PDA

Võ lâm Truyền kỳ : [Tổng Hợp] Bách Khoa Toàn Thư - Tất Tần Tật Về Ngoạ LongThủ Lĩnh
05-12-11, 04:33
http://nj7.upanh.com/b4.s13.d3/8331d757a46ed26a7217d70dc9ac760d_42201307.123.jpg (http://www.upanh.com/123_upanh/v/6rb53w0u2zy.htm)


I. [Chung] -Tổng Hợp Các Bài Hướng Dẫn

1. Nhà Chính
A. Thu Thuế
1. [Hướng dẫn]Toàn tập về các câu hỏi thu thuể (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2797870)

2. Hệ thống câu hỏi khi thu thuế hoàn chỉnh (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2857184)
B. Uy Danh
1. Tổng Hợp Các Cách Kiếm Uy Danh (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2792739)

3. Danh sách các tướng chiêu theo uy danh nước [Thục] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2789638)

4. Các tướng chiêu được theo uy danh của nước [Ngô] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2788407)
2. Tháp Thí Luyện


2. [Hướng dẫn]Toàn tập về các tướng nhận được từ tháp thí luyện[NGỤY] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2799460)

3. [Hướng dẫn]Toàn tập về các tướng nhận được từ tháp thí luyện[THỤC] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2799472)

4. [Hướng dẫn]Toàn tập về các tướng nhận được từ tháp thí luyện[NGÔ] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2799483)
3. Thao Trường
1. Tổng Hợp binh chủng trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2787515)

2. Chia sẽ hệ thống kỹ năng (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2785919)

3. Hướng dẫn xem chỉ số tướng và ý nghĩa của việc chuyển sinh (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2789432)

4. Chi Tiết phần thưởng Hội Đàm cho AE tham khảo (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2787139)

5. [Hướng dẫn]Tổng hợp tất cả skill trong game ngọa long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2801970&highlight=)
4. Cửa Hiệu
1. Bí ẩn trang bị và vũ khí (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2786099)

2. [Hướng dẫn]Toàn tập về các vật phẩm nhận được từ ủy phái (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2797835)
5. Chợ ( các cách kiếm tiền )
1. Tổng hợp những cách kiếm tiền trong Ngoạ Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2788386)

2. Tổng hợp Chi tiết cách kiếm bạc trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2792882)

3. Hướng dẫn anh em kiếm 300k bạc từ đoạt tài (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2788810)

4. Vừa nâng cấp nhà chợ vừa buôn bán lúa (Dành cho người mới chơi) (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2791420)
6. Nhà Dân ( Tuần Tra )
1. Tổng hợp về chức năng Tuần Tra (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790139)

2. Toàn tập các Công Thức trong Tuần Tra
a. Công thức chung
b. Công thức lấy Tướng Khí (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790228)

3. [Thảo Luận] Vấn đề NPC Tuần Tra ! HOT ! (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2819200&highlight=)
*Bảng Tóm Tắt Tuần Tra ( đạt hiệu quả cao nhất mỗi lần tuần tra )

http://nj5.upanh.com/b5.s24.d1/6787cb0d90a41a18d395c46118c87998_42243915.tuantra. png (http://www.upanh.com/tuan_tra_upanh/v/brz7bw9f3up.htm)
7. Bang Hội
1. [HD] Công Thành Chiến - Chiến Đấu Vì Hưng-Vong của Bang Hội (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2818515)
8. Quốc Chiến
1. [Quốc Chiến] Cách Tính Phần Thưởng Hồn Tướng (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2879703&p=3810082000&viewfull=1#post3810082000)
9. Quốc Chính
10. Chiến Đấu ( Trận Pháp , Trang Bị thu được từ Phó Bản )
1. Ý Nghĩa Quân lệnh trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2786075)

2. Hệ Thống Chiến Trận trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2786080)

3. Hướng Dẫn Chơi kế sách và chiến pháp - Đánh AOE (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2789010)

4. Cách chuyển tướng thành tướng AoE - All of Enemy - đánh toàn bản đồ (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790267)

5. Một số đội hình tiêu biểu trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2791359)

61. [Hướng dẫn] Một chút kinh nghiệm khi chinh chiến (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2848798)

7. Các Cách Kiếm Đồ Ngon Cho Tướng Trong Giai Đoạn Khởi Sự (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2789889)

8. [Hướng Dẫn] Danh Sách Trang Bị Có Thể Nhận Được Khi Clear Map (Hoàng Cân => V.Thiệu) (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2794407)

9. [Hướng Dẫn] Danh Sách Trang Bị Có Thể Nhận Được Khi Clear Map (Lữ Bố => Đổng Trác) (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2812029)

10. [Hướng Dẫn] Dách Sách Các Tướng Có Thể Chiêu Mộ Khi Clear (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2795576&highlight=)
11. Khác


1. Chức năng VIP (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2792799)

2. Toàn tập về hệ thống nhiệm vụ trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2786083)

3. Tổng hợp những kinh nghiệm or câu hỏi khi mới chơi (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2786242)

4. Hệ Thống Chinh Phục Chư Hầu (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2786076)

5. Hướng đẫn chơi Ngọa Long trên IPAD hoặc IPHON(3S trở lên) (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2884627)


II. [Ngụy] - Tổng Hợp Các Bài Hướng Dẫn Về Nước Ngụy

1. Danh sách các tướng chiêu theo uy danh nước Ngụy (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2788870)

2. Hướng Đi thuần Pháp Công cho Ngụy (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790007)

3. [ Hướng Dẫn ]Tào Phi Và Skill "Công Tâm"- Một Hướng Đi Mới ... (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790570)

4. [Hướng dẫn]Toàn tập về các tướng nhận được từ tháp thí luyện[NGỤY] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2799460)

5. [Hướng Dẫn] Hướng đi cho Ngụy Quốc. (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2836252&highlight=)

6.

III. [Thục] - Tổng Hợp Các Bài Hướng Dẫn Về Nước Thục

1. Danh sách các tướng chiêu theo uy danh nước Thục (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2789638)

2. Hướng đi cho Thục với Liên Thành Nhất Kích (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2789805)

3. [Hướng dẫn]Toàn tập về các tướng nhận được từ tháp thí luyện[THỤC]

4. [Hướng dẫn] Toàn tập về phát triển Thục (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2799472)

5.

IV. [Ngô] - Tổng Hợp Các Bài Hướng Dẫn Về Nước Ngô

1. Các tướng chiêu được theo uy danh của nước Ngô (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2788407)

2. [Hướng dẫn]Toàn tập về các tướng nhận được từ tháp thí luyện[NGÔ] (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2799483)

3. Ngô- Cách sử dụng tướng hiệu quả nhất! (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2824219&p=3809826624&highlight=#post3809826624)

4.

V. Tổng Hợp Chiến Báo


1. Phó Bản: Biên Cương - Tây Khương -> Đổng Trác - Thái Sư (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2858253)

2. Chiến Báo Tháp Tầng 23 -41 cho AE tham khảo (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2860204)

3. [Ngô Quốc] Tổng Hợp Chiến Báo Vượt tháp từ tầng 35 đến 70 (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2885363)

4. [Ngụy Quốc] Chiến Báo Tháp Thí Luyện do AE sv Hỏa Long Đóng Góp !!!! Tầng 30 đến 90 (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2896817)

5. Chiến báo tầng tháp luyện 100+ (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2889617)

6.

VI. TOP Bài Hướng Dẫn Hay

Tuần I. 16 - 22/01/12

1. [Hướng dẫn] Các chĩ số của võ tướng và tính damage (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2847072) - của cryderman (http://diendan.zing.vn/vng/member.php?u=1201528)

2. Cách vượt Mê Đương đạt SSS (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2848276) - của gelid87 (http://diendan.zing.vn/vng/member.php?u=77016)

3. Câu hỏi khi thu thuế ( update ngày 31 - 01 -2012 ) (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2857184) - của Thừa Thiên Vũ (http://diendan.zing.vn/vng/member.php?u=4717344)

4.

