannv .bmp (http://www.upanh.com/ngudan_nv__upanh/v/bns77mbx3wg.htm)http://ng9.upanh.com/b4.s13.d4/39c51f973700fbb13db12a8eb7d08962_39018179.nguyenvu nv.bmp (http://www.upanh.com/nguyenvu_nv__upanh/v/bnsf0mex5wy.htm)http://ng1.upanh.com/b4.s24.d1/ab8e37a69b6acf964794d4c3e0685628_39018181.nongdann v.bmp (http://www.upanh.com/nongdan_nv__upanh/v/6nsebm9xbwm.htm)

ExtreMyst
04-12-11, 17:34

[/url]http://ng2.upanh.com/b6.s13.d4/978d3eb7c67a7b7eae9c1f42c804dd32_39018182.sibinhnv .bmp (http://www.upanh.com/sibinh_nv__upanh/v/8ns0emexawk.htm)http://ng3.upanh.com/b5.s24.d1/564b424b532c72b090ca9e22b3348041_39018183.thachqua ngnguynv.bmp (http://www.upanh.com/thachquangnguy_nv__upanh/v/5ns03mdx3ws.htm)http://ng4.upanh.com/b5.s13.d3/31b6289e7523c784ad2ffbdeef48c3fc_39018184.thaiungn v.bmp (http://www.upanh.com/thaiung_nv__upanh/v/2ns5cm8k3cv.htm)http://ng6.upanh.com/b3.s3.d1/b334655653ebc427392c8fde2d37c4d4_39018186.thorennv .bmp (http://www.upanh.com/thoren_nv__upanh/v/0ns87m0k9ci.htm)http://ng7.upanh.com/b1.s24.d2/510f9c88b36d565d6a6f7c93f88b76c1_39018187.thosannv .bmp (http://www.upanh.com/thosan_nv__upanh/v/4nsc5mbk0ct.htm)http://ng9.upanh.com/b2.s13.d3/6f2828bbcc5d6a7f3943112b11e64bf9_39018189.thusinhn v.bmp (http://www.upanh.com/thusinh_nv__upanh/v/5ns95m0k9cc.htm)http://ng0.upanh.com/b4.s24.d2/2fafdcfafadd1ec387feac81c7ecaca6_39018190.tieuthuo ngnv.bmp (http://www.upanh.com/tieuthuong_nv__upanh/v/7ns8cmdx5wa.htm)http://ng1.upanh.com/b6.s25.d1/069806035d7f1d1553348e169035fbeb_39018191.tucannv. bmp (http://www.upanh.com/tucan_nv__upanh/v/0ns3cmcx5wp.htm)http://ng2.upanh.com/b5.s3.d1/25eadb1bb0497bfc0ee712560f80ba6d_39018192.ungduong nv.bmp (http://www.upanh.com/ungduong_nv__upanh/v/3ns2dm8k0cz.htm)

[Hướng dẫn] Toàn tập các Công Thức trong Tuần Tra.

http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790228

Cô Hồn Nha Trang
04-12-11, 18:36
3 cái ô như thế nào thì được lượng bạc nhiều nhất nhỉ

ExtreMyst
04-12-11, 19:26
3 cái ô như thế nào thì được lượng bạc nhiều nhất nhỉ

Thiên Thủy - Trạm Dịch - Công Chúa: Phần thưởng là Bạc = 1000*Đẳng cấp

Tham khảo thêm ở đây http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790228

linh24788
04-12-11, 21:56
hen xui thi may ra duoc than khi @@!

ExtreMyst
04-12-11, 22:26
hen xui thi may ra duoc than khi @@!

ko phải hên
Có công thức cả
xem ở đây : http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790228

Khổng Mjn
04-12-11, 22:44
bạn cũng ác vừa thôi ;) . 3 slot tuần tra được võ khí lục thỳ bạn che đi .quả này là muốn 1 mình bá đạo lôi đài ấy mà :15:

ExtreMyst
04-12-11, 22:46
bạn cũng ác vừa thôi ;) . 3 slot tuần tra được võ khí lục thỳ bạn che đi .quả này là muốn 1 mình bá đạo lôi đài ấy mà :15:

Mình có ghi Công Thức bên topic kia mà @@

noHana
05-12-11, 15:51
Còn mình click vào tuần tra thì hiện ra cái bảng đen thui ko có gì , bị lỗi Flash Player chăng ?

guozhang
19-12-11, 14:31
tuần tra giống như chơi pingo vậy nhỉ

abaabababababa
21-12-11, 13:12
lỗi NPC không nhìn thấy câu trả lời ai biết câu trả lời nằm chỗ chi tiết nào chỉ mình nhà . thanks nhìu

M167044834
22-12-11, 07:09
bạn nào hướng dẫn cách tuần tra với

vietcy3010
22-12-11, 10:34
có ai biết có bao nhiêu con NPC trong tuần tra không.

skyonline2
03-01-12, 22:53
http://nh7.upanh.com/b3.s3.d4/cf8d621d8208a6d267107e3b815329c7_39649337.4a7cc1de 527ad226chelseaclubameri.jpg (http://www.upanh.com/4a7cc1de_527ad226_chelsea_clubamerica10b_upanh/v/3nxf4gexayh.htm)
ủa mình tuần tra 1 hồi tự nhiên thằng điên này xuất hiện có bạn nào bik mỗi đáp án nó cho cái gì không :-/