* TỔNG HỢP CHUNG:


Vui lòng click vào từng bài để xem chi tiết.

Chiến lược dành cho tân thủ khi chơi “Ngọa Long” (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841417)

Ngọa Long chức võ tướng binh lực tấn công
(http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841416)

Kinh nghiệm đạt được đánh giá cấp độ S (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841413)

Kinh nghiệm vượt map sơ cấp (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841410)

Trải nghiệm 3 tháng có được những chiến lược (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841405)

22 kinh nghiệm cho tân thủ
(http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841404)

Hướng dẫn Tân thủ vượt map chọn tướng (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841401)

Một chút suy nghĩ về nhiệm vụ mỗi ngày (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841399)

Phân tích chi tiết cấp thành chính (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841394)

Việc liên quan đến võ tướng (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841406)

Bí mật nguồn gốc Võ tướng Ngọa Lâm (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841427)

Uy danh võ tướng nước Ngụy (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841426)

Chiến lược tấn công lưu phái toàn diện của Ngọa Long
(http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841425)

Ngọa Long- Tóm tắt Hội đàm tại quán rượu (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841423)

Phân tích chi tiết Trang bị Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841434)

Cách ủy phái đơn giản (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841435)

Hướng dẫn Hệ thống chuyển sinh võ tướng trong Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841448)

Giới thiệu binh chủng trong Ngọa Long
(http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841447)

Con đường trở thành quân đoàn trưởng. (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841446)

Chiến lược công thành 4 bản đồ đầu mà người mới nên biết (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841445)

Nhận trang bị (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841443)

Cảm nghĩ về Ngọa Long (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841438)

19 điều khuyến cáo của các tiền bối dành cho tân thủ (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841436)

Tướng thục quốc (http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841458)

Bản đồ ẩn bí mật
(http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2841454)_______________________________****______******______****Mini Event : Viết Bài Hay - Nhận Ngay Quà Tặng

http://img.zing.vn/eventgame/intro/ngoa-long/alpha3/images/iconh5.gif Giới Thiệu

Đây là 1 MiniEvent tại box Hướng Dẫn

Nhằm làm cho kho tàng tài liệu Hướng Dẫn của Ngọa Long ngày càng phong phú , nay BTC quyết định ra 1 MiniEvent về việc viết bài hướng dẫn , tạo cơ hội cho các bạn có tiêu chí phấn đấu để viết bài.

http://img.zing.vn/eventgame/intro/ngoa-long/alpha3/images/iconh5.gif Thời Gian

Ko giới hạn
Bắt đầu 16.01.12 -> đến khi đóng 2pic này ( chưa xác định thời gian)
Chỉ những bài được viết sau ngày 16.01.12(bao gồm cả 16.01) mới được tham gia Event

http://img.zing.vn/eventgame/intro/ngoa-long/alpha3/images/iconh5.gif Nội Dung

Các bạn tạo mới 1 Topic viết bài hướng dẫn ở bất kỳ đâu trong diển đàn Ngọa Long , Hướng dẫn những người mới , những bài chưa có Hướng Dẫn cụ thể, hướng dẫn cụ thể hướng đi cho các nước ...
Sau đó vào báo danh tại 2pic này theo mẫu :


Tên Nick:
Tên 2pic :
Link:

http://img.zing.vn/eventgame/intro/ngoa-long/alpha3/images/iconh5.gif Phần Thưởng

Các bạn gửi bài báo danh vào 2pic , BTC sẽ căn cứ vào chất lượng bài viết mà thưởng từ : 1 -> 100 lúa / 1 bài
Đến chủ nhật hằng tuần BTC sẽ xem xét bạn nào đạt được tổng số lúa nhiều nhất trong tuần để trao giải :
+ 100dv Cho những bạn có Số lúa nhận được từ 85 -> 100 Lúa ( Tối đa 3 giải ) vượt quá 3 giải thì ai gửi muộn được tính giải dưới
+ 50dv cho những bạn có số lúa nhận được từ 70 -> 85 Lúa ( tối đa 4 giải )

Những bài viết hay được đăng vào 2pic kèm tên tác giả :
http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2790589
Mọi thắc mắc về Event vui lòng Post tại 2pic trên , Ko post thắc mắc tại đây

http://img.zing.vn/eventgame/intro/ngoa-long/alpha3/images/iconh5.gif Lưu Ý :

+ bài tham gia tuần trước sẽ ko được tham gia vào tuần sau
+ Chỉ chấm số lúa do BTC tặng
+ Số lúa sẽ được cộng dồn từ tất cả bài viết trong tuần ( nếu tham gia nhiều bài thì cơ hội nhận giải càng cao )

* Cấm sao chép bài người khác
* Bài viết phải là bài xuất hiện lần đầu tiên trên diển đàn tính từ 16.01.2012
* Nghiêm Cấm Spam trong 2pic này dưới mọi hình thức

NnOcGa
06-12-11, 14:15
Bổ sung thêm cách hướng dẫn lấy tướng khí trong Tuần tra đi bạn ơi

babyfacedevil94
08-12-11, 18:44
mình cứ tìm mấy topic dạng này mãi ^^ ...

dorebinh29
11-12-11, 07:55
Server: Kim Long
  Tên nhân vật:Tây_cuồng
  Tiêu đề:[Hướng dẫn]Toàn tập về các câu hỏi thu thuể
  Liên kết bài viết :http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2797870

Server: Kim Long
  Tên nhân vật:Tây_cuồng
  Tiêu đề:[Hướng dẫn]Toàn tập về các vật phẩm nhận được từ ủy phái
Liên kết bài viết :http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2797835

Mr_Ken*
18-12-11, 13:06
cai' topic nay chak phai cap nhat thuong xuyen moi dc

That
18-12-11, 13:06
Tào Thực kĩ năng là phấn chấn thì nên trang bị gì cho nó vậy mọi người, nên cho nó núp sau hay làm bia đỡ đây >.<

beestar
18-12-11, 15:31
cho mình hỏi của mình cứ báo kiến trúc đầy thì mở rộng ntn

muasaobangbp
19-12-11, 13:11
Cho tớ hỏi màu vật phẩm nào là ngon trắng xanh vàng ...

Thủ Lĩnh
19-12-11, 13:29
trắng -> xanh nước biển -> xanh lá cây -> vàng -> đỏ -> Tím

legendS2
20-12-11, 13:54
mình chơi tam quốc thì 3 nước mỗi nước mạnh về 1 đường
ko bit ngọa long có giống vậy ko nhỉ

nguyen_nam190690
20-12-11, 19:38
Sao không up các tướng trong tháp thí luyrn65 luôn bạn ơi

---------- Post added at 07:38 PM ---------- Previous post was at 07:37 PM ----------

up các tướng trong tháp thí luyện đi bạn ơi

hoang1994
23-12-11, 13:09
cho em ỏi nếu đi theo phép thì đi theo nước nào ạ ????

M410788469
23-12-11, 14:15
Tháp Khí Luyện là cái zì? Ở đâu vậy

ZIZGaBeoZIZ
23-12-11, 20:07
hay quá, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Có gì add nick mình kết bạn : quoc_anh@ymail.com

fujivan
23-12-11, 20:55
Mình luyện đến cấp 60, muốn lên nữa thì như thế nào ? Không thấy thành nào cấp 80 hết ?

M454309543
24-12-11, 07:47
cho em hoi cách mặc đồ cho tướng với

BÁ ĐẠO NL
24-12-11, 17:18
có 1 số bài link chạy tốt nhưng hình bị lỗi rồi...

M528926588
25-12-11, 13:15
ai chỉ em làm sao để kỷ linh Liên thành mạnh...............ép món gì vậy .........tks nhìu

NightLessLP
25-12-11, 21:51
ai chỉ em làm sao để kỷ linh Liên thành mạnh...............ép món gì vậy .........tks nhìu
Skill liên thành thuộc dạng chiến pháp nên bạn add Ngựa để tăng dame skill nhé :D
p/S: Chủ thớt cho hỏi luôn về đồ dùng cho Tào Thực với :D

phamtran2009
26-12-11, 20:11
Sao mình up thành chính lên cấp 60 rồi mà chưa chuyển qua bản đồ 80 được vậy?
Có phải yêu cầu mình phải đánh xong map Công Tôn Toản không?
Các bạn chỉ giúp mình với!!!
:11: :11: :11: :11: :11: :11:

Thủ Lĩnh
26-12-11, 20:40
Bạn phải vượt qua Công Tôn Toản Giới Kiều mới qua dc map 8x

Tiểu Sư Phụ
26-12-11, 22:15
Mod Thủ Lĩnh giúp mình với.
Tại sao mình không thể post bài trên diễn đàn vậy, cũng không thể đổi tên được, tên chỉ hiện bằng M697759682, rồi bấm post bài hoặc đổi tên thì báo rằng:

"Tài khoản tại diễn đàn đã bị khóa:
No reason was specified.

Ngày hết hạn là: Không có
Click here to log out."

mặc dù mình đã tạo 1 nick mới đàng hoàng, nhưng vẫn không post bài hay đổi tên được, chỉ có thể comment trong topic của người khác thôi, mod Thủ Lĩnh giúp giùm mình câu này nha.
Thanks nhìu.

Thủ Lĩnh
26-12-11, 22:23
http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2672713

bạn có thể truy cập vào Link trên và làm theo Hướng Dẫn

tmzzztuyet
27-12-11, 12:29
cho tớ hỏi bài "các tướng có được khi clear map" hồi lúc ở mục chú ý, giờ chuyển đi đâu rồi mà sao trong danh sách trong đây cũng ko có, hix muốn tìm giờ phải đào mộ à :((

TheBeastpro
27-12-11, 13:20
chủ thớt cho hỏi cách kiếm đồ tím ( đặc biệt là vũ khí tím và áo giáp tím) mình thấy nhiều người có mà ko biết kiếm đâu ra :13:

linhprotml
27-12-11, 21:36
xin các pro chỉ mình đôi điều thắc mắc vs:): mình có con tao phi skill la công tâm- kế sách thì buil đồ vs binh chủng loại j là hợp li'...nên dùng quân có pháp công mạnh hay chiến công or mưu công mạnh......:07:thực sự mình ko hỉu lắm về mối quan hệ giữa các chỉ số ( c.huy , võ , trí) vs (pháp công, chiến công, mưu công) vs ( kế sách, chiến pháp).............................mình ngu lắm, mong các bác giúp đỡ:15:thank...:)

M437385719
28-12-11, 20:02
CHo ít thông tin về tháp thí luyện đi ạ :X :X

hoa0512
29-12-11, 00:39
bên thảo luận xóa mất phần các tướng có thể chiêu mộ khi clear map rồi . Mod up giúp với .

man30011988
29-12-11, 09:26
cho mình hỏi chế độ trùng tu như thế nào dậy

demondvn
29-12-11, 12:13
Thủ Lĩnh cho biết thêm vỀ chu kì Quay của "Chợ " đc k ?

- Khi nAo` thì Lúa rẻ Nhất
- Khi nào thì Lúa mắc nhất

tks add nhuj` ^^

M514699443
29-12-11, 15:29
làm sao lên lv 80 vậy. mình đang lv 60 nhưng ko tăng cấp dc nữa

ZoThanhLongoZ
30-12-11, 10:26
Pác chủ thớt làm 1 bài hướng dẫn về Lôi đài đi,e cũng như một số bạn cũng còn bỡ ngỡ...
Mọi người vào cùng thảo luận về Lôi đài để các newbie như e bít được một cách chi tiết về chọn tướng cũng như xài pháp khí..
Thay mặt các anh em có cùng câu hỏi cám ơn bác trước..

M515581417
30-12-11, 19:10
bạn ơi chỉ mih` len lv 21 vs. Nâng cấp nha` lên 20 hết oy` muk` k nâng cấp lên 21 dc j` hết. Hix

akai0322
31-12-11, 00:04
chuyen? thanh` di ban:D(mod thong cam cai' vietkey bi khin`^^)

M52798101
31-12-11, 04:19
mọi người cho hỏi chức năng trùng tu là thế nào cách sử dụng

LALA HANSHO
31-12-11, 12:53
cho mình hỏi muốn chuyển thành thì phải làm ntn ?

M711280476
04-01-12, 10:32
có thể nói rõ hơn về chức năng Tuần Tra ko bạn - đọc đi đọc lại mà vẫn k hiểu j cả - tạo mới thì có khi xuất hiện Npc đi lòng vòng trong thành - kích vào đó trả lời . cái đó là phần thưởng rồi đấy à :(
hay là còn nhận phần thưởng của 3 cái Nhân Vật - Địa ĐIểm - Khu Vực theo công thức như bên kia nữa
xin giúp mình vấn đề này

CS2H
04-01-12, 11:42
Điều kiện để chuyển sang thành có lv cao nhất là 100
là gì vậy các bro
đang ở cấp 80

katsuragi
04-01-12, 15:47
vấn đề chuyển sinh tướng
như mọi người đã biết, cs tướng để có chỉ số cao. vấn đề ở đây là: chẳng may canh không được lv tướng thì lúc cs có bị ảnh hưởng gì không?
vd: cs lần 1 lv60, hok có j xảy ra hết. cs lần2 lv65, rủi mình train lố lên 66 mới cs thì có bị j hok???

NDKXungBa
05-01-12, 14:25
Anh hướng dẫn thêm về cách kiếm quân lênh được ko ạ.

Mít Tơ Liêm
05-01-12, 21:03
mình có 5 tướng là văn phượng khanh. gián ưng. cao thuận trương yên bùi nguyên thiệu. chỉ giùm mình nên cho lính nào cho các tướng. nên dùng tướng nào và ko nên dùng tướng nào. có nên chiêu mộ triệu thống hay ko. nêu chiêu mộ thì dùng lính nào và mình phải xa thải tướng nào. ai giúp mình cái.

Kentlazy
08-01-12, 12:32
Cách giao thương giữa các nước ntn vậy các bác? Chỉ dùm e vs e mới chơi

M465520456
08-01-12, 20:42
Con Trần Đăng có skill Nhục Mạ, mình thấy khi đánh thì nó làm giảm quân địch (đánh all), nhưng ko thấy giảm sĩ khí. THay sách ngon hơn thì số quân giảm rõ rệt hơn. Như vậy là giảm sĩ khí là random à ?

haitacnl
08-01-12, 20:50
them link cac cap bac UD voi cac tuong trong ngoalong nua

M415160549
11-01-12, 19:27
trắng -> xanh nước biển -> xanh lá cây -> vàng -> đỏ -> Tím
sau tím là nâu bạn ơi......xem lại đi. clear hết map Đổng Trác - Thái Sư Loạn Thế đi

M629947039
12-01-12, 10:58
cho tôi hỏi 3 dòng Kiến trúc.
2 dòng đếm số
dòng cuối có chữ Kiến Trúc mở màu vàng để làm gì ?

M599982038
12-01-12, 18:26
cho tôi hỏi 3 dòng Kiến trúc.
2 dòng đếm số
dòng cuối có chữ Kiến Trúc mở màu vàng để làm gì ?

Bạn mới chơi à? Dòng cuối bạn bấm chữ mở rồi dùng vàng để có thêm 1 cái kiến trúc xây nhà .

Decimo
13-01-12, 00:19
nguyên cái list tổng hợp chung toàn bài google dịch ko đọc chả hiểu được bao nhiu =))

M612706652
13-01-12, 01:06
Mình đang ở cấp 4x nhưng hiện tại quá ít bạc, có cách nào kiếm bạc ko vậy??? :-?

M510442112
14-01-12, 17:22
http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12001417175330753
xem link tham khao

M659477196
15-01-12, 10:18
cho mình hỏi Cao Thuận thì đánh map nào mới chiêu đc?