Little Spirou
08-01-12, 10:12
uhm, mình cũng vậy, tuần tra ra được 1 thằng Bá Đạo, giờ nó đi lang thang trong thành nhìn vui lắm. :)

nhoxminh012
09-01-12, 15:43
làm sao tuần tra được NPC nhỉ ai chỉ mình với

colals
10-01-12, 21:47
Có công thức gặp NPC và cách trả lời câu hỏi ko bạn?

ythanh
12-01-12, 20:57
oh` bạ` nay hay day' . mik kun da~ thu? va` dc 100% :)

hmduan
16-01-12, 08:47
ma chi co tuong khi luc thoi ha?
ko co tk vang hay do ha?

†binhvuitanh†
19-01-12, 09:27
cái này phụ thuộc vào bạc là nhiều ;))
Sẻt mấy cái võ lực +21 rồi ghép ra 23
tiếp dần dần lên :))

M793475574
31-01-12, 01:36
cho minh cong thuc tuan tra ra npc uy danh dc ko?

tnnpco
06-03-12, 17:18
************************************************** ******

Yêu Cầu: Thành Chính đạt cấp độ 60.

Khi click vào Nhà Dân sẽ có:

http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa127.jpg
Giao diện nhà dân

Giao diện Tuần Tra
http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa130.jpg

1. Tuần tra gồm 3 phần: Khu Vực , Địa Điểm và Nhân Vật.
2. Nút Tạo mới khi click sẽ tốn 5000 Bạc và sẽ Ngẫu nhiên ra 1 Hình khác.
3. Mỗi Ngày có 4 lần Khôi phục lại (trở lại 4/4) lượt Tuần tra vào lúc: 8h30 , 12h30, 19h và 21h.
4. Tuần tra có thể nhận được: Bạc, Vàng, Tướng Khí. Và có thể gặp được Người Dân(NPC) trong Thành.


Tổng hợp các phần trong Tuần Tra
1. Khu Vực: Gồm 10 Nơi
http://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa1.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa2.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa3.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa4.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa5.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa6.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa7.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa8.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa9.jpghttp://img.zing.vn/ngoalong/images/data/Ngoa10.jpg

Help, sao thành chính đạt cấp 60 mà không khôi phục lại, mỗi ngày chỉ có 4 lần tuần tra; thứ 2 nữa là thành chính đạt cấp 60 mà không thấy MAP nào lớn hơn để tăng cấp thành chính, nhờ chỉ giáo, thanks nhiều.

lởm khởm
21-03-12, 12:18
hoàng cung- đình-công chúa
tương dương-vườn trà- công chúa
thiên thủy-trạm dịch- công chúa:12:
:12::12::12::12::12:

tun_k0ol
29-03-12, 21:37
AI bít công thức tuần tra để gặp mấy NPC đi đ:15:i,đi lại trong thành ko zậy :o
Chỉ mình zới

M521363283
07-05-12, 19:21
Thế muốn ra thương nhân đi trông thành có công thức không ban

M521363283
07-05-12, 19:22
Muốn có thương nhân đi trong thành có công thức không bạn

M332535032
17-05-12, 21:27
làm thế nào để có vũ khí lôi đaì ngon vậy , công thức chỉ cho ra vũ khí cùi thế kia mà

caonhan06
17-05-12, 22:15
Help, sao thành chính đạt cấp 60 mà không khôi phục lại, mỗi ngày chỉ có 4 lần tuần tra; thứ 2 nữa là thành chính đạt cấp 60 mà không thấy MAP nào lớn hơn để tăng cấp thành chính, nhờ chỉ giáo, thanks nhiều.
Số lần tuần tra sẽ khôi phục lại vào các thời gian: 8h30 sáng, 12h30 trưa, 7h và 9h tối

caonhan06
17-05-12, 22:17
làm thế nào để có vũ khí lôi đaì ngon vậy , công thức chỉ cho ra vũ khí cùi thế kia mà
Thiếu gì cách hả bạn? Báo danh 4 và 5 lần sẽ có tướng khí cấp 7,8 vào ghép dùng 2 cái giống nhau thế mà phang thôi, dần dần sẽ xịn dù hơi lâu.
Tuần tra ra tướng khí chỉ để đốt bạc cho vui chưa cũng ko ra nhiều tướng khí mạnh, fãi ép là chủ yếu!

M378763813
21-06-12, 09:57
mấy you cho mình hỏi khi đấu lôi đài xong có dc quà j ko mình thấy mỗi lần đánh xong là wa trời nguoi nhận dc quà

M130346983
03-07-12, 18:27
sao mình đi tuần tra ko dc vậy các huynh, vào dân cư ko co tuần tra. nó co yêu cấu lv cua dân cư ko cac huynh ! xin giup em

Vimpire_hoanglong
26-01-13, 09:22
Bạn còn thiếu Từ Can kìa....:):):05:

Cộng Rơm
06-07-13, 08:34
bạn ơi có cách nào tuần tra ra nhiều NPC không thế bạn