Tên Hiện Thị Mới
15-01-12, 16:56
cho mình hỏi Cao Thuận thì đánh map nào mới chiêu đc?
Đổng trác hổ lao :) 30 char

M492137155
16-01-12, 02:21
chức năng đúc sài làm sao nhỉ!!!! nó chỉ đúc đồ có op sẳn thôi hả

tieudekluudanh
17-01-12, 06:24
mình xếp theo thứ tự: độ trưởng thành, chức tướng, loại quân
72-CấmQuân-bộ+thương
64-HùngBinh-bộ+kỵ
62-TiênPhong-thương+kỵ
60-ThốngLĩnh-bộ+cung
-NguyênSoái-thương+cung
56-QuânSư-bộ+văn
52-ChiếnTướng-kỵ+cung
50-MưuThần-thương+văn
-KỳBinh-kỵ+văn
48-TríTướng-cung+văn
theo mình, đội hình xe nên đi thống lĩnh + nguyên soái là good nhất >:)
note: cho những ai chưa biết, độ trưởng thành là số lính + thêm mỗi lần tướng up level ==> chuyển sinh càng nhiều lính càng nhiều

MGCsky
18-01-12, 14:18
cho mình hỏi cách cống hiến quân đoàn với :) cám ơn :)

M670151074
18-01-12, 15:59
tui mới chơi nên bi giờ thành đạt cấp 60 rồi mà ko biết chuyển thành đi đâu để lên cấp mà chuyển sinh đây giúp tui với

Quaza89
18-01-12, 19:12
cho hỏi tướng nào có skill đồng tường vậy?

Mr_My8x
19-01-12, 00:43
cho hỏi tháp thí luyện nằm ở đâu???hic mới vào chơi chẳng hiểu nhiều...cấp 60 rồi mà yếu quá:(

kecodonlacloivedem
21-01-12, 22:18
cho hỏi cái , lv110 muốn lên lv120 thì clear map nào ?
vì qua Hàn Huyền có 2 map song song là Xich Bích và Tư Mã Ý .
đang đợi câu trả lời vì rất gấp

baoi
22-01-12, 06:09
tmy >>>> bien cuong tây khuơng 120

o0KjngOfDragon0o
24-01-12, 20:18
Điều kiện để chuyển sang thành có lv cao nhất là 100
là gì vậy các bro
đang ở cấp 80
èo cứ đi mà farm phó bản mình 60 mà cũng có thể wa đc 100 rồi nek

o0KjngOfDragon0o
24-01-12, 20:23
http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=1200241713132818
http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=1200232047084649
http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12002416505431644
show vài cái chiến báo ae góp ý mình mới chơi đc 4 ngày

SkyLCXin
29-01-12, 11:45
_bao lâu thì có 1 Lệnh thế ?
_mình có đứa bạn chơi TQTK nó bảo thường thì mỗi quốc gia thiên về 1 đường (đánh thường, chiến pháp, mưu), vậy ở Ngoạ Long Nguỵ, Thục, Ngô mỗi nước chuyên về đường nào ?
_đánh QĐ thì chênh lệch bao nhiêu cấp sẽ bị giảm chiến công nhận đc ?
_dường như quan văn khi đánh thường thì dam vẫn đc tính dựa theo vũ khí phải không ? có những chủng loại lính không thuộc quan văn nhưng lại có công mưu cao ?
_mình có tướng có kế trị liệu, nếu mình dùng lính cung thì có sử dụng đc kế trị liệu không ? nếu những kế giúp tăng lôi và hoả dùng với lính thường không phải là quan văn thì có vấn đề gì không ?

M450649891
29-01-12, 13:37
trắng -> xanh nước biển -> xanh lá cây -> vàng -> đỏ -> Tím
thiếu ùi còn đồ cam nữa chi mod mà hk bek đến đồ cam này àk

M687083716
29-01-12, 14:20
cho mình hỏi một số điều thế này:
1) các skill thuộc về kế sách với các skill thuộc về chiến pháp thì skill nào mạnh hơn nếu cùng xét về tác dụng của skill. Ví dụ như skill Lãng Đào ( kế sách) và skill Đạp phá (chiến pháp), 2 skill này cùng đánh địch theo hàng dọc.Tất nhiên các tướng mặc cùng 1 set đồ
2) có skill như Đạp phá và Xuyên dương đều là thuộc chiến pháp và cũng tấn công mục tiêu trên 1 hàng dọc nhưng skill nào deal dam mạnh hơn???

M405688419
29-01-12, 20:48
ngang nhau bạn à, tại bạn thấy người ta ít tăng mưu phòng nên tưởng mưu mạnh hơn nhưng thực ra là bằng nhau cả

Thiên Thiên Vũ
30-01-12, 16:13
- 30 phút sẽ có một quân lệnh
- ở bên TQTK thì mỗi nước có một thế mạnh riêng ( ngô: mưu, ngụy: phép, thục: xe ). Còn ở Ngọa Long thì không có khái niệm đó, chỉ có hai hướng đi cho bạn chọn: chơi phép hoặc chơi mưu.
- Tất cả các tướng khi chưa sử dụng skill thì điều đánh thường: nó phụ thuộc và chỉ số của tướng và đồ đạc bạn mang trên người tướng đó.
- Mỗi loại tướng sẽ có một skill riêng ( để skill này hoạt động được thì sĩ khí phải >= 100 ) cho dùng bạn sử dụng binh chuẩn nào đi nữa. Mỗi loại binh chuẩn sẽ có một thế mạnh riêng.

あくまのQ
31-01-12, 18:11
thiếu ùi còn đồ cam nữa chi mod mà hk bek đến đồ cam này àk

Lúc mod comment chưa xuất hiện đồ cam bạn ạ :|

Thiên Thiên Vũ
31-01-12, 22:20
Hệ thống câu hỏi khi thu thuế hoàn chỉnh
Link: http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2857184

M644969020
04-02-12, 11:59
bạn đợi lúa xuống thấp nhất khoảng 0.47 hay 0.53 j` đó rồi mua vào sau đó chờ cho giá lúa lên khoảng 1.8 hay 1.9 thì đem bán !!!!!! đảm bảo lời to

TìmMộtLốiĐi
07-02-12, 10:21
AE nào có thông tin về tướng Trần Lâm cho mình xin với! thank's

CafeSuaNhieu
09-02-12, 20:24
AE cho hỏi tháp thí luyện nằm ở đâu ??? làm sao để tham gia ??? mình mới chơi , tìm hoài ko thấy thông tin j về ThápThí Luyện cả .

Thủ Lĩnh
10-02-12, 05:25
AE cho hỏi tháp thí luyện nằm ở đâu ??? làm sao để tham gia ??? mình mới chơi , tìm hoài ko thấy thông tin j về ThápThí Luyện cả .

Tháp Thí Luyện cấp 75 ( thành chủ cấp 75) có nhé bạn

http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2821407

bachhai12345
10-02-12, 21:54
có ai biết công dụng của mấy cái quan ấn ko.chỉ em voi

M884634261
12-02-12, 11:24
tháp thí luyện là cái nhà nào vậy???

GCL
13-02-12, 09:52
Em Muốn Làm 1 Đội Hình Mưu Bên Thục Thì Phải Làm Thế Nào ? Gồm Những Tướng Nào Ạ !!!!!!!!!!11111

M712069329
15-02-12, 20:17
mod ơi post thêm cái thành tựu của mấy cái phó bản đc ko. h ko bjk là up cấp cày thành tựu kiếm đồ hay ép cấp phái đồ đây nữa :13:

naqsep15th
17-02-12, 16:01
trắng -> xanh nước biển -> xanh lá cây -> vàng -> đỏ -> Tím ->Cam

ghen ăn tức ở
18-02-12, 03:25
[Quốc Chiến] Cách Tính Phần Thưởng Hồn Tướng.
http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2879703&p=3810082000&viewfull=1#post3810082000

microlabon
18-02-12, 19:39
Cho mình hỏi sao xe dame to quá thể thế? trong khi mấy con mưu công cao (cùng cấp B) mà nó dame nhỏ hơn hẳn.

Nala
19-02-12, 12:53
Òa òa U ơi mình đọc xong vẫn chưa biết cách lên lv 41 :(( Ai Hướng dẫn mìn chút đc k ạ :"> TKs all :">

OanhHungCuongLong
20-02-12, 20:52
http://diendan.zing.vn/vng/showthread.php?t=2884627 cho thêm cái nay vào nữa ông ơi

M966108195
22-02-12, 11:08
tình hình là cao thủ nào biết cách thu phục đệ tử để tham gia event sư đồ ngọa long xin chỉ giáo

M323396989
24-02-12, 09:40
sao ko ai up hướng đi cho Ngô nhỉ

Tát Vỡ Mồm H
25-02-12, 15:03
Bài viết rất hay và bổ ích. Cám ơn chủ topic

Quaza89
28-02-12, 09:07
để cái kiểu này có xem được đâu, biết thì làm không thì thôi đi cha.

ubbno0
28-02-12, 09:46
mod ơi link thu gọn die hết rùi, em mở ra ko được nữa, mod fix lại đi

M481454482
28-02-12, 10:17
mình mún hỏi 1 chút về vấn đề đúc đồ trong game .k hỉu đúc đồ thỳ đc j` và mất j` .mong mod sớm có câu tloi cho mình

CôngTônVở
28-02-12, 18:58
Gom lại vậy Firefox không thấy, mod xem lại dùm, để bt như mọi khi dễ thấy hơn

M988361465
28-02-12, 19:32
Em đã chiêu mộ đc 6 tướng nhưng ko có trận pháp nào cho cả 6 tướng tham chiến mà chỉ đc tối đa 5 tướng là sao
lv 65

M616916880
29-02-12, 12:39
ai biết làm sao để võ lục của tướng mạnh lên ko. đi lôi đài mà yếu quá, hic...

M703053529
29-02-12, 15:46
sao không bấm vào xem được vậy làm kiểu này chán quá !!!

CapTuHam
29-02-12, 16:56
em 6x cóa truơng giác mọi nguời cho em 1 cái đội hình 6x gồm các tuớng : Viêm Thuật TRuơng Giác Kỉ Linh Giản Ung Tôn Càn Lưu Biểu nên bỏ con nào giữ con nào đây UD 100k

M625510381
01-03-12, 00:04
Cho minh hoi lam sao de co the post vu~ khi cua minh len cho moi nguoi cung sever xem ???

CapTuHam
01-03-12, 09:44
cấn Ctrl rồi chỉ chuột trái vào trang bị mình cần post thế là xong

CôngTônVở
02-03-12, 10:17
Mod sao không tiếp thu ý kiến nhỉ, gom lại kiểu này không đọc được mà cứ để hoài

chickenboy1005
04-03-12, 12:53
Hi.. Mình có 5 tướng là Trương Vân, Trương Hoành, Đổng Thừa, Cao Thuận và Trương Yên. Xin cho mình hỏi nên dùng chiến thuật nào thích hợp, sử dụng loại binh sĩ nào để tận dụng các skill cho tốt... Mình hơi gà nên mong hướng dẫn giùm.. Xin mod trả lời giúp..Thank you

M92895938
06-03-12, 09:00
híc mod để link như cũ đi, hay làm sao chứ cứ ko đọc được như thế này thì làm sao? Lúc nào em zô bấm cũng ko được hết, mod xem lại đi, anh em cũng góp ý rất nhiều mà

M802139148
07-03-12, 13:05
bạn oi cho mình hỏi cấp 40 có đồ màu đỏ hoạc màu tím ko nếu có thì làm cách nào để có bạn ơi

M8956053100
08-03-12, 14:53
cho mình hỏi làm sao chiêu mộ được 5 tướng thế ?

kiemtontlbb
11-03-12, 09:14
cho em hỏi tai sao kho đầy mà bán đồ thì nó bảo vượt hạn ngân khố nên không bán được. làm cách nào hạ mức hoặc tăng ngân khó vậy? thanks

chienbinhthu13
13-03-12, 12:41
cho em hỏi tai sao kho đầy mà bán đồ thì nó bảo vượt hạn ngân khố nên không bán được. làm cách nào hạ mức hoặc tăng ngân khó vậy? thanks
nâng cấp quốc khố hoặc là cường hóa đồ lên hay làm bất cứ cái gì làm giảm bạc đi: phái,..

Tư Mã VoVa
13-03-12, 20:10
Mọi ng nghĩ sao về con Trần Lâm với skill Nhục Mạ????
Xài 2 con Nhục Mạ để tăng % thắng à???

AQ90
14-03-12, 13:09
theo mình 1 con nhục mạ là đủ,sau con chuyển chức 4 nữa nên cày 1 con thôi

lucthanbatnhan
15-03-12, 16:51
con điền phong skill có ngon kg các bạn

hoai bao
16-03-12, 08:43
con điền phong skill có ngon kg các bạn

ngon đó có cứ dùng ko thừa đâu :D

Nguyễn Ngọc Quyết
18-03-12, 16:59
trắng -> xanh nước biển -> xanh lá cây -> vàng -> đỏ -> Tím

trắng - xanh - xanh lá cây - vàng - đỏ - tím - cam ;)

Cửu Thiên Long
18-03-12, 19:44
Tên Nick:Cửu Thiên Long
Tên 2pic :[Hướng Dẫn] Tổng hợp tất cả vật phẩm rơi ra từ NPC !
Link:http://diendan.zing.vn/showthread.php?t=2935774

bùi duy công
19-03-12, 11:17
ai cho hỏi sao em 10k uy danh rùi mà có 1 thằng tướng chiêu theo uy danh vậy. nhanh dùm em nha

Đường Thiên Phong
20-03-12, 22:35
40 dag oanh Mã Đăng-Tây Khương ;))

M225469438
20-03-12, 23:01
Mấy bạn nói về các đeo ấn cho tướng; cho các trận; cho các loại quân đi bạn

M151079283
26-03-12, 14:43
Bạn ơi... chịu khó tổng hợp thêm cái "Các loại binh chủng trong Ngọa Long Câp1-2-3-4" hôm bửa đọc được một lần trong diễn đàn giờ tìm hoài không thấy...
Thanks bạn

M815096274
30-03-12, 23:38
ai có code tháng 4 cho mình với

M602448519
31-03-12, 22:41
Mod ơi!
Mod có thể bổ sung,các trang bị có thể nhận được khi làm thành tựu ko.Vì rất cần sao này dùng ngọc để đổi đồ nữa,

M933182377
02-04-12, 09:23
la phai thoi gian kien truc no hoi phuc lai ! nhin thoi gian o ben trai man hinh do!!!

Tbk_tiểubảo
02-04-12, 22:39
Cho em hỏi về Lữ Mông, đánh skill Ngự giáp có nên xài không ? úp đồ gì và binh chủng gì ?

lamnhin
03-04-12, 09:49
chiêu Địa Liệp thì dùng tướng gì vậy bạn để cho dame cao??????????????

lamnhin
06-04-12, 16:48
cho mình hỏi cái nhiệm vụ mở rộng thành thì làm như thế nào????????????????

M370995884
06-04-12, 18:02
cho hõi khọng thuật đánh theo dame vũ khí à

MilkyWay3193
07-04-12, 15:30
xin hỏi xem số võ tướng ở đâu?

MilkyWay3193
07-04-12, 17:54
xem số võ tướng thì xem ở đâu vậy?

mr14k81096
07-04-12, 19:06
1 tháng trời đi săn giáp đỏ không đươc cái nào ********* thèm chơi nứa

Út Lúa
09-04-12, 16:19
thank ! bài viết này rất hay....!

GoodluckCharlie
16-04-12, 19:13
Thank U SM, newbie cần bài này :D

ThanhLuan1312
19-04-12, 12:27
bài viết rất hay thank bạn nhiều nha :)

linkinpark890
22-04-12, 13:31
mấy bạn cho mình biết cái yêu cầu đề có tướng kill Hổ Khiếu ( vd như : Trương Bảo ...) là j không ? sao mình câp 80 cày hoài mà vẫn không có tướng đó @@ hix ?????????

lamnhin
24-04-12, 20:45
cổng thành từ lv 80 lên 100 bao giờ mở vậy ban? lúc nào vào cũng thấy đóng, ko sao dời thành được.

linhhonhoa
30-04-12, 16:32
bạn ơi, Hạ Hầu Đôn thì nên chơi đội hình như thế nào vậy!

Deustch
04-05-12, 07:32
cấp 60 muốn dời thành đến cấp cao hơn ntn vậy????

emon1990
04-05-12, 17:51
cho hỏi tại sao mình bán đồ khi bấm vào nút bán và nhấn ok thì đồ lại ko biến mất mà cứ hiện trơ trơ ra vậy

doanlang1304
04-05-12, 18:43
Bạn phải hạ đồ xuống lv1 mới bán được.

emon1990
04-05-12, 19:46
đồ này là những đồ mình lỡ mua trong shop ý đâu có cường hóa đâu.Thế mà lúc bán nó hỏi có muốn bán ko mình bấm "Xác nhận" xong thì đồ vẫn còn ở đó ko mất làm mình chật kho lun.

lamnhin
07-05-12, 13:07
đồ này là những đồ mình lỡ mua trong shop ý đâu có cường hóa đâu.Thế mà lúc bán nó hỏi có muốn bán ko mình bấm "Xác nhận" xong thì đồ vẫn còn ở đó ko mất làm mình chật kho lun.
có thể là do quá giới hạn ngân khố

wingstar911
07-05-12, 15:20
thanks chủ thớt nhé. Bài viết quá chi tiết :D

Huyhaohiep
07-05-12, 16:49
cấp mấy mới có hải cảng vậy mọi người ??

M51098027
07-05-12, 17:05
Cho mình hỏi vượt qua 40 tầng thí luyện là ở đâu thế

M180331783
07-05-12, 22:57
Máy Pro Cho Mình Hỏi Lữ Mông thì Trùng Tu ra Con Gì Thì Mạnh zạ w lại ép CH đồ như thế nào chỉ giúp mình w Thank Các Pro !!!!!!

AA12
08-05-12, 18:28
Lv 75 Thành chính là thấy ........................ 30 char nềy

BkH_Prime
10-05-12, 14:09
bạn up cho mình xin mấy cái link cb từ 12=>15 với . mấy cái kia die hết rồi thanks bạn nha

loveyouforever509
11-05-12, 22:46
Mấy bác cho em hỏi làm sao để cái đống bạc trong kho nó hết đi bây giờ. Gấp đến 6-7 lần dung lượng kho, đã làm đủ mọi cách để tiêu bạc mà ko hết. Item thì 1 đống trong kho đồ, toàn đồ cùi mà nó ko cho bán đi. Nhận đc mấy cái item sịn thì ko lấy đc vì full kho đồ. Bực hết cả mình >"<

M895181356
12-05-12, 09:09
chắc bạn đang còn lever thấp mới có chuyện thừa bạc như vậy. Bạn xem trang bị nào cùi lv thấp thì bán đi sau khi kho đã hết full, tích cực cường hóa đồ, nâng cấp nhà Ngân khố thì sẽ nhanh hết full bạc thui.

Nhoc-kissz
13-05-12, 19:56
Tướng Điêu Thuyền chiêu ở map nào vậy mấy pro http://s21.idngoalong.zing.vn?bid=1204131948579614

AA12
14-05-12, 10:23
Tướng Điêu Thuyền chiêu ở map nào vậy mấy pro http://s21.idngoalong.zing.vn?bid=1204131948579614
lữ bố từ châu ( 30 char.........................................)

M700308991
14-05-12, 20:56
chỉ mình cách nâng thành len 61 đi? Mình đang 60 ko biét cách nâng len 61! cám ơn trước!

DânBáchPhongs
20-05-12, 08:41
cho hỏi hổ khiêu tiễn vũ thì đồ gì để tăng dame

M70087217
22-05-12, 00:56
cho hỏi hổ khiêu tiễn vũ thì đồ gì để tăng dame
Bạn tăng cường hóa ngựa vs vũ khí! đồ tím càng tốt

M105100020
22-05-12, 22:19
Có ai biết đồ cam thành tựu và vượt 100% map từ Đổng trác đi đến Hán thất và Đinh nguyên kô? Mình muốn biết để tính toán đổi đồ cho khỏi bị dư. Ai biết nói dùm cảm ơn nhiều.

ABC666
23-05-12, 01:15
Có ai biết đồ cam thành tựu và vượt 100% map từ Đổng trác đi đến Hán thất và Đinh nguyên kô? Mình muốn biết để tính toán đổi đồ cho khỏi bị dư. Ai biết nói dùm cảm ơn nhiều.
Có 1 một bạn trong đoàn cho mình biết. thành tựu Đổng Trác Thái Sư là Ngựa Cam :D Vì vậy bạn không phải lo về ngựa.

DoctWho
23-05-12, 09:09
Cho hỏi là chiếm thuộc địa thì mình được gì
mình chiếm 2 thằng thuộc địa cả tuần rồi mà chưa được đồng bạc nào cả
và nếu mình bị chiếm làm thuộc địa thì có thể " giải phóng dân tộc " được không

diepnhi
23-05-12, 12:42
Cho hỏi là chiếm thuộc địa thì mình được gì
mình chiếm 2 thằng thuộc địa cả tuần rồi mà chưa được đồng bạc nào cả
và nếu mình bị chiếm làm thuộc địa thì có thể " giải phóng dân tộc " được không

bạn sẽ dc bạc nếu thuộc địa của bạn thu bạc.
nếu bạn bị chinh phục thì tìm người chinh phục bạn đánh lại, đánh thắng thì tự do thôi.
(còn cách nũa để tự do,đó là chuyển thành)

DoctWho
27-05-12, 21:33
cho hỏi:
1. hai skill trị liệu và tử sanh thì cái nào hồi máu nhiều hơn
2. trong khoa kỹ trận pháp, mình thấy mấy cái trận pháp có gạch nối giữa 2 vị trí xếp tướng. Gạch nối đấy có tăng cường gì không

lamnhin
29-05-12, 13:19
cho mình hỏi điều kiện để lên lv 120 là gì??????????????

Lôi Cát
29-05-12, 15:34
cho mình hỏi điều kiện để lên lv 120 là gì??????????????

Tiêu diệt Mê Đương ở map Biên Cương :)

longzentct
29-05-12, 17:05
cho hỏi:
1. hai skill trị liệu và tử sanh thì cái nào hồi máu nhiều hơn
2. trong khoa kỹ trận pháp, mình thấy mấy cái trận pháp có gạch nối giữa 2 vị trí xếp tướng. Gạch nối đấy có tăng cường gì không

1 skill trị liệu là tăng cho toàn quân. còn tử sanh chỉ cho bản thân của tướng thui
2 không liên quan gì nhau hết, đội hình mạnh hay không là do trận, tướng , binh chủng và ấn,( còn về đồ của các tứớng thì tự tìm hiểu nhé).

Bạch Phong Phong
30-05-12, 20:46
sao không có chiến báo TTL 1 ==> 20 ta để cho anh em gà mà tham khảo:09:

M489870635
31-05-12, 12:26
Mọi người cho hỏi: Làm cách nào để có ngựa và sách tím 95 vậy?

M239478654
31-05-12, 18:32
Ngua Tim 95 thi co the lam thanh tuu map TU MA Y. Sach 95 thi lam Thanh tuu map Thuc Dinh Quan Son. Neu ko thi phai pha'i ra.

M828431868
31-05-12, 22:38
cho hỏi Hồn Tướng là gì thế???

DoctWho
01-06-12, 21:02
Cho hỏi:
1. Hồn tướng là gì, có tác dụng gì. Làm thế nào để xem được hồn tướng. Khi mình mở rộng thành thì nó ghi là được cộng điểm hồn tướng thì cộng cho tất cả các tướng đang được chiêu mộ hay là chỉ cộng cho tướng chủ thôi
2. Skill trị liệu có hồi phục được quân của 1 tướng đã bị mất hết máu hay không

hoang3891
02-06-12, 14:58
Xin hỏi là tướng được chuyển sinh tối đa là bao nhiêu lần

Steven Long
07-06-12, 09:59
Các bạn cho mình hỏi là ghép các tướng khí vào con tướng để đi lôi đài như thế nào?:07:

DoctWho
07-06-12, 21:31
cứ 2 cái giống nhau thì ghép được thôi bạn à
trong Tướng khí, cạnh phần trang bị là phần ghép


Cho hỏi:
1. Hồn tướng là gì, có tác dụng gì. Làm thế nào để xem được hồn tướng. Khi mình mở rộng thành thì nó ghi là được cộng điểm hồn tướng thì cộng cho tất cả các tướng đang được chiêu mộ hay là chỉ cộng cho tướng chủ thôi
2. Skill trị liệu có hồi phục được quân của 1 tướng đã bị mất hết máu hay không

ai trả lời hộ mình với

M909037332
08-06-12, 00:44
cho mình hỏi về cách xác định đội quân nảo tấn công trước đội nào tấn công sau khi 2 đội quân của 2 người chơi giao chiến với
vi dụ trong đạo quân có trị liệu ( tôn càn ) và tiễn vũ ( trương nhiệm ) khi đủ sĩ khí trương nhiệm chỉ còn 1/3 máu thì nó xuất kỹ năng như vậy mất hiệu quả. nhưng không biết cách làm thế nào để tôn càn trị liệu trước rồi lượt sau trương nhiệm mới xuất tiễn vũ như vậy sẽ hiệu quả hơn

M464387626
08-06-12, 17:44
A e chỉ giúp cách vượt tầng 53 ngụy với... và cách nào để coi chiến báo lỗi quá thời gian đọc, cám ơn nhiều!

あくまのQ
10-06-12, 08:05
Cho hỏi:
1. Hồn tướng là gì, có tác dụng gì. Làm thế nào để xem được hồn tướng. Khi mình mở rộng thành thì nó ghi là được cộng điểm hồn tướng thì cộng cho tất cả các tướng đang được chiêu mộ hay là chỉ cộng cho tướng chủ thôi
2. Skill trị liệu có hồi phục được quân của 1 tướng đã bị mất hết máu hay không


1. Hồn tướng là điểm đặc biệt, dùng để chiêu mộ võ tướng trong tháp thí luyện và dùng để luyện võ hồn, tăng thuộc tính cho võ tướng.
Tháp thí luyện xuất hiện ở lv 75. Võ hồn xuất hiện ở lv 120
2. Không, về sau lúc nào Vương Dị cũng 1 phát buff full, hồi phục đc thì còn đánh đấm gì nữa. =|

M987978383
10-06-12, 15:10
A e chỉ giúp cách vượt tầng 53 ngụy với... và cách nào để coi chiến báo lỗi quá thời gian đọc, cám ơn nhiều!

Uhm, hic, sao đọc đc chiến báo bị lỗi như vậy ai trả lời giúp đi.
Chiến báo tầng 53 tớ chưa qua đc nè

M809142963
14-06-12, 10:39
Thông Tin Thăng Quan sao ko thấy up vậy ae ?
cũng ko thấy hướng dẫn...
thanks

Canary4192
14-06-12, 10:44
Mình mới chơi nên có điều này chưa rõ ...
Làm thế nào để đánh cái quân đoan ở cuối các phó bản vậy ? Theo mình biết thì phải có 4-8 người mới đi đánh dc, nhưng mình ngồi cả chờ cả ngày mà chả tìm ra được ai đánh cùng cả .... help me !!!!!!!!!!!

1337
04-07-12, 13:19
Mình mới chơi nên có điều này chưa rõ ...
Làm thế nào để đánh cái quân đoan ở cuối các phó bản vậy ? Theo mình biết thì phải có 4-8 người mới đi đánh dc, nhưng mình ngồi cả chờ cả ngày mà chả tìm ra được ai đánh cùng cả .... help me !!!!!!!!!!!

Cái này thì hoặc là phải vào quân đoàn nhờ người đi cùng hoặc chơi từ đầu để clear map cùng mọi người. Trường hợp xấu nhất thì phải tự tạo thêm mấy acc clone đi qđ cùng :07:

M16670147
07-07-12, 21:26
cho mình hỏi là tân thủ mới vào được cho nhiều bạc quá giới hạn ngân khố nên ko bán đồ được. Mà ko bán đồ được thì ko có khoảng trống mua và nhận đồ mới thì phải làm thế nào? Có cách nào vứt đồ cũ được ko?

孔明
09-07-12, 22:48
Các bác cho e hỏi về vấn đề hải chiến.
Em đang lv100 va muốn mở hải chiến cùng luyện hải chiến!
Vậy em phải làm sao để mở dc vậy ak?

hxxxxtxxxx
13-07-12, 00:17
ai qua Loan tien phong 3 cua map Dong trac thai su loan the cho minh xin chien bao vs

Zazen
18-07-12, 20:22
http://diendan.zing.vn/showthread.php/2788878-Cac-tuong-nuoc-Thuc-chieu-mo-theo-Uy-Danh.html Có Ji` Cho Mình Xin Ý Kiến Nha CÁc Fen

M262081012
18-07-12, 21:23
làm sao tham gia đoàn chiến chỉ giùm mình với mấy bạn ơi

M39882512
03-08-12, 17:07
mình mới chơi ngọa long
mình cần ng tư vấn về việc lay chiến bao
thank trc @@ pro nao giúp phát

Rồng Jolie
14-08-12, 18:43
ai cho mình hỏi sao mình tham gia event nạp tiền bằng ATM mà ko nhận được code vậy?

bxinh
21-08-12, 12:54
mình mới chơi NL, clean các PB không hiểu sao toàn qua ải mà không thấy clean map. VD như ở PB Viên Thuật - Hoài Nam fang đến mấy lượt Lạc Tựu - Viên Diệu mà vẫn ko clean được,các bro cho xin ý kiến chỉ đạo với:010: HELP

M29512895
26-08-12, 13:25
hay đó.............................................. .................................................. .................................................

xXxhOliCo0o
06-10-12, 18:48
cho mình hỏi về chức năng khắc văn với _________________

xXBOSSXx
08-11-12, 10:55
Mọi người cho mình hỏi, mình lv 6x rồi đội hình thì có liêu hóa xanh, giản ung xanh, lưu biểu xanh ( chém gió đó ;) ), trương nhiệm và bùi nguyên thiệu xanh, đội hình này có okie chưa hay là còn gì sai sót, mình tính thay BNT = Khoái việt hong biết có được hong, xin mọi người chỉ giáo

M055155090
15-11-12, 23:21
1) Bạn ơi cho mình hỏi, tại sao mình vào tháp võ khôi không thấy con bos nào hết? thời gian làm mới quái ở tháp võ khôi như thế nào?
2) Chức năng khắc văn cấp bao nhiêu mới có?

DaiGiam
19-11-12, 23:18
AI có acc Phong than Nao không chơi nữa cho minh xin một cái nhak.pm cho mình xulenda_forever@yahoo.com
minh cảm ơn nhùi nhak !

ngoa long cong
26-11-12, 03:00
cho mình hỏi cách nhận khắc văn sau khi đã tiêu diệt mạnh hoạch, mình đã thử tiến hành phái rồi và thử khắc nhưng không được, ai biêt chỉ dùm mình , cảm ơn nhiều

NghĩaQuân TàngLong
30-11-12, 00:29
mong các bác giúp đỡ !
Mình không biết trong chống hải tặc thì bắn các loại thuyền nào được bao nhiêu điểm ? Mong các pro chỉ giáo
Cảm ơn :07:

gadgasdmbnc
05-12-12, 12:29
ngụy thục ngô nước nào mạnh nhĩ mình mới chơi nên k bík

M47732953
06-12-12, 13:06
ngọa long ko giống như vậy . bizo mình mới biết ý nghĩa màu sắc các vật phẩm, do ko thường xuyên cường hóa vật phẫm nên đánh thua hoài, có cách nào giúp cường hóa nhanh mà ko tốn nhiều vàng ko? vì thời gian của mình có hạn. thanks !

KingLot1995
24-12-12, 17:14
Mấy Anh PRO cho e newbie này hỏi? Tướng Trương Bao của nước THỤC lv nhiu mới có & sao để có vậy mấy a

Wei Ryu
11-03-13, 21:23
Tên Nick: Wei Ryu
Tên 2pic: [Hướng dẫn] Trò chuyện NPC Dinh Phủ (trắng)
Link: http://diendan.zing.vn/showthread.php/3652585-Huong-dan-Tro-chuyen-NPC-Dinh-Phu-trang.html

M384271030
12-05-13, 15:24
lam` sao de don dau z.????
:05: thy' ng` khac' dau mak` hem pik cach' dau'

Linh5464931
11-06-13, 15:36
Cái bản bách khoa toàn thư này nên cho thên Hải Cảng vào đi, thiếu Hải Cảng thì sao gọi là bách khoa toàn thư Ngọa Long được. Thân!

Tuanphucngoc
02-07-13, 11:06
hiện tại mình đang có , tiểu kiều, tôn hưu, bùi nguyên thiệu, kỷ linh là tuong xanh, viên thuật và trương nhiệm đều 50 lv, minh có lên chiêu thêm lưu biểu nữa ko, tính chơi 3 cổ vũ 1 thủ 1 công, các bạn tư vấn xem len ntn. mình sep ep cấp ở 60 khi nao có tướng uy danh từ 500k trở lên mới lên lv thành chính. mong chỉ giáo

PjXynh
03-07-13, 23:36
bạn nên chơi tiểu kiều + trương nhiệm + lưu biểu + bùi nguyên thiệu+ viên thuật......5 tướng đó sẻ giúp bạn tới 100.....có thể là 110

PjXynh
03-07-13, 23:39
bạn nên chơi tiểu kiều + trương nhiệm + lưu biểu + bùi nguyên thiệu+ viên thuật......5 tướng đó sẻ giúp bạn tới 100.....có thể là 110

Tử vong thần vực
04-07-13, 09:52
tks thớt nhé, bài viết có ích đấy

Cộng Rơm
06-07-13, 14:01
thaks ban nha bài viết rất hữu ích cho mọi người

Viên Gạch
08-07-13, 07:42
cái này rất có ích cho game thủ mới chơi đây thaks bạn

Hạt Nếp
08-07-13, 17:16
thaks bạn nhiều về bài viết hướng dẫn khá hay

MarkAMI
13-07-13, 17:06
cho mình hỏi sao cấp tướng không lên nữa vậy, nó đứng yên luôn rồi

MarkAMI
13-07-13, 17:10
Bài viết rất hữu ích cảm ơn anh em.

nguyentruongcs
13-07-13, 22:56
cho mình hỏi sao cấp tướng không lên nữa vậy, nó đứng yên luôn rồi

cấp tướng tăng theo cấp thành bạn àh, bạn tăg cấp thành là được

Hieu Linh TN
23-07-13, 22:04
Cho e hỏi Viên thuật lên cấp cao có chơi hiệu quả khổng? e mới chơi nên hơi gà các bác chém nhè tay nha:D

tach_tach_tach
02-09-13, 01:07
Viên Thuật sau này phế bác à, mà mình thấy chơi Viên thuật mất hay, hên xuôi không à, đi phó bản cao cao tí kiếm S không ngon.

Thanh niên yêu nước
02-09-13, 08:33
trả lời câu hỏi trong game cũng có bản hack. =))

keromap
19-09-13, 17:51
Topic quá hay. Hưu ích toàn tập :))

keromap
20-09-13, 11:57
Bài viết tuyệt vời quá bạn ơi. Thanksssssss

M602786449
25-09-13, 20:36
Đang tìm hướng phát triển cho Thục, bài trên chỉ chơi xe, ghét nhất đội hình xe =.=!

TúMinhDương
07-10-13, 18:03
link die hết rồi ấn vô coi ko đc

TúMinhDương
21-10-13, 14:19
4 link đầu die rồi bạn ơi up sửa lại cái đi bạn

M667941261
23-10-13, 13:11
Cho minh` hỏi là làm cách nào để kiếm hồn tinh với hồn tướng nhanh

lvmquan
26-10-13, 08:58
link hư hết rồi bạn ơi...............

bimat214548
02-11-13, 00:56
cảm ơn bạn nhiều !!!!!!!!!!............

4004989
03-11-13, 15:46
rất bổ ích, cảm ơn bạn nhiều......!!!!!

angten
08-12-13, 08:25
rất hay, rất đầy đủ, rất ỹ nghĩa. Cảm ơn bạn!

xxLBNxx
24-12-13, 16:42
Cảm ơn !! tặng bạn cái like !!

HànChivas
25-01-14, 01:49
thanks bạn nhiều,rất bổ ích ,hihi,mình mới chơi còn phải học hỏi nhiều :D :D

NewLegend
25-01-14, 16:23
Thank chủ thớt, còn nhiều cái chưa biết có topic này lợi ghê:)

pham huy thuy 55555
01-02-14, 14:51
cai' topic nay chak phai cap nhat thuong xuyen moi dc^^

Nguyễn Bình BDS
15-04-14, 18:15
Bán Đất Nền Sổ Đỏ Thổ Cư 100 % ngay KDC Phú Chánh Giá Gốc Từ Chủ Đầu Tư TDC Bình Dương .

* VỊ TRÍ :
Đất Nền Phú Chánh ngay trung tâm thành phố mới bình dương, nằm trong khu dân cư đông tiện cho việc kd buôn bán

*DIỆN TÍCH:
Bình Dương Đất Phú Chánh C Thành Phố Mới Bình Dương diện tích : 5 x 20, 5 x 30,10x20,10x30

>>> giá bán 3,2Triệu /m2

* CƠ SỞ HẠ TẦNG :

Mặt tiền đường 16m , 25m, thông ra đại lộ nguyễn văn linh 62m

Cơ sở hạ tầng hoàng thiện, điện nước tới nơi == > đã có sổ đỏ từng lô.

* Hình thức thánh toán đa dạng :

+ Hổ trợ giấy phép xây dựng


HOTLINE : 0938 326 828 Nguyễn Văn Bình

noithatame
31-05-14, 08:53
Tháp Khí Luyện là cái gì vậy bạn :D

NgoaLong2003
08-07-14, 13:01
Em lv 60 , có tuong xanh hết là Trương Nhiệm, Liêu Hóa , Giản Ung , Thẩm Phổi , Lưu Phong

em nên bỏ tướng nào và thêm đây bổi em đánh mãi ko đánh nổi đóa tư vương trong Mạnh Hoạch - Man Di

sakywaptai
19-07-14, 17:06
Thank chủ thớt, biết thêm được nhiều thông tin quá :D

haipham467
28-08-14, 10:30
Nhớ ngày xưa khi mới chơi, nhờ bài này đây ^^, ôi kỷ niệm

vananh01247
24-09-14, 02:59
Cám ơn thớt nhiều, thông tin bổ ích cho new bie như em

M917344047
29-03-15, 02:44
làm thế nào nâng từ thành 100 trở liên_cứ nói thăng cấp. cần vào[hàm huyền-kinh nam] tiêu duyệt hàn huyền là sao

DânBáchPhongs
29-03-15, 08:41
làm thế nào nâng từ thành 100 trở liên_cứ nói thăng cấp. cần vào[hàm huyền-kinh nam] tiêu duyệt hàn huyền là sao

Bạn phải đánh map đánh tới con "Hàn Huyền" trong map "Hàn Huyền - Kinh Nam" mới lên 100 được